Štipendiá

SAIA: Podať žiadosti o štipendium na štúdium v zahraničí je možné do februára

Stovky stredoškolákov, vysokoškolákov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov či vedeckých pracovníkov môžu počas budúceho akademického roka 2021/2022 absolvovať krátkodobé a dlhodobé študijné alebo výskumné pobyty v zahraničí či začať celé bakalárske alebo magisterské štúdium vďaka štipendiám.

Rezort školstva ponúka štipendium na doktorandské štúdium vo Florencii

Ministerstvo ponúka jedno štipendium na doktorandské štúdium na Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii na akademický rok 2021/2022.

Akcia Rakúsko – Slovensko ponúka možnosť študovať a bádať v Rakúsku

Vysokoškoláci, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci slovenských štátnych, verejných a súkromných vysokých škôl a zo Slovenskej akadémie vied sa môžu uchádzať o štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko na štúdium a výskum v Rakúsku.

Záujemcovia sa môžu uchádzať o štipendiá na pobyty a jazykové kurzy v Nemecku

Slovenskí vysokoškoláci, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci sa môžu uchádzať o štipendiá na rôzne typy pobytov do Nemecka.

Študentská rada kritizuje ministerstvo v oblasti sociálnej pomoci študentom

Študenti upozorňujú, že rezort nepodporil návrh zvýšenia sociálneho štipendia či úpravu posudzovania finančných pomerov rodiny študenta a neprišiel ani so žiadnym iným opatrením pre vysokoškolákov, ktorí bez pomoci budú mať problém študovať.

Ako sa stať študentom v USA? Dozviete sa na webinári Understand U.S. campus culture

Uvažujete o štúdiu v USA, ale neviete, ako získať štipendium alebo čo vás po prijatí na školu čaká? Prihláste sa na webinár, ktorý pripravilo EducationUSA Poradenské centrum v spolupráci s University of Northern Colorado.

Žiadosti o štipendiá Národného štipendijného programu SR je možné podať do 18. mája

Žiadosti o štipendiá Národného štipendijného programu je možné posielať do 18. mája.

Študenti zo svetových univerzít môžu získať Štipendium Martina Filka

Študenti, ktorí študujú na najlepších svetových vysokých školách alebo sú prijatí na toto štúdium, prípadne sa oň uchádzajú, môžu požiadať o Štipendium Martina Filka.