Ako pomôcť dieťaťu, aby ho kamaráti a spolužiaci mali radi?

Najlepšia možnosť, ako naučiť deti nájsť si priateľov, je tá, že  mu pomôžete nájsť dostatok sebadôvery v sebe, ktorú potrebuje na to, aby si ono samo k sebe kamarátov priťahovalo.
Najlepšia možnosť, ako naučiť deti nájsť si priateľov, je tá, že mu pomôžete nájsť dostatok sebadôvery v sebe, ktorú potrebuje na to, aby si ono samo k sebe kamarátov priťahovalo. / Foto: Bigstock

Obľúbené deti nie sú tie, ktoré majú najviac hračiek alebo najlepší mobil. Obľúbené sú tie, ktoré si dokážu vytvárať vzťahy s ostatnými deťmi vhodnými verbálnymi a neverbálnymi spôsobmi.

 

Deti majú často nedostatok sebadôvery pri nadväzovaní alebo udržaní priateľstva. Niekedy si predstavujú, že iné deti sú obľúbenejšie ako ony, že ich nikto nemá rád a že nemajú žiadnych kamarátov. Väčšinou to tak vôbec nie je, ale môžu to tak vnímať, a preto sa cítia nespokojne.

Na budovanie a udržiavanie priateľstiev dieťa potrebuje celý rad komunikačných a sociálnych zručností, s ktorými sa nikto nerodí. Vyvíjajú sa  pomaly a postupne. Existuje niekoľko stratégií, vďaka ktorým sa priteľstvo dá podporovať. Môžete deti prihlásiť do krúžkov, kde chodia ich kamaráti, môžete kamarátov pozývať k vám domov, aby sa spolu pohrali, môžete zobrať skupinku kamarátov na spoločný výlet alebo do kina. Možností je veľa. Najlepšia možnosť však spočíva v tom, že pomôžete dieťaťu nájsť dostatok sebadôvery v sebe, ktorú potrebuje na to, aby si ono samo k sebe kamarátov priťahovalo. Ako to však dosiahnuť? Základ spočíva v tom, že vysvetlíte deťom, čo je očný kontakt a pozitívna reč tela. Spýtajte sa dieťaťa, čo sa mu páči na správaní obľúbených detí a čo by mohlo urobiť pre to, aby sa aj ono správalo podobným spôsobom. Môže si to napríklad nacvičovať pred zrkadlom s plyšákom. Navrhnite mu, aby sa správalo tak. Ako keby bolo už veľmi obľúbené, pretože to väčšinou vyústi k takému správaniu aj v skutočnosti a práve toto správanie potom k nemu pritiahne ostatné deti. Pozrime sa na niekoľko spôsobov správania, ktoré podporujú sebadôveru a pozitívnu náladu dieťaťa.

 

1. Úsmev, láskavosť, očný kontakt

Otvorení a pozitívni ľudia sa usmievajú a vytvárajú očný kontakt. Ich úsmev je široký a smejú sa očami aj ústami. Radi nadväzujú kontakty s inými. Radi sami začínajú komunikáciu. A čím viac ľudí aj deti oslovia, tým majú väčšiu šancu získať viac kamarátov. Ak sa deti naučia byť veľkorysé a štedré, pozorne dokážu počúvať a dávať otvorené otázky, teda nielen otázky, na ktoré sa odpovedá ÁNO/NIE, tým majú väčšiu šancu na vznik priteľstiev. Najčastejšie chyby, ktoré deti robia, sú tieto: krčia sa, sťahujú hlavu medzi ramená a vyhýbajú sa očnému kontaktu. Často si to vôbec neuvedomujú, a tak rodičia ich na to môžu upozorniť.

 

2. Dôležité je zostať sám sebou

Upozorňujte dieťa na to, že za kamaráta nemôže mať každého. Jeho kamaráti budú pravdepodobne podobní vášmu dieťaťu a budú mať niečo spoločné. Takže dieťa môže získať kamarátov len vtedy, keď zostáva takým, aké je. Dieťa sa nemusí meniť, ak sa chce stať obľúbeným. Každý človek je určitým spôsobom zaujímavý a iným sa to môže páčiť. Povedzte dieťaťu, že sa vôbec nemusí chváliť, aby si ho niekto všimol. Uistite ho, že sa môže iným na ňom určite niečo páčiť. Povedzte dieťaťu, čo je na ňom zaujímavé a obdivuhodné. Po tomto rozhovore s dieťaťom vyskúšajte aktivitu Kruh dokonalosti, ktorá pomáha zvyšovať sebadôveru a sebaistotu.

 

Aktivita: Kruh dokonalosti

  • Na kus papiera nakreslite veľký kruh. Musí byť taký veľký, aby sa dieťa mohlo doň postaviť.
  • Dieťa si najprv spomenie na situáciu, keď sa cítilo sebaisto.
  • Potom sa postaví do kruhu dokonalosti a predstaví si samo seba, ako robí tú vec, pri ktorej sa cítilo sebaisto.
  • Potom z kruhu vystúpi a chvíľku je mimo neho.
  • Potom naspäť vstúpi do kruhu a tú istú situáciu si predstaví ešte raz.
  • Počas tejto predstavy sa ju snaží v sebe ukotviť. Na ukotvenie môže použiť napríklad spojenie dvoch prstov, položenie ruky na srdce, spojenie dlaní a podobne.
  • Dieťa opäť vystúpi z kruhu.
  • Dieťa opäť vchádza do kruhu, urobí svoju kotvu a spomenie si na udalosť, ktorá mu dáva sebaistotu.

 

Túto kotvu dieťa použije vždy, keď má pocit, že stráca sebaistotu. Sebadôvera narastá vďaka pozitívnym skúsenostiam. Tak ako iné veci, dá sa trénovať.

 

3. Starostlivosť o seba

Dieťa by malo milovať svoj vzhľad a svoje oblečenie. Keď sa dieťa páči sebe samému, potom sa páči aj iným. Rozprávajte sa s dieťaťom, čo by chcelo mať oblečené, obuté, ako chce byť ostrihané a učte ho aj športovať a zdravo sa stravovať.

 

4. Motivujte dieťa, aby hľadalo možnosti, kde môže stretnúť kamarátov

Čím viac príležitostí dieťa na stretntuia má, tým má väčšiu šancu, že stretne nových kamarátov. Tým, že bude sedieť doma, kamarátov nenájde. Mnohí si myslia, že kamarátov nájdu na sociálnych sieťach. Najlepšie sa však priateľstvá formujú vďaka reálnym kontaktom.

 

5. Pozor na domnienky

Deti si často vytvárajú unáhlené závery na základe nepodložených dôkazov. Keď vám dieťa povie, že ho v škole nikto nemá rád, spýtajte sa ho, na základe čoho to zistilo a navrhnite mu, aby sa ešte raz na tú situáciu pozrelo spolu s vami.

 

6. Ako si udržať kamarátov?

Mať kamarátov je jedna vec, ale udržať si ich, je druhá vec. Dieťa musí vedieť, že priateľom musí dávať svoj čas a zaujímať sa o nich. Povzbudzujte ho, aby napríklad chorému kamarátovi povedalo, čo majú na domácu úlohu. Alebo mu môže zavolať a opýtať sa, ako sa má. Niekedy možno nejaký kamarát potrebuje len povzbudenie, inokedy dobrú radu alebo pomoc pri niektorých činnostiach. Upozornite tiež dieťa na to, že keď je s kamarátom, nech sa mu naplno venuje, užíva si jeho spoločnosť, dáva mu najavo radosť z toho, že sú spolu. Žiadne priateľstvo sa nezaobíde bez konfliktov. V rámci zachovania dobrých vzťahov, keď dôjde k nedorozumeniu, dôležité je ospravedlniť sa. Ak sa priateľovi darí, nech sa vaše dieťa teší spolu s ním. Sila priateľstva sa overuje aj v takýchto situáciách. Jednou z najodvážnejších a najláskavejších vecí, ktoré dieťa môže urobiť, je postaviť sa za priateľa. A hoci je to dôležitá súčasť priateľstva, niekedy to môže vyžadovať veľa odvahy, ak sa jedná o iné dieťa, ktoré ubližuje inému.

 

7. Upozornite dieťa i na to, že priateľstvá niekedy zanikajú

Vzťahy sa neustále vyvíjajú. Je prirodzené, že aj priateľstvá sa časom menia. Niektoré zanikajú a vznikajú iné. Je to prirodzená súčasť života. Deti sa rýchlo menia. Menia sa ich záujmy a kvôli tomu sa často menia aj ich kamarátstva. Samozrejme, že to môže bolieť, keď dieťa stratí kamaráta,  ale je potrebné naučiť ho prijať túto situáciu a pochopiť ju. Existujú však aj krásne výnimky. Existujú totiž i ľudia, ktorým priateľstvo vydrží aj na celý život.

 


ZDROJE:
Judy Bartkowiak:Buďte šťastnějším rodičem s NLP
Lawrence E. Shapiro: Emoční inteligence dítěte a její rozvoj
Čítajte viac o téme: Komunikácia s deťmi, Priateľstvo
Zdieľať na facebooku