Sebavedomie

Tipy, ako môžete vašim deťom pomôcť prekonať pocit menejcennosti

Porovnávanie sa a uvedomovanie si reality vo svojom okolí môže pôsobiť na detské sebavedomie rôznymi spôsobmi. Môže to vnímanie jeho vlastnej hodnoty posilniť, alebo naopak - dieťa môže začať žiť v strachu, či je dosť dobré, aby v tomto svete obstálo.

Ako môžu rodičia pomôcť dieťaťu formovať jeho odolnosť?

Pestovanie odolnosti je kľúčom k tomu, aby deti mali silu odraziť sa od sklamaní, neúspechov a inej nepriazne. Z tohto dôvodu by rodičia mali u detí trénovať tie zručnosti, ktoré podporujú odolnosť.

Prečo je dôležité, aby deti premýšľali a hovorili o sebe pozitívne?

Aby deti mali o sebe pozitívny obraz, rodičia by mu mali poskytovať dostatočné množstvo pozitívnych informácií. Vždy, keď budete hovoriť deťom niečo pekné, na základe čoho začnú samy seba vnímať v dobrom svetle, budujete ich sebavedomie a zároveň si s nimi vytvárate harmonický vzájomný vzťah.

Spôsoby, ktoré pomáhajú budovať psychickú odolnosť detí

Dnešná doba kladie na väčšinu z nás zvýšené nároky a požiadavky. Nielen dospelí, ale aj deti, potrebujú určitý stupeň odolnosti. Najväčší vplyv na to, aby bolo dieťa v živote psychicky silné a odolné, majú rodičia. Ako im v tom môžu pomôcť?

4 spôsoby, ako môžu rodičia znižovať sebaúctu svojich detí

Takmer každý rodič sa snaží vo svojich deťoch podporovať pozitívne sebavedomie a sebaúctu. Aj keď sa veľmi snaží, niekedy môže urobiť chybu. Často nechtiac povie alebo urobí niečo, čo môže znižovať ich sebaúctu. Na čo si preto dávať pozor?

8 spôsobov, ktoré pomáhajú formovať sebavedomie dievčat

Aj keď všetky deti môžu zápasiť s dôverou a sebaúctou, niektorým dievčatám môže obzvlášť hroziť riziko nižšej sebaúcty či sebadôvery. Ako im v tomto smere pomôcť?

Ste rodičia, ktorí priveľmi ochraňujú svoje dieťa?

Každý rodič sa zaujíma o bezpečnosť svojich detí. Je to úplne prirodzená reakcia. Kedy však svoje deti ochraňujú až priveľmi? Pozrime sa na niektoré situácie, ktoré signalizujú, že ochrana dieťa je až priveľká.

Ako môžeme rozvíjať sebaúctu u detí

Ak je naša sebaúcta nízka, máme tendenciu vidieť seba a svoj život v negatívnejšom a kritickejšom svetle. Cítime sa menej schopní prijať výzvy, ktoré sú na nás kladené. Nízka sebaúcta sa často začína v detstve.