Diplomovú či bakalársku prácu dajte na záver vždy niekomu prečítať

Ak máte konečne dopísanú prácu, pred jej odovzdaním je potrebné, aby ste ju niekomu ukázali na zhodnotenie a opravu.
Ak máte konečne dopísanú prácu, pred jej odovzdaním je potrebné, aby ste ju niekomu ukázali na zhodnotenie a opravu. / Foto: Pexels / Vlada Karpovich

Ak máte konečne dopísanú prácu, pred jej odovzdaním je potrebné, aby ste ju niekomu ukázali na zhodnotenie a opravu. Nie je totiž nič horšie, ako odovzdať dobre vypracovanú záverečnú prácu po praktickej stránke, ktorej dojem pri čítaní kazí množstvo gramatických, štylistických či nelogických chýb.

 

Hlavné dôvody, prečo by ste po dopísaní mali dať prácu niekomu prečítať

  1. Nový pohľad. Aj napriek času, ktorý ste strávili písaním práce, môže obsahovať chyby, ktoré vám unikli. Človek, ktorý vašu prácu vidí prvýkrát môže tieto chyby odhaliť a opraviť. Bez ohľadu na to, koľkokrát ste si prácu prečítali, stále sa v nej budú nachádzať časti, ktoré je potrebné zmeniť alebo upraviť.
     
  2. Ušetríte čas. Nechajte prácu, nech si ju prečíta niekto ďalší. Svoju prácu ste už pravdepodobne prečítali toľkokrát, že si mnohé chyby ani nevšimnete. Len by ste mrhali svojim časom. Čas, ktorý by ste strávili jazykovými korektúrami alebo úpravami záverečnej práce, môžete venovať iným dôležitým veciam.
     
  3. Odstránite neistotu. Čím viac ľudí si prečíta vašu prácu, tým istejší si môžete byť, že bude bez chýb.
     
  4. Najlepší spôsob, ako zlepšiť svoju prácu. Osoba, ktorá kontroluje vašu prácu vám môže pomôcť nahradiť nejednoznačné slová a zjednodušiť jazyk tak, aby ste mohli odovzdať informácie každému, kto si prečíta vašu prácu.

 

S akými aspektmi práce vám môže druhá osoba pomôcť?

Gramatika a interpunkcia

Niektoré pravopisné preklepy ako napríklad rovnaké slová za sebou alebo chýbajúca interpunkcia či nesprávne predložky sa môžu javiť ako drobnosti, ale občas môžu zmeniť význam toho, čo píšete. Platí to najmä pre pôvodný výskum, pri ktorom neexistuje iná práca, ktorá by sa dala skontrolovať. Chyby v pravopise, terminológii, symboloch, gramatike atď. môžu ovplyvniť vaše zistenia. Nehovoriac o dojme, aký zanechá práca plná chýb. Pre čítajúceho je to veľmi rušivé, takže sa pravdepodobne nebude môcť plne sústrediť na podstatu vašej práce.

 

Formátovanie

Každá univerzita má presný návod na to, ako má záverečná práca vyzerať po formálnej stránke. Niektoré univerzity poskytujú svojim študentom predformátované šablóny, do ktorých stačí vpísať text. No na školách, kde takáto pomôcka chýba je potrebné si všetky formálne náležitosti naštudovať a textový editor si podľa nich upraviť. Kontrolujúca osoba vám môže pomôcť, či na všetkých stranách máte nastavené jednotné formátovanie.

 

Citácie a uvádzanie zdrojov

Citácie zohrávajú zásadnú úlohu pri zvyšovaní dôveryhodnosti vášho výskumu a jeho ľahkej čitateľnosti. Správnym uvedením citácií dávate najavo, že viete ako narábať s citačnou etikou na vašej univerzite. Dajte si preto skontrolovať uvedenie zdrojov spolu so správnou interpunkciou.

 

Jazyk

V akademickom písaní je zásadná terminológia. Vo väčšine akademických prác je dôležité dodržiavať štandardizovaný jazyk, ktorý je relevantný záverečnú prácu. S čím vám ďalšia osoba môže pomôcť okrem hľadania najvhodnejších slov, je umožniť vám nájsť spôsoby, ako váš jazyk zdokonaliť.

 

Štruktúra a konzistentnosť

Vaša záverečná práca je dlhodobý projekt, ktorý by sa mal odraziť na vašej prezentácii. Inými slovami, nemôže vyzerať nesúrodo. Ďalšia osoba, ktorá si vašu prácu prečíta má na  rozdiel od vás objektivitu, aby poukázala na to, kde sú vaše argumenty slabšie, alebo nekonzistentné s iným časťami práce.

Zdieľať na facebooku