Ako pomôcť dieťaťu vnímať svet pozitívne?

Ak má dieťa šťastie na pokojných, psychicky vyrovnaných a optimisticky naladených rodičov, ktorí sa tešia zo svojho rodičovstva, tak z dieťaťa väčšinou vyrastie aj psychicky odolný, pozitívny a šťastný dospelý človek.
Ak má dieťa šťastie na pokojných, psychicky vyrovnaných a optimisticky naladených rodičov, ktorí sa tešia zo svojho rodičovstva, tak z dieťaťa väčšinou vyrastie aj psychicky odolný, pozitívny a šťastný dospelý človek. / Foto: Bigstock

Snom každého rodiča je vychovať šťastné dieťa, ktoré vidí život a svet okolo seba pozitívne. Aj keď nie sú životné podmienky vždy optimálne, rodičia môžu pomocou určitých prístupov prispieť k tomu, aby ich dieťa zažilo šťastné detstvo a vyrástol z neho optimistický človek.

 

V súčasnosti je veľa ľudí smutných, bez radosti a pozitívnej energie. Unudené tváre, nezaujatosť, nuda. Často to vidíme aj priamo na ulici. Niekedy až adrenalínový zážitok privedie tieto znudené tváre k radosti. Toto však nie je najsprávnejšia cesta. Je dobré radosť prežívať priebežne, každý deň a po dávkach. Dnes, keď sú ľudia mnohými vplyvmi, často hlavne negatívnymi, presýtení, majú problém s dávkovaním radosti. Optimizmus a pozitívne vnímanie reality treba správne živiť. A na toto by mali rodičia pri výchove svojich detí tiež pamätať. Ako teda udržiavať pramene energie a ako dobíjať baterky správnym spôsobom?

 • vyhľadávajte spoločnosť ľudí, ktorí sú pozitívne naladení,
 • snažte sa byť veselí a pokojní, aby deti z vás necítili úzkosť a napätie,
 • spolu s deťmi si všímajte vo svojej rodine, v okolí, v prírode, v meste maličkosti a spoločne sa tešte z nich,
 • pri sledovaní filmu, pri čítaní, pri návšteve divadla alebo galérie si všímajte radostné posolstvá umeleckých diel a veľa sa o nich rozprávajte,
 • zmeňte zvyky v rodine, nahraďte niečím novým zaužívané stereotypy,
 • vychovávajte k vďačnosti,
 • tešte sa z toho, čo máte a nebuďte smutní z toho, čo nemáte,
 • vychutnávajte si všetky sviatky a oslavy v rodine,
 • vychutnávajte si každý nový deň ako veľký dar.

 

Vychovávať dieťa s pozitívnym myslením  vôbec neznamená  pretvárať dieťa na nejakého rojka, ktorý si žije vo svojej radostnej naivite a nevníma svet navôkol. Pozitívne naladení ľudia si dobre uvedomujú, že svet nie je dokonalý, že je v ňom veľa nedostatkov a trápenia. Ich výhoda však spočíva v tom, že poznajú stratégie, ktoré im umožňujú nad sebou udržať kontrolu a životnú rovnováhu. Dokážu sa zamerať na vyhľadávanie lepších vecí, ktoré život ponúka a na hľadanie riešenia. Pozitívnemu vnímaniu sveta môžete svoje deti naučiť. Viacerí psychológovia počas svojej praxe rozpracovali niekoľko stratégií, ktoré môžu rodičia použiť pri výchove detí k pozitívnemu vnímaniu sveta. Pozrime sa podrobnejšie na jednotlivé kroky.

 

1. Venujte dieťaťu veľa svojho času

Či už dieťa prinesie zo školy zlé známky, je drzé, odvráva alebo ubližuje iným deťom, snažte sa ho vnímať také, aké je, teda i s chybami. Každé dieťa má totiž  právo na bezpodmienečnú lásku. Práve táto láska mu dodáva silu. Preto by ste si mali každý deň nájsť čas na spoločný čas s dieťaťom, aby si túto vašu lásku užívalo čo najviac. Psychologička a spisovateľka  Laura Markhamová vo svojej knihe AHA! Rodičovství uvádza, že prežívanie spoločného času s dieťaťom je dôležité z nasledujúcich  dôvodov:

 • dáva deťom pocítiť zážitok oddanej a milujúcej pozornosti rodičov, bez ktorej dieťa nemôže prospievať,
 • umožňuje dieťaťu, aby sa pravidelne a bezpečným spôsobom zbavovalo svojich negatívnych pocitov, ako je smútok, strach,
 • prehlbuje empatiu s dieťaťom, čo umožňuje rodičom pozerať sa na svet očami dieťaťa,
 • buduje základy dôvery a partnerstva medzi rodičom a dieťaťom, ktorá je podmienkou toho, aby dieťa svojim rodičom dôverovalo a zverovalo sa im aj v prípade  silných negatívnych emócií, namiesto toho, aby vybuchovalo zlosťou,
 • poskytuje dieťaťu dôkaz, že rodičom na ňom naozaj záleží.

 

2. Smejte sa spolu

Smiech pomáha prekonávať rôzne problémy každodenného života. Slúži telu ako signál, že sa možno uvoľniť a že je všetko v poriadku. Keď sa smejeme od srdca, zabúdame na vážnosť, starosti a problémy. Malé dieťa zapája do smiechu celé svoje telo. Keď sa smejú dospelí, väčšinou je to len záležitosť hlavy. Ale v situácii, keď sa aj dospelý úprimne smeje, akoby sa smialo celé telo. Energia smiechu prúdi celým telom. Hľadajte s deťmi čo najviac príležitostí, aby ste sa spolu smiali. Či je to na vtipoch, vzájomnom vymieňaní vtipných zážitkov, smejte sa spoločnom pozeraní zábavných programov.

 

3. Názory a pocity dieťaťa vnímajte vážne

Pri budovaní sebavedomia a optimistického nazerania na svet je podstatné, že budete brať svoje dieťa so všetkými jeho prianiami, názormi a pocitmi vážne. To však neznamená, že mu musíte všetko dovoliť a splniť všetky jeho priania, ale snažte sa s ním o jeho myšlienkach rozprávať. Dieťa by malo žiť s pocitom, že rodičia jeho svet vnímajú vážne. Rodič prejavuje záujem a dáva to najavo tým, že potvrdzuje pocity a myšlienky dieťaťa a pomáha mu, aby si svoje názory premyslelo. Učí dieťa pozerať sa na situáciu z dlhodobého hľadiska a dúfa, že ak vyrieši nejaký problém samo, získa z toho pozitívnu skúsenosť do ďalšieho života. Rodič je ten, ktorý situáciu sleduje, súcití s dieťaťom, komunikuje s ním na danú tému a v prípade potreby ukáže možné cesty k vyriešeniu situácie. Pomáhajte tiež dieťaťu ovládať jeho pocity. Strach, frustrácia, smútok, to sú pocity, ktoré  vťahujú ľudí do negatívnych nálad a myšlienok. Je dôležité o tomto deťom hovoriť. Je dôležité čo najčastejšie hovoriť s deťmi o ich pocitoch, aby si ich uvedomovali a aby postupne zisťovali, že práve ony vo významnej miere ovplyvňujú to, aký majú vzťah k životu. Ak sa dieťa cíti vo svojich pocitoch chápané a brané vážne, po určitom čase bude dostatočne silné na to, aby sa nenechalo úplne prevalcovať negatívnymi emóciami. Staršie deti môžete postupne učiť rôzne techniky, ktoré pomáhajú odstraňovať negatívne emócie.

 

4. Podporujte dieťa v tom, čo ho baví

Ak má vaše dieťa o niečo záujem, povzbudzujte ho a umožnite mu rozvíjať jeho aktuálny záujem. A to aj v situácii, že záujmy často mení alebo ich podľa vášho názoru nerozvíja správnym smerom. Netrápte sa tým. Je to prirodzené. Deti si potrebujú vyskúšať veľa vecí. Vďaka tomu zistia, čo ich naozaj baví. Získavajú tak reálny pohľad na vlastné potreby. Tým, že mu pomôžete rozpoznať a ďalej rozvíjať jeho vlohy a schopnosti, posilníte jeho sebavedomie. Dodajte mu preto odvahu vyskúšať si aj náročnejšie úlohy. Vďaka tomu zistí, že na to má a prežije aj pocit úspechu. Pritom ale svoje dieťa nepreťažujte. Dôležité je hlavne to, aby postrehlo, že mu v určitých veciach veríte. Keď dieťa robí to, čo ho veľmi baví, získava tak pozitívny postoj k životu a cíti veľa radosti.


 

5. Športujte spolu a chodievajte do prírody

Pohyb je zdravý a prináša radosť do života. Postarajte sa o to, aby mali deti dostatočný priestor na skákanie, lezenie, behanie, plávanie a podobne. Mnoho detí navštevuje športové krúžky. Samozrejme, to je super vec. Ale pokúste sa vyhradiť si čas počas týždňa aj na spoločné športovanie. Ideálny je spoločný pobyt v prírode. Je vedecky dokázané, že pobyt v prírode obohacuje deti vo viacerých smeroch. Vďaka častému pobytu v prírode sa dobre rozvíja hrubá a jemná motorika, logické uvažovanie,  predstavivosť, fantázia, rozvíjajú sa sociálne vzťahy, komunikácia, kooperácia, prebúdzajú sa zmysly, empatia, pokora. Príroda priaznivo vplýva na upokojenie hyperaktívnych detí a pôsobí na celú rodinu relaxačne. Pobyt v prírode prináša aj veľké množstvo radosti do života celej rodiny.  V posledných rokoch sa zistilo aj to, že nedostatočný kontakt s prírodou spôsobuje poruchy správania, rednutie kostí, alergie, zvýšený stres, ba dokonca kriminalitu. Podľa názorov viacerých psychológov,  deti od útleho veku prejavujú prirodzený záujem o prírodu. A tak tento záujem je potrebné len rozvíjať a udržovať. Práve v predškolskom veku sú deti veľmi zvedavé a prírodu vnímajú ako inšpiratívne prostredie a dokážu sa v ňom hrať aj úplne samy bez motivácie dospelých. Keď sú deti od raného detstva spojené s prírodou, berú ju ako samozrejmú súčasť svojho života, podobne ako jedlo a spánok. Ak dieťaťu neumožňujete dostatočný pobyt v prírode, neskôr sa im zdá nudná a nezáživná. U niektorých sa môže stať, že majú z nej strach. Existuje teda veľa dôvodov, prečo chodiť s deťmi do prírody. V každom ročnom období ponúka veľa možností na pohyb a športovanie.

 

6. Doprajte dieťaťu kamarátov

S kamarátmi je život krajší. Aby sa dieťa naučilo očakávať od života len to najlepšie, potrebuje kontakt s rovesníkmi. Podporujte ho v tom, aby k druhým ľuďom pristupovalo otvorene, uzatváralo a pestovalo si kamarátstva. Deti budú pravdepodobnejšie vytvárať pozitívne priateľstvá vtedy, ak majú takýto vzor v rodine, napríklad ak váš dom samotný poskytuje priateľskú atmosféru.

 

7. Naučte dieťa na radosť aj čakať

Niekedy samotné čakanie na niečo krásne prináša tú najväčšiu radosť. Často  túžba prináša krajší pocit ako samotné vlastnenie niečoho vysnívaného. Deti, ktoré nevedia alebo nemajú podmienky na to, aby mohli túžiť, sú nešťastné deti. Deti by sa mali naučiť, že ich potreby nemusia byť uspokojené okamžite a že sa k ním musia najskôr nejako prepracovať alebo dlhšiu dobu počkať. Napríklad do narodenín alebo do Vianoc. Týmto spôsobom sa stáva vytúžený predmet oveľa viac hodnotnejším. 

 

8. Naučte dieťa správnym spôsobom vnímať chyby

Ten, kto nemá šancu robiť chyby, nemá ani šancu sa niečo naučiť. Preto je dôležité, aby ste deti naučili akceptovať, že nie vždy ide všetko hladko. Zároveň by ste sa ani nemali veľmi ponáhľať s pomocou, ak vaše dieťa urobilo nejakú chybu. Lebo inak ho ukrátite o dôležitú skúsenosť pokračovať ďalej a nachádzať nové cesty, ak nešlo všetko tak, ako si predstavovalo. Upozorňujte dieťa, že chyby sú prirodzenou súčasťou života a že vďaka chybám sa človek veľa vecí dokáže naučiť. Motivujte dieťa tiež k tomu, že v škole sa neučí kvôli známkam, ale kvôli tomu, aby učivo poriadne vedelo. Keď deti chyby vnímajú takýmto spôsobom, nespôsobujú im zlú náladu a negatívny pohľad na svet.

 

9. V rodine majte nastavené hranice a pravidlá

Ak chcete, aby mali vaše deti pozitívny prístup k životu, musia cítiť, že v rodine máte nastavené jasné pravidlá. Spokojné a šťastné dieťa môže vyrásť len v rodine, v ktorej nie je chaos. Keď rodičia nepoznajú sami seba, nerozumejú zmyslu svojej existencie, nepoznajú svoje smerovanie a svoje ciele, keď sú neustále podráždení a nahnevaní, na deti to nevplýva dobre. Mať deti v dnešnom svete je obrovská zodpovednosť. Človek musí najprv pracovať na sebe, aby bol v budúcnosti dobrým vzorom pre svoje dieťa. Ak má dieťa šťastie na pokojných, psychicky vyrovnaných a optimisticky naladených rodičov, ktorí sa tešia zo svojho rodičovstva, tak z dieťaťa väčšinou vyrastie aj psychicky odolný, pozitívny a šťastný  dospelý človek, ktorý dokáže vnímať pozitívnu stránku sveta.

 


Zdroje:
Lawrence E. Shapiro: Emoční inteligence dítěte a její rozvoj
Raul Posse, Julian Melgosa: Umenie výchovy
Susan Stiffelman: Osvietený rodič
Laura Markhamová: AHA! Rodičovství

Zdieľať na facebooku