Chyby, ktoré školitelia záverečných prác neodpúšťajú

Ak sú školitelia z rôznych dôvodov nespokojní, tak sa to bohužiaľ odrazí na výslednom hodnotení.
Ak sú školitelia z rôznych dôvodov nespokojní, tak sa to bohužiaľ odrazí na výslednom hodnotení. / Foto: Pexels

Školitelia záverečných prác majú často presnú predstavu o tom, akoby vaša práca mal vyzerať, na čo sa zamerať a naopak, čomu sa v práci vyhnúť. Sú tiež prví, ktorí vašu prácu hodnotia. Ak sú však z rôznych dôvodov nespokojní, tak sa to bohužiaľ odrazí na výslednom hodnotení.

 

Odkladanie práce na poslednú chvíľu

Ak tesne pred termínom odovzdania záverečnej práce začnete svojho školiteľa doslova uháňať, aby vám odpovedal dennodenne na vaše otázky, hoci celý semester ste sa ani raz neozvali, môžete si byť istí, že výsledkom bude nespokojný školiteľ. Je totiž zrejmé, že ste práve začali pracovať na svojej práci. Jednoduchým riešením je prísť čo najskôr na konzultáciu k svojmu školiteľovi a dohodnúť sa na postupe a pravidlách. Ak sa dohodnete, že budete prácu písať samostatne až dokonca, tak je v poriadku, že sa celý semester neozvete. Ak však váš školiteľ očakáva pravidelné konzultácie či zasielanie rozpracovaných častí na priebežnú kontrolu, tak v žiadnom prípade takúto dohodu neignorujte. Váš školiteľ vám v posudku záverečnej práce takúto nespoluprácu môže vytknúť. A najmä pamätajte, že práca sa síce dá napísať za rekordne krátky čas, ak sa veľmi snažíte, ale nikdy nebude taká dobrá, ako keby ste jej venovali dostatok času. Školitelia i oponenti majú za sebou množstvo záverečných prác, takže narýchlo napísanú prácu každý z nich ľahko rozpozná.

 

Ignorovanie dohodnutých zmien v práci

Ak počas konzultácie váš školiteľ trvá na tom, že sa mu niektorá časť vašej práce nepáči a trvá na tom, aby ste ju prerobili, tak by ste tak mali spraviť bez ohľadu na to, čo si o tom myslíte vy a koľko hodín práce takouto zmenou stratíte. Školitelia sú tu na to, aby vás usmernili vo vašej práci. Na vašej práci je aj ich meno, tak je dobré dať na radu skúsenejšieho a spraviť to, čo žiadajú. Pravdepodobne na to majú dobrý dôvod.

 

Vyhýbanie sa konzultáciám k záverečnej práci

Ak sa počas celého semestra ani raz neukážete a bez akejkoľvek konzultácie odovzdáte prácu, ktorú ste napísali bez možnosti, aby k nej mohol váš školiteľ čokoľvek povedať, tak si môžete byť istí, že sa rozhorčenie vášho školiteľa prejaví nielen v posudku vašej záverečnej práce, ale aj na záverečnej obhajobe.

 

Opakované otázky

Ak sa pri osobnej konzultácií dohodnete na určitých postupoch, dbajte o to, aby ste si všetky dohodnuté zmeny zapísali. Pre istotu sa môžete viackrát spýtať, či správne rozumiete navrhovaným zmenám. Vyhnete sa tak situácií, kedy by ste sa na svojho školiteľa museli obrátiť s opakovanými otázkami, ktoré ste v rámci konzultácie už raz prebrali.

 

Zbytočné otázok

Častým problémom býva, že si študenti od svojho školiteľa očakávajú, že ich bude informovať o všetkých potrebných informáciách k záverečnej práci A to nielen k obsahovej, ale aj formálnej. Takže od svojho školiteľa vyžadujú odpovede aj na také otázky, ktoré by si jednoducho mohli vyhľadať napríklad v univerzitnej smernici k záverečným prácam. Váš školiteľ vás má viesť pri písaní záverečnej práci, pomáhať vám s metodickými časťami práce, ale je na vás, aby si naštudovali, ako má práca vyzerať po formálne stránke, či ako správne citovať jednotlivé zdroje. Predtým, ako sa so svojou otázkou obrátite na svojho školiteľa, skúste pouvažovať, či to nie je typ otázky, na ktorú by sa vám podarilo nájsť odpoveď niekoľkominútovým hľadaním na internete alebo spýtaním sa svojho spolužiaka.

Zdieľať na facebooku