Ako budovať pokojné a láskavé prostredie v rodine?

Foto: Bigstock
Najdôležitejším putom, ktoré robí rodinu rodinou, je láska a pokoj. Vďaka láske a láskavému prostrediu v rodine sa deti učia ľudskosti, mravnosti, vďaka nej dostávajú psychologický i kultúrny pokrm. / Foto: Bigstock

Každý rodič túži vytvoriť pre svoje dieťa to najlepšie rodinné prostredie. Túžime žiť v láske, v radosti a vo vzájomnom pochopení. Ako to však dosiahnuť? 

 

Najlepšie sa rodičom i deťom žije v láskavom a pokojnom prostredí. Najdôležitejším putom, ktoré robí rodinu rodinou, je láska a pokoj. Vďaka láske a láskavému prostrediu v rodine sa deti učia ľudskosti, mravnosti, vďaka nej dostávajú psychologický i kultúrny pokrm. Vďaka láske duchovne i citovo rastú. Šťastná je tá rodina, v ktorej vládne skutočné, hlboké, úprimné a stále ovzdušie lásky a pokoja. Toto spoľahlivé jadro je východiskom a základom budovania šťastného a zdravého JA. Ak chcú rodičia vytvárať v rodine takéto prostredie, musia jej venovať svoj čas, energiu, vôľu, musia dať zo seba rodine toľko, koľko sa len dá.

Domáce prostredie, v ktorom sa členovia rodiny správajú k sebe navzájom s rešpektom a spoločne pracujú na riešení problémov, chráni deti pred emocionálnymi, psychickými či sociálnymi problémami v neskoršom veku, tvrdia vedci. Aby sme mohli postupne vytvárať pokojný a láskavý  domov, najprv musíme nájsť pokoj sami v sebe, teda vo svojom vnútri. Keď sa nám darí udržiavať si vnútorný pokoj, tak ho dokážeme šíriť ďalej a dotknúť sa ním nášho partnera, detí, ostatných členov rodiny a známych. Vnútorný pokoj sa dá získať viacerými spôsobmi. Pozrime sa na niektoré z nich.

 

1. Spoznanie vlastného životného príbehu

Skúste porozumieť vašej minulosti a porozmýšľajte, ako vás vyformovala na človeka, ktorým ste dnes. Premýšľajte nad tým, či z vás vytvorilo niekoho, kým (ne)chcete byť a ak to potrebujete, sami zapracujte na vlastnom vyliečení a pozitívnych zmenách vašej osobnosti. V súčasnosti existuje množstvo kníh, článkov, kurzov a rôznych odborníkov, ktorí vám radi pomôžu na vašej ceste sebapoznania. Kto dobre pozná sám seba, svoje poslanie či svoju cestu životom, dokáže s väčšou pokorou prijímať realitu takú, aká je. Kto vie prijať realitu a rozumie jej, rýchlejšie sa dokáže dopracovať k svojmu vnútornému pokoju.

 

2. Poznanie vlastných spúšťačov hnevu

Je dobré, keď človek vie, čo v ňom vyvoláva pocity hnevu, prázdnoty alebo úzkosti. Ak to chcete naozaj zistiť, zapisujte si, kedy sa u vás takéto stavy vyskytujú a nájdite spôsoby, ako by sa im dalo vyhnúť alebo ako ináč by ste na ne mohli reagovať.

Položte si  napríklad tieto otázky:

  1. Odkiaľ sa tu konkrétny spúšťač vzal?
  2. Čo sa z neho dozvedám o sebe samom, alebo o tom, ako žijem svoj život?
  3. Ako by som mohol (mohla) tento spúšťač „deaktivovať“ a nájsť tak vlastný pokoj?

 

3. Každý deň doprajte duši pokoj a pohodu

Nájdite si spôsob, pomocou ktorého dokážete svoju dušu upokojiť. Niekomu pomáha ticho, samota, prechádzka, modlitba alebo meditácia. Tieto aktivity vás obohatia nielen na duchovnej, ale aj na psychickej či  fyziologickej úrovni.


Psychicky vyrovnaní a spokojní ľudia sú väčšinou aj tí, ktorí dokážu vytvárať pokojný domov. Uvedomujú si, že  domov by mal byť útočiskom a miestom radosti, harmónie a úprimnosti. Miestom, kde sa dá ukryť pred falošným a často nespravodlivým svetom. Pozrime sa na niekoľko krokov, vďaka ktorým dokážete z domova vyčarovať oázu radosti a pokoja.

 

Ako vyčarovať pokojný domov?

1. Poriadok vo veciach. Zredukujte zbytočnosti a zbavte sa ich. Usporiadajte a poukladajte veci tak, aby ste mali v dome pocit pohody.

2. Výzdoba. Veselá a inšpiratívna výzdoba dokáže spraviť zázraky. Pridajte nejakú výraznú, jasnú farbu a zopár dekorácií na upokojenie a uvidíte ten rozdiel.

3. Priestor pre vaše záujmy a upokojujúce aktivity. Je príjemné mať svoj vlastný kútik, v ktorom sa môžete venovať vyšívaniu, čítaniu, modelovaniu alebo lúšteniu krížoviek. Dovoľte deťom, nech si aj ony vytvoria alebo navrhnú svoj kútik.

4. Vône. Aromaterapia si získava čoraz viac pozornosti a treba povedať, že zaslúžene. Výskumy ukazujú, že vôňa dokáže uvoľniť stres a navodiť pocit celkovej spokojnosti.

5. Hudba. Aj hudba uvoľňuje stres a dokáže rýchlo zlepšiť náladu. Nechajte v pozadí znieť príjemnú hudbu, ktorá vo vás vyvoláva pokoj.

Samozrejme, ani tie najlepšie veci, farby, vône či hudba nám nepomôžu vyčarovať príjemný domov, ak necítime pohodu vo vzťahoch.

 

Ako vniesť pokoj do vzťahov?

Pokojná komunikácia je kľúčom zdravého vzťahu. S partnerom aj s deťmi sa vždy snažte komunikovať pokojne a bez násilia. Ako to docieliť? Snažte sa, pokiaľ je to možné, všetkých v rodine mať v úcte a rešpektovať ich. Dávajte najavo svoj súcit. Svoj nesúhlas prejavujte s empatiou. Snažte sa vžiť do kože toho druhého. Konflikty vnímajte ako príležitosť naučiť sa niečo nové a rásť. Slová voľte tak, aby ste poukazovali na kvality druhých a pomáhali im tak rozvíjať sa. Dohodnite sa tiež, ktoré hodnoty sa budete snažiť vo vašej rodine podporovať. Rodičia majú vždy najsilnejší vplyv na svoje deti v oblasti základných hodnôt, ako sú čestnosť, spoľahlivosť, náboženské presvedčenie, súcit, charakternosť, vzdelanie, optimizmus, rešpekt, sebakontrola či prijateľné riešenie konfliktov. Deti sa v určitých obdobiach svojho života od hodnôt, ktoré do nich rodičia vštepujú, možno odchýlia, ale ak je medzi dieťaťom a rodičmi silné puto, tým pevnejšie sú hodnoty v dieťati zakorenené a dieťa sa k nim po určitej dobe vracia, dodržuje ich a nielen o nich hovorí. Hlavne pri vštepovaní hodnôt je potrebné dodržiavať jednotu myšlienok, slov a skutkov. Nie je nič dôležitejšie pri výchove k hodnotám ako to, aby dieťa videlo, že rodičia to, na čo myslia, prenášajú do slov a slová, ktoré hovoria, prenášajú do skutkov. Keď niektoré dieťa prekročí hranice, pripomeňte mu, na čom vám ako rodine veľmi záleží a pomôžte mu spoločne nájsť spôsob, ako tieto hranice neprekročiť ani v období problémov, ktorým v danej situácii musí čeliť. Takéto rodinné posolstvo udržiava všetkých členov rodiny  pohromade a dáva im jasný smer. Vďaka nemu všetci vedia, ktorou cestou treba kráčať.

 

Aj rodinné rituály a oslavy vnášajú radosť do rodiny 

Deti potrebujú určitú dávku slobody, ale dôležité sú aj zvyky a rituály. Práve tie im dávajú pocit bezpečia, stability a vzbudzujú v nich radosť z očakávania. Sú dôležitým spojivom medzi ľuďmi. Pripomínajú im spoločné hodnoty a vzájomnú spolupatričnosť. Rešpektovanie tradícií a rituálov vnáša do života pokoj a harmóniu. A takéto prostredie je potrebné aj na optimálny vývoj dieťaťa. Rituál je určitá oslava života a  je tiež  opakovaná a zmysluplná spoločná činnosť s motívom upevňovania vzájomných vzťahov a väzieb. Rituál má vždy vnútorný zmysel a hodnotu. Rituály nemusia byť ani veľkolepé, ani honosné. Dôležitý je ich motív a ich hodnota. Sú dôležité pre zdravú a príjemnú rodinnú klímu, lebo rituály ako oázy pokoja a oddychu, pomáhajú rodičom i deťom nachádzať harmóniu a vyrovnanosť. Takéto miesta odpočinku sú v každodennom živote zároveň miestami stretnutí a dávajú všetkým zúčastneným novú energiu na povinnosti a úlohy, ktoré ich čakajú. Rituály treba vytvoriť i udržovať. Dávajú zmysel i pokoj. Obohacujú život a robia ho radostnejším. Tradície udržujú hodnoty. Spájajú nás s minulosťou a otvárajú dvere do budúcnosti.

 

Ako obnoviť lásku v rodine?

Ak bol pokoj a láska vo vašej rodine z určitých dôvodov narušený, pokúste sa ho opäť obnoviť. Pre obnovu lásky v rodine psychologička a autorka mnohých kníh Jiřina Prekopová odporúča osvojiť si nasledujúce pravidlá:

1. Prijmi sám seba takého, aký si a maj sa rád, aj keď pochybuješ.

2. Prijmi svojich vlastných rodičov takých, akí sú a prijímaj ich v úcte aj keď robia chyby.

3. Prijmi partnera aj s jeho rodinou takých, akí sú a prijímaj ich v úcte, aj keď robia chyby. Pretože bez nich by nebola ani tvoja súčasná rodina.

4. Vedz, že každý človek v systéme rodiny má nenahraditeľné miesto, ktoré mu patrí už jeho príchodom.

5. Vedz, že počatie dieťaťa je aktom prijatia a žitia bezpodmienečnej lásky k dieťaťu. Vnímaj jedinečnosť tehotenstva každej ženy a dávaj jej podporu na tejto neľahkej ceste.

6. Tak ako maternica dáva pevné hranice tvojmu dieťaťu, tak aj ty mu daj zažiť túto istotu, bezpečie a dôveru v tvojom náručí. V pravý čas však dopraj dieťaťu slobodne sa odlúčiť, daj mu možnosť rozvinúť sa a podpor ho v jeho zvedavosti, podnikavosti a tvorivosti.

7. Dbaj na to, aby tvoje vyjadrovanie bolo jednoznačné; tvoje áno je ÁNO a tvoje nie je NIE.

8. Uč sa, že najprv je dôležité vnímať a vyjadrovať svoje vlastné pocity vyplývajúce zo vzťahu, bez toho aby si druhého kritizoval, odsudzoval a ponižoval. Bez toho sa nemôžeš emočne konfrontovať a vcítiť do druhého. Dbaj na to, aby si premenil hádku do uzmierenia skôr, než slnko zapadne.

9. Vedz, že ak trestáš dieťa bitím, posielaním preč, mlčaním, ignorovaním a zastrašovaním, dieťa sa cíti opustené, neprijaté a bez lásky. Vychovávaj dieťa nie v strachu a pod tlakom, ale v atmosfére lásky a radosti.

10. Ži vyššie uvedené v jednotnom spojení s tvojou rodinou a tým dávaj svojim deťom vzor. Takto my ľudia pestujeme a obnovujeme bezpodmienečnú lásku v rodine.

 


Zdroje a odporúčaná literatúra:
Bruno  Ferrero: Šťastní rodičia
How to create a peaceful home
Prekopová, J.: Aby láska v rodinách proudila
Prekopová, J.: Rodina žije z lásky. Pravidlá pre láskyplné spolužitie

Čítajte viac o téme: Rodina
Zdieľať na facebooku