Chcete mať úspech v práci alebo v štúdiu? Precvičujte si analytické myslenie

Analytické myslenie je špecifický spôsob myslenia, ktorý pomáha efektívne zhromažďovať informácie a používať ich na hľadanie najlepších možných riešení pri riešení problémov.
Analytické myslenie je špecifický spôsob myslenia, ktorý pomáha efektívne zhromažďovať informácie a používať ich na hľadanie najlepších možných riešení pri riešení problémov. / Foto: Pexels

Každý deň robíme rôzne rozhodnutia. Niektorí ľudia ich robia lepšie, iní robia často chyby. Odborníci upozorňujú, že to, ako dokážeme robiť naše rozhodnutia, súvisí aj okrem iného aj s tým, do akej miery dokážeme  analyticky myslieť.

 

Analytické myslenie je špecifický spôsob myslenia, ktorý pomáha efektívne zhromažďovať informácie a používať ich na hľadanie najlepších možných riešení pri riešení problémov. Analytické myslenie môžeme využívať v mnohých situáciách v práci, v škole, pri  každodenných osobných rozhodnutiach.

 

Analytické myslenie nám pomáha:

 • Pochopiť súvislosti medzi informáciami a udalosťami.
 • Uznať platnosť rôznych informácií a argumentov.
 • Rozpoznať chyby, ktoré robíme v našom myslení a zlepšovať sa.
 • Riešiť problémy a prijímať rozhodnutia efektívnejšie.

 

Keď má človek rozvinuté analytické myslenie, znamená to, že jeho uvažovanie je logické a štruktúrované. Takéto myslenie umožňuje zhromaždiť všetky získané skutočnosti, analyzovať ich, vytvoriť jasný postupný reťazec a vyvodiť závery, ktoré sa vo väčšine prípadov ukážu ako správne. Dobrá správa spočíva v tom, že analytické myslenie sa dá trénovať. Ale na rozdiel od iných zručností sa to neučí tak, že sedíte v triede a je vám povedané, ako na to. Trénuje sa hlavne praxou. Analytické zručnosti možno považovať za jednu z najdôležitejších  životných zručností. Zahŕňa napríklad vizualizáciu, kritické myslenie a schopnosti zhromažďovať a spracovávať informácie.

 

Vizualizácia

Vizualizácia, ktorá je tiež spojená s kreativitou človeka, je schopnosť predpovedať možné výsledky stratégií a akcií. V profesionálnom prostredí vizualizácia zahŕňa analýzu údajov, často prostredníctvom ilustrácií, ako sú tabuľky, grafy a podrobné zoznamy.

 

Kritické myslenie

Analytické myslenie úzko súvisí s kritickým myslením. V kombinácii sú oba typy ešte efektívnejšie. Dávajú človeku príležitosť objektívne zhodnotiť dianie okolo seba, rýchlo nájsť riešenie a tiež vidieť nedostatky tam, kde si ich ostatní nevšimnú. Často aktívne interagujú s logickým myslením, ktoré im umožňuje nachádzať vzorce, predvídať budúce udalosti v predstihu a tiež jasne zdôvodniť svoje stanovisko k akejkoľvek otázke. Schopnosť človeka kriticky myslieť sa dá merať jeho dôslednosťou pri vytváraní rozumných rozhodnutí. Týka sa schopnosti vyhodnocovať informácie, využívať to, čo je užitočné a vyvodzovať závery bez ovplyvnenia emóciami. Ľudia s analytickým myslením sa vyznačujú schopnosťou riešiť veľké množstvo logických problémov bez toho, aby prežívali veľkú  intelektuálnu záťaž.

 

Zhromažďovanie a spracúvanie informácií

Analytické myslenie sa nepoužíva len na pochopenie problémov, ale aj na vytvorenie najvhodnejších  postupov. Týka sa aj schopnosti stanovenia cieľov a odlíšenie tých najdôležitejších od menej dôležitých. Analytické zručnosti zahŕňajú aj maximálne využitie zdrojov v závislosti od úlohy.

Niektorí ľudia majú dobré analytické schopnosti už od detstva. Je to spôsobené tým, že ľavá hemisféra ich mozgu dominuje nad pravou. 

 

Analytické myslenie je potrebné napríklad v týchto situáciách:

 • Pri podrobnej analýze prebiehajúcich udalostí.
 • Pri určovaní perspektív a všetkých nasledujúcich udalostí.
 • Pri budovaní logických reťazcov.
 • Pri identifikácii výhod alebo nevýhod pri akomkoľvek jave.
 • V situácii, keď je potrebné oddeliť hlavné detaily od sekundárnych.
 • Pri riešení každodenných problémov alebo úloh.
 • Je súčasťou  správneho uvažovania a vyjadrovania myšlienok.
 • Je potrebné pri správnom plánovaní času a dodržiavaní postupu práce.
 • Je súčasťou logického uvažovania.
 • Pomáha v procese správneho rozhodovania.

 

Ľudia s dobre vyvinutými analytickými schopnosťami sú veľmi efektívni a ľahko dosiahnu akékoľvek ciele. Oveľa ľahšie sa im komunikuje s ostatnými, môžu sa pochváliť dobrou logikou a pozorovaním, čo im pomáha v každodennom živote a pri práci. 

 

6 spôsobov, ako posilniť svoje analytické schopnosti

Existuje niekoľko možností, ktoré pomáhajú rozvíjať analytické myslenie. Pozrime sa na niektoré z nich.

 

1. Predstavujte si svoje  podnikateľské nápady

Predstavovanie si a uvažovanie o vašom  podnikateľskom nápade, či už ho realizujete alebo nie, zahŕňa množstvo výziev. Na vytvorenie hmatateľného podnikateľského plánu potrebujete uskutočniť veľa výskumov, výpočtov a musíte uvažovať nad množstvom problémov, ktoré potrebujete v súvislosti s touto problematikou vyriešiť. Svoje nápady si môžete usporiadať pomocou nástroja na písanie poznámok, ako je Microsoft OneNote alebo Evernote. Umožní vám to ponoriť sa hlbšie do analýzy, usporiadať zistenia a sústrediť sa na prekážky a tiež aj na ich riešenie.

 

2. Využívanie analytických nástrojov

Okrem nástrojov na písanie poznámok môžete využiť aj ďalší softvér, ktorý vám môže pomôcť s analytickými úlohami. Môžete používať napríklad aplikáciu na správu peňazí, ako je napríklad Mint. Tá uľahčuje sledovanie vašich výdavkových návykov ako aj správu rozpočtu pomocou vizuálnych nástrojov. Pokiaľ ide o stanovenie cieľov, môžete použiť jednoduché aplikácie na správu úloh, ako sú Trello alebo Wunderlist.

 

3. Vytvorte si vlastnú knižnicu 

Môžete si kupovať knihy, ktoré vás zaujímajú a učíte sa z nich alebo si vytvorte vlastnú internetovú knižnicu. Vďaka internetu môžete získať obrovské množstvo zdrojov, ktoré môžete využiť na to, aby ste sa naučili nové zručnosti, rozšírili si slovnú zásobu a precvičili tiež analytické myslenie. Internet tiež ponúka  množstvo výukových programov, ku ktorým je prístup aj zdarma.

 

4. Staňte sa súčasťou online komunít

Internet je skvelým miestom na zdieľanie skúseností, názorov a niekedy aj intelektuálnych diskusií s rovnako zmýšľajúcimi jednotlivcami. V súčasnosti existuje množstvo rôznych profesionálnych komunít, v rámci ktorých môžete diskutovať, sledovať webináre a podobne.

 

5. Hľadajte mentálnu stimuláciu

Aby ste si udržali dobrú myseľ, skúste sa zapájať sa do stimulujúcich aktivít, ako sú šachy, hádanky a rôzne aplikácie na trénovanie mozgu. Skvelým zdrojom môže byť napríklad platforma Lumosity, ktorá obsahuje desiatky kognitívnych hier navrhnutých tímami vedcov a herných dizajnérov. Môžete tiež rozvíjať svoje analytické schopnosti pomocou inteligentných hádaniek. Pomôcť vám môžu aj nasledujúce aktivity:

 1. Riešenie rôznych problémov, vykonávanie zložitých matematických operácií, mentálna aritmetika, absolvovanie testov. To všetko má priamy vplyv na analytické myslenie.
 2. Skladačky. Hlavolamy, šifry, krížovky alebo iné typy hlavolamov sú pre ľudský mozog veľmi účinné.
 3. Šach. Pomocou šachu môžete veľmi silno rozvíjať svoj mozog. Ak nie je možné hrať so skutočným protivníkom, je povolené využívať pomoc umelej inteligencie.
 4. Programovanie. Učenie sa o programovaní je dobré, ale pre dospievajúcich môže byť príliš ťažké, a preto je najlepšie uplatniteľné u dospelých.

Pri rozvoji analytického myslenia pomáhajú aj skladačky alebo stolové hry. Zlepšenie analytických schopností funguje pri tých stolových hrách, kde sa od všetkých účastníkov vyžaduje, aby premýšľali o svojich rozhodnutiach alebo premýšľali nad ďalšími krokmi. 

 

6. Veďte si denník

Vedenie denníka vám umožní druhýkrát sa pozrieť na všetko, čo sa počas vášho dňa stalo. Písanie o skúsenostiach vám umožňuje sústrediť sa skôr na lekciu než na emócie. Pomôže vám to analyzovať, ako ste sa rozhodovali, prečo ste dospeli k určitým záverom a čo môžete urobiť, aby ste sa v budúcnosti zlepšili.

 


Zdroje:
Analytical skills
7 steps to improve your analytical thinking skills
Career development/improve analytical skills

Čítajte viac o téme: Efektívne učenie, Produktivita
Zdieľať na facebooku