Sebavedomie

8 spôsobov, ktoré pomáhajú formovať sebavedomie dievčat

Aj keď všetky deti môžu zápasiť s dôverou a sebaúctou, niektorým dievčatám môže obzvlášť hroziť riziko nižšej sebaúcty či sebadôvery. Ako im v tomto smere pomôcť?

Ste rodičia, ktorí priveľmi ochraňujú svoje dieťa?

Každý rodič sa zaujíma o bezpečnosť svojich detí. Je to úplne prirodzená reakcia. Kedy však svoje deti ochraňujú až priveľmi? Pozrime sa na niektoré situácie, ktoré signalizujú, že ochrana dieťa je až priveľká.

Ako môžeme rozvíjať sebaúctu u detí

Ak je naša sebaúcta nízka, máme tendenciu vidieť seba a svoj život v negatívnejšom a kritickejšom svetle. Cítime sa menej schopní prijať výzvy, ktoré sú na nás kladené. Nízka sebaúcta sa často začína v detstve.

Ako naučiť dieťa, aby sa nehanbilo za svoje telo a malo k nemu zdravý vzťah?

Väčšina rodičov si želá, aby ich dieťa vyrastalo ako sebaistý človek, ktorý sám seba prijíma a miluje ako celok, vrátane svojho tela. Ako to však docieliť v dobe, v ktorej vládne kult tela a na každom kroku sa dokonalosť tela preferuje ako jedna z najdôležitejších vecí?

Ako pomôcť dieťaťu hľadať vlastnú identitu?

Každý človek potrebuje poznať svoju identitu. Každý túži vedieť, kto je, odkiaľ pochádza a kam smeruje. Poznanie vlastnej identity je základným predpokladom pokojného a zmysluplného života. Ako môžu rodičia pomôcť svojim deťom v tomto procese spoznávania seba samého?

Prečo majú deti nízke sebavedomie? Toto sú hlavné dôvody

Dnešný svet objektívne nenapomáha budovaniu zdravého sebavedomia. Prečo je zdravé sebavedomie v našom živote dôležité a ako dbať na to, aby sa u dieťaťa formovalo správne?

Ako viesť dieťa k zodpovednosti?

Veľa rodičov sa snaží svojim deťom odovzdať zodpovednosť za rôzne úlohy. Ak sa im ale nedarí niektoré z nich plniť podľa predstáv rodičov, tí majú tendenciu robiť povinnosti za deti. Ako vyriešiť túto situáciu?

Existujú 2 typy sebavedomia. Budujete u detí to správne?

Napriek tomu, že niektoré deti mali v živote vysokú podporu rodičov, výborne v škole prospievali, dostávalo sa im mnoho chvály, v dospelosti zisťujú, že sa panicky boja neúspechu - v práci, športe, partnerskom živote. Ich sebavedomie je zrazu preč.