8 spôsobov, ktoré pomáhajú formovať sebavedomie dievčat

Viaceré výskumy ukazujú, že dievčatá často mávajú nižšie sebavedomie, oveľa väčšiu náklonnosť k sebapoškodzovaniu, častejšie sú vystresované alebo depresívne. Môže u nich tiež dochádzať k poruchám stravovania. Ako im pomôcť?
Viaceré výskumy ukazujú, že dievčatá často mávajú nižšie sebavedomie, oveľa väčšiu náklonnosť k sebapoškodzovaniu, častejšie sú vystresované alebo depresívne. Môže u nich tiež dochádzať k poruchám stravovania. Ako im pomôcť? / Foto: Bigstock

Aj keď všetky deti môžu zápasiť s dôverou a sebaúctou, niektorým dievčatám môže obzvlášť hroziť riziko nižšej sebaúcty či sebadôvery. Ako im v tomto smere pomôcť?

 

Viaceré výskumy ukazujú, že dievčatá často mávajú nižšie sebavedomie, oveľa väčšiu náklonnosť k sebapoškodzovaniu, častejšie sú vystresované alebo depresívne. Môže u nich tiež dochádzať k poruchám stravovania. Jeden z výskumov tiež odhalil, že dievčatá premýšľajú o samovražde dvakrát častejšie ako chlapci vo veku od 10 do 14 rokov. Samozrejme, veľa vecí je geneticky daných, mnohé veci ovplyvňuje prostredie, v ktorom dieťa žije, ale niekedy práve rodina môže dieťaťu najviac pomôcť. Ak máte pocit, že vaša dcéra potrebuje zvýšiť svoje sebavedomie, skúste vyskúšať nasledujúce aktivity.

 

1. Pomáhajte dcére formovať nové zručnosti

Všímajte si detailne, čo dcéru veľmi baví a podporujte ju v tom čo najviac. Pomáhajte jej rozvíjať zručnosti, ktoré nejakým spôsobom súvisia s jej záujmom. Ako sa budú postupne jej zručnosti zlepšovať, jej sebadôvera a sebavedomie budú stúpať.  Ako sa v určitej oblasti bude zvyšovať jej majstrovstvo, bude sa lepšie cítiť. Okrem toho si bude formovať aj svoju jedinečnosť. Zlepší sa jej nálada, bude sa viac usmievať, pribudne jej nová energia. Podstatné je, aby ste dokázali spoločne identifikovať, čo jej robí skutočnú radosť a aby ste jej pomohli nájsť príležitosti k tomu, aby mohla vo svojich zručnostiach vyniknúť. Môžu to byť rôzne súťaže alebo stretnutia s deťmi, ktoré majú podobné záujmy v rôznych krúžkoch, kurzoch, kluboch, v letných táboroch a podobne.

 

2. Nechajte ju, nech si vytvorí svoj vlastný štýl

Doprajte svojej dcére jedinečný štýl v súvislosti s jej výzorom. Účes či oblečenie podľa jej predstáv môže vytvoriť vynikajúci základ pre jej sebaúctu a sebadôveru. Nájsť identitu prostredníctvom svojho vzhľadu môže mať pozitívny prínos pre sebavedomie vašej dcéry. Pamätajte, že vlasy môžu rásť a štýl sa bude meniť. Niekedy je vhodné zaťať zuby, vydržať a povedať si, že  je v poriadku, ak sa predstavy vašej dcéry nezhodujú s vašimi predstavami. Ak by sa však jednalo o veľké extrémy, v takom prípade je dobré sa o tomto porozprávať a dcéru jemne usmerniť.

 

3. Prejavujte jej lásku

Dcére hovorte, že ju máte radi takú, aká je, že vaša láska nie je ničím podmienená. Veľa detí máva totiž pocit, že rodičia ich ľúbia len vtedy, keď majú dobré známky, vyhrajú súťaž a podobne. Z tohto dôvodu sú potom v strese a mnoho vecí robia len kvôli tomu, aby rodičov potešili. Takýto prístup sa nedá dlho vydržať, odoberá deťom nielen energiu, ale aj radosť a spontánnosť.

 

4. Motivujte dcéru, aby športovala v kolektíve

Športovanie pozitívne pôsobí na človeka v každom veku. Cvičenie v kolektíve motivuje ešte viac, lebo v tomto prípade nejde len o samotné športovanie, ale aj o to, že vaša dcéra sa môže stretnúť s priateľkami či priateľmi. Tiež sa u nej formuje cítenie súvisiace so skupinou a cíti aj zodpovednosť za tím. Tiež sa učí racionálne využívať voľný čas a formuje si zdravé návyky. Výskumy tiež zistili, veľké množstvo benefitov u dievčat. V porovnaní s nešportujúcimi dievčatami sú športujúce dievčatá zdravšie, majú menšie riziko obezity, majú väčšiu úctu k svojmu telu, menej fajčia, lepšie sa učia, lebo sa naučia organizovať svoj čas.  Šport je úžasný spôsob, ktorý pomáha  tiež budovať sociálne zručnosti, pomáha rozvíjať komunikáciu a kvalitné priateľské vzťahy. Zároveň učí aj prijať prehru a vnímať ju ako prirodzenú súčasť života.

 

5. Buďte dobrým príkladom

Možno si to neuvedomujete, ale vaša dcéra  vás neustále sleduje. Ak vidí svoju matku, ako negatívne hodnotí svoje vlastné ja, môže jej to vyslať negatívnu správu, ktorú si môže aj  vaša dcéra privlastniť. Otcovia by mali vedieť, že svojím prístupom vo významnej miere ovplyvňujú život svojej dcéry. Citlivo vníma ich každé slovo, postoj, názor. V 70. rokoch bol realizovaný výskum medzi vzorkou 25 ročných žien, ktoré boli mimoriadne úspešné a mali subjektívne spokojný život. Vedci chceli zistiť, kde sú korene ich úspechov a spokojnosti. Výsledky jednoznačne deklarovali nasledovné: drvivá väčšina z oslovených úspešných a šťastných žien prežila detstvo v blízkosti láskyplného, aktívneho otca, ktorý s dcérkou trávil veľa času, veľa s ňou komunikoval a zapájal ju aj do mužských aktivít a podporoval ju v odvahe a priebojnosti. A tak psychologické výskumy preukázali, že práve otec je určujúci pre osobnosť a sebavedomie dcéry, jej pohľad na seba samu a dokonca aj na jej schopnosť presadiť sa v živote. Horst Petri, známy psychoanalytik a autor kníh, o úlohe otca tvrdí, že puto dcér k otcom má veľký význam na ich životné šťastie. Je tiež potrebné pre zdravý duševný a sociálny vývin žien.

 

6. Chváľte hlavne jej snahu a nielen úspechy

Úspech nie je vždy možný. Všetci nemôžu byť víťazi. Zamerajte sa hlavne na pochvalu snaženia, úsilia a času, ktorý dcéra venuje určitej veci. Je kontraproduktívne byť kritický alebo pochybovať o tom, ako by niečo mohla urobiť lepšie. Možno to vaša dcéra urobila najlepšie, ako vedela. Ak sa opýtate, prečo dostala namiesto jednotky dvojku, keď ste videli, ako tvrdo študovala, môže to byť pre jej sebavedomie deštruktívne.

 

7. Zoznámte ju s asertívnym správaním

Schopnosť riadiť a ovplyvňovať svoj vlastný život predstavuje základ asertivity. Keď svoju dcéru naučíte, ako byť asertívna, skôr sa stane sama sebou. Pomôžte jej zdieľať jej názor, identifikovať  svoje hodnoty, komunikovať o nich s inými a zároveň rešpektovať iných v tom, že môžu mať iný názor. Vysvetlite jej, že asertívny človek dokáže vyjadriť svoj názor a akceptovať názory ostatných, žije slobodne a pritom neobmedzuje slobodu iných. Asertívny človek sa násilne nepresadzuje. Pozná svoje potreby i svoje práva, no rešpektuje i práva a potreby iných. Svoje ciele a záujmy dosahuje pokojným, otvoreným a úprimným spôsobom. Nevynucuje si svoje práva silou ani násilím. Rešpektuje a toleruje ľudí okolo seba. Dokáže osloviť iných ľudí, dokáže ich požiadať o pomoc a spoluprácu.

 

8. Učte ju opúšťať komfortnú zónu

Povzbudzujte svoju dcéru, aby každý rok skúšala niečo nové. Niektorá nové aktivity, hobby alebo mimoškolské aktivity môžu sa vám  javiť aj ako nepochopiteľné alebo zbytočné, ale každá nová skúsenosť jej môže pomôcť pri práci s obavami, strachmi či neistotou. Keď prekoná určité prekážky alebo sa naučí niečo nové,  môže  jej to pomôcť zvýšiť sebaúctu a sebadôveru.

Ak ste vyskúšali viacej spôsobov, ako zvýšiť sebavedomie vašej dcéry a nič sa nemení, ba dokonca ovplyvňuje to aj  jej socializáciu s vrstovníkmi alebo má nejaké problémy v škole, vyhľadajte odbornú pomoc.

Čítajte viac o téme: Komunikácia s deťmi, Sebavedomie
Zdieľať na facebooku