Správy a komentáre

Ministerstvo financií rieši aj žiadosť o pomoc pre vysoké školy z dôvodu nárastu cien energií

Ministerstvo financií (MF) SR sa zaoberá aj žiadosťou o finančnú pomoc pre vysoké školy z dôvodu nárastu cien energií. Pre TASR to potvrdili z tlačového odboru rezortu financií.

ÚVZ odporúča školám naďalej používať dezinfekciu rúk a časté vetranie priestorov

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR odporúča vysokým školám a univerzitám pri príležitosti začiatku nového akademického roku používať dezinfekciu rúk či časté vetranie priestorov.

SAIA: Záujemcovia sa môžu uchádzať o štipendiá na štúdium a výskum v Rakúsku

Slovenskí vysokoškoláci, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci verejných, štátnych a súkromných vysokých škôl a zo Slovenskej akadémie vied sa môžu uchádzať o štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko na študijné a výskumné pobyty v Rakúsku.

SAAVŠ: Všetky slovenské vysoké školy prešli na nové štandardy

Všetky slovenské vysoké školy a univerzity deklarovali k 1. septembru 2022 prechod na nové akreditačné štandardy. Zaviedli svoje vnútorné kontrolné mechanizmy na zabezpečovanie kvality vzdelávacieho procesu a preverili všetky svoje študijné programy.

SRK: Vysokým školám hrozí kolaps, vládu SR žiada o splnenie troch požiadaviek

Slovenská rektorská konferencia (SRK) upozorňuje na to, že vysokým školám na Slovensku hrozí kolaps. Vyzýva preto vládu SR, aby zvrátila negatívny vývoj ich financovania či kompenzovala výpadky spôsobené energetickou krízou.

Akreditačná agentúra zrušila 135 akreditácií na vymenúvanie docentov a profesorov

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo rozhodla o zrušení už 135 akreditácií habilitačných a inauguračných konaní. Rozhodla na základe konkrétnych žiadostí vysokých škôl.

Nadácia Zastavme korupciu spúšťa druhý ročník Protikorupčnej akadémie

Cieľom trojmesačného projektu je odovzdať 25 vybraným uchádzačom zručnosti, ktoré im pomôžu bojovať proti podvodom a korupcii v ich meste.

Jedinou slovenskou univerzitou v Šanghajskom rebríčku je Univerzita Komenského

Jedinou slovenskou univerzitou v najnovšom vydaní ARWU, známeho aj ako Šanghajský rebríček, je Univerzita Komenského (UK) v Bratislave. Oproti minuloročnému umiestneniu si polepšila.