Ako si vybrať tému bakalárskej alebo diplomovej práce

Ak máte možnosť priniesť návrh na vlastnú tému záverečnej práce určite sa vám zídu nasledovné rady.
Ak máte možnosť priniesť návrh na vlastnú tému záverečnej práce určite sa vám zídu nasledovné rady. / Foto: Pexels

Nájsť takú tému, ktorá by vás oslovila a zároveň by vám ju školiteľ aj schválil, nie je najjednoduchšie. Ak máte možnosť priniesť návrh na vlastnú tému záverečnej práce určite sa vám zídu nasledovné rady.

 

Čo všetko musíte pri výbere témy zvážiť?

Originalita a vhodný kontext. Originalita a kontext sú absolútne nevyhnutné súčasti úspešnej práce. Ak chcete svojou záverečnou prácou naozaj zaujať a k danej téme naozaj prispieť svojimi výsledkami, je potrebné vždy zvážiť, či je téma naozaj originálna. Kontext je rovnako prvoradý pre zvolenú tému a text práce. Každá téma sa dá spracovať z mnohých uhlov pohľadu, ak však chcete spracovať najrelevantnejšiu prácu, musíte zostať v správnom kontexte svojho študijného odboru.

 

Svoje záujmy. Téma, ktorá vás osobne veľmi zaujíma sa vám bude oveľa ľahšie písať, ako tá, ktorú si vyberiete z množstva ponúkaných tém, ale v skutočnosti vás veľmi neosloví.

 

Ako postupovať pri výbere témy?

1 | Spíšte si nápady

 • Zapíšte si svoje hlavné záujmy týkajúce sa vášho študijného odboru. Keďže svojej záverečnej práci budete venovať veľmi veľa času, je najlepšie zvoliť si tému z oblasti, ktorá vás osobne zaujíma.
 • Skontrolujte všetky predmety, ktoré ste absolvovali počas predchádzajúceho štúdia, možno sa vám vybaví zaujímavá prednáška alebo zaujímavý projekt, na ktorom ste pracovali.
 • Popremýšľajte, prečo ste sa si vybrali študijný odbor, ktorý študujete. Aká konkrétna oblasť vás lákala?
 • Venujete svoj voľný čas niektorým témam, ktoré sa týkajú vášho odboru?
 • Skúste si predstaviť, kde by ste po ukončení štúdia chceli pracovať, napadne vám nejaká téma, ktorý by vám k tomu mohla dopomôcť alebo vás posunula vpred?

 

2 | Prejdite svoje staré seminárne práce

 • Prejdite si svoje predchádzajúce projekty a seminárne práce a skúste nájsť tie, ktoré vás naozaj bavilo písať. Možno budete môcť do svojej záverečnej práce začleniť aj časť napísaného textu a uľahčíte si tak prácu.
 • Zvážte, ako by sa daná seminárna práca  či vypracovaný projekt dal rozšíriť po teoretickej stránke, a ako do práce začleniť aj praktickú časť.
 • Môžete použiť rovnakú tému, ktorú ste použili vo svojej seminárnej práci alebo môžete použiť svoju spracovanú prácu, aby vás nasmerovala k novej a aktuálnejšej téme.

 

3 | Zistite, aké sú najnovšie informácie z oblasti, ktorú študujete

Skôr, ako budete môcť formulovať konkrétnu tému k záverečnej práci, musíte celej oblasti úplne porozumieť. Nájdite čo najviac materiálov, použite knižnicu, internetové databázy, články v časopisoch, knihy a ďalšie výskumné materiály na získanie čo najväčšieho množstva informácii.

 

 • Prečítajte si o najnovších informáciách z oblasti, ktorú zvažujete ako tému, aby ste mali rozhľad o tom, čo sa aktuálne deje.
 • Vytvorte si zoznam kľúčových slov, ktoré použijete pri hľadaní, aby ste mohli vyhľadať všetko potrebné k danej téme.
 • Vyhľadajtev univerzitnej knižnici v databázach vedeckých článkov najnovšie výskumy, ktoré sa týkajú tém, ktoré zvažujete. Hľadajte tie témy, ktorým sa venuje veľká pozornosť a sú často citované. Tieto témy by mohli byť dobré pre vašu záverečnú prácu.
 • Prejdite Centrálny register záverečných prác, aby ste zistili, či sa daným témam nevenovalo až príliš veľa študentov. Vyhnete sa tak vysokému percentu zhody. Pozrite si ostatné práce a pouvažujte, či by ste danú tému vedeli uchopiť z iného uhla pohľadu, prípadne ju rozšíriť o nové poznatky a výskumy.

 

4 | Skúste pouvažovať, čomu by ste sa budúcnosti chceli venovať

Popremýšľajte, aký typ práce plánujete v budúcnosti robiť. Vaša záverečná práca môže formovať vašu budúcu cestu, pretože môže viesť k ďalším príležitostiam. Navyše získate hlbšie vedomosti a pochopenie týkajúce sa tejto témy, vďaka čomu bude prínosom pre váš životopis.

• Nemusíte mať naplánovanú celú profesionálnu kariéru, je však dobré mať predstavu o tom, kam smerujete.

• Zamyslite sa nad typom práce, ktorú chcete robiť, nad náplňou práce, ktorá by vás bavila alebo nad typom organizácie, v akej by ste chceli pracovať.

 

5 | Zúžte okruh tém maximálne na 5

Vytvorte zoznam piatich tém, ktoré by mohli byť zaujímavými témami pre záverečnú prácu. Spíšte si ku každej téme čiastkové ciele, ktoré by sa dali počas práce vypracovať. Nezabúdajte, že bakalárske práce môžu byť teoreticky širšie, zatiaľ čo magisterské alebo dizertačné by mali byť konkrétnejšie a zamerané na užšiu problematiku.

 

6 | Vyberte a oslovte svojho školiteľa

Keď budete mať všeobecnú predstavu o témach, ktoré by ste chceli skúmať, vyberte si vedúceho práce. Vyhľadajte takého učiteľa, ktorý má odborné znalosti v oblastiach, ktorým sa chcete v práci venovať. Potom sa s ním porozprávajte, či by bol ochotný byť vašim vedúcim záverečnej práce. Povedzte mu, prečo ste si vybrali konkrétne jeho.

 

7 | Skonzultujte témy s vybraným školiteľom

Pred prvou konzultáciou si skúste vybrať maximálne tri témy a predostrite svojmu školiteľovi svoje návrhy aj s detailmi, ktoré ste vypracovali. Opýtajte sa školiteľa, ktorá téma je podľa neho tá najlepšia. Vaši školitelia majú rozsiahly prehľad o vašom študijnom odbore, ako aj o predchádzajúcich i súčasných výskumoch. Skúste mu načrtnúť svoje plány o vašej budúcej práci, a potom požiadajte o radu, ktorá z predkladaných tém vám umožní sa k tejto práci čo najviac priblížiť.

Zdieľať na facebooku