Správy a komentáre

Nádvorie Kampus v Trnave otvára svoj štvrtý ročník a hľadá 6 mladých ľudí, ktorí v ňom strávia rok plný zážitkov a vzdelávania

Program ponúka šiestim štipendistom alebo štipendistkám osobného mentora či mentorku, večere s inšpiratívnymi hosťami a hosťkami, možnosť realizovať svoje projekty či ubytovanie na rok zadarmo.

Študenti z Ukrajiny budú môcť v SR študovať i vďaka štipendiám,vznikol nový fond

Štipendijný fond Pipi Dlhej Pančuchy podporí ukrajinských študentov stredných a vysokých škôl, ktorí pred vojnou utiekli na Slovensko a budú tu študovať.

Na Ekonomickej univerzite budú voľby na kandidáta na rektora 13. októbra

Na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa uskutočnia voľby na kandidáta na rektora univerzity 13. októbra. Na aprílovom zasadnutí Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave o tom rozhodli jej členovia s tým, že zároveň vtedy vyhlásili aj samotné voľby.

SAAVŠ: Vysokoškoláci by si mali overiť, či ich program bude na jeseň pokračovať

Vysokoškoláci by si mali overiť, či ich študijný program bude od 1. septembra pokračovať. Vysoké školy totiž podľa nových štandardov rušia neperspektívne študijné programy.

Ľ. Paulis: Registrácia na získanie štipendia na štúdium na vysokej škole je spustená

Registrácia na získanie štipendia na vysokej škole na Slovensku je spustená. Ide o motivačné štipendium pre najlepších maturantov, ktorí sa rozhodnú študovať doma na Slovensku.

STU čaká optimalizácia, navrhne ju Ekonomická univerzita v Bratislave

Slovenskú technickú univerzitu (STU) v Bratislave čaká procesný a organizačný audit rektorátu a súčastí – celouniverzitných pracovísk a fakúlt. Jeho výsledkom má byť súbor analýz, modelov a návrhy optimalizácie procesov a organizačnej štruktúry.

R. Redhammer: Vysoké školy začali tlmiť vzdelávanie v oblastiach s malým záujmom

Vysoké školy začali programovo utlmovať vzdelávanie v oblastiach, o ktoré bol u nich malý záujem, povedal predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ) Robert Redhammer.

V rebríčku Scimago sa UK umiestnila ako najlepšia vysoká škola, SAV obsadila 511. miesto

V tohtoročnom rebríčku Scimago sa ako najlepšia vysoká škola (VŠ) na Slovensku umiestnila Univerzita Komenského (UK) v Bratislave. Najlepšou vedeckou inštitúciou je Slovenská akadémia vied (SAV). Informuje o tom UK na svojom webe.