Akú rolu zohrávajú otcovia v živote dcér?

Otcovia sú prvými mužmi v živote dcér a mali by vedieť, že majú veľký podiel na ich budúcnosti.
Otcovia sú prvými mužmi v živote dcér a mali by vedieť, že majú veľký podiel na ich budúcnosti. / Foto: Bigstock

Otcovia, nezabúdajte, ste prvými mužmi v živote svojich dcér!

 

V 70. rokoch bol realizovaný výskum medzi vzorkou 25 ročných žien, ktoré boli mimoriadne úspešné a mali subjektívne spokojný život. Vedci chceli zistiť, kde sú korene ich úspechov a spokojnosti. Výsledky jednoznačne deklarovali nasledovné: drvivá väčšina z oslovených úspešných a šťastných žien prežila detstvo v blízkosti láskyplného, aktívneho otca, ktorý s dcérkou trávil veľa času, veľa s ňou komunikoval a zapájal ju aj do mužských aktivít a podporoval ju v odvahe a priebojnosti. A tak psychologické výskumy preukázali, že práve otec je určujúci pre osobnosť a sebavedomie dcéry, jej pohľad na seba samu a dokonca aj na jej schopnosť presadiť sa v živote. Nečudo, je prvým mužom v živote ženy.

Horst Petri, známy psychoanalytik a autor kníh o úlohe otca tvrdí, že puto dcér k otcom má veľký význam na ich životné šťastie. Je tiež potrebné pre zdravý duševný a sociálny vývin žien. Pri hlbšom pohľade do rodín naozaj prídeme na zaujímavé súvislosti. Tam, kde chýba otec, dcéry často v živote nestoja nohami pevne na zemi. Takže, na čo by určite otcovia nemali zabudnúť, aby sa im podarilo vychovať šťastné a úspešné dcéry?

 

 

1. Budujte si s dcérou pevný vzájomný vzťah

Pevný vzájomný vzťah medzi otcom a dcérou výrazne zvyšuje pravdepodobnosť, že dievča bude mať v dospelosti zdravé sebavedomie i sebaúctu a bude vedieť lepšie riešiť problémy. Bude  tiež schopná pevného a súdržného vzťahu so svojím vlastným životným partnerom. Takto sa jej otvoria dvere k šťastnejšiemu životu v práci i v osobnom živote.

 

2. Buďte pre dcéru idolom

Ak sa otec stane pre dcéru vzorom, dcéra sa vďaka nemu naučí správnym spôsobom vnímať opačné pohlavie a utvára si vnútorné predstavy o budúcom partnerovi. Okrem toho majú otcovia obrovský vplyv na dcérino vnímanie ženskej roly a učia ju čítať hodnotu svojho ženstva.

 

3. Buďte prvý, kto jej povie, že je krásna

Vedci tiež dokázali, že ak otec ako prvý povie svojej dcére, že je krásna, nepotrebuje predčasne nadväzovať vzťahy s chlapcami, ktorí jej majú pomôcť potvrdiť si sebavedomie. Protipól šťastia a nešťastia je u dievčat veľmi viditeľný. Buď sa cítia milované, teda obdivované a chcené, alebo nepovšimnuté, nemilované, nevidené, nechcené. Ak je otec mlčanlivý a v detstve nehovorí svojej dcére, že je jedinečná práve preto, aká je, vyvoláva v nej množstvo otázok. Prázdnota, ktorá potrebuje byť vyplnená nielen prejavmi lásky od matky, prechádza u citlivých dievčat v puberte do vsugerovania si pocitu vlastnej ničoty a neschopnosti. Dcéry, ktoré nikdy nepočuli, že ich otec má rád, sa necítia byť milované a ťažko uveria, že ich budúci partner bude naozaj milovať a obdivovať.

 

4. Zaujímajte sa o dcérin svet

Je vhodné, keď otcovia primerane často s dcérou komunikujú, zaujímajú sa o jej záľuby, kamarátky, svet módy, problémy v škole. Dcéry si veľmi vážia, keď občas idú s otcom na nejaké podujatie alebo zaujímavú akciu a môžu si užiť ich blízkosť.

 

5. Všetko robte s mierou

Dcéry potrebujú aj primeranú slobodu. Prílišná kontrola ich dusí a brzdí v rozvoji. Rozprávajte sa spolu aj o tomto probléme. Povedzte dcére, že jej chcete dôverovať, dávate jej určité množstvo slobody, ale otvorene jej povedzte, že  túžite po tom, aby vás nesklamala.

 

6. Buďte jej útočiskom

Dnešný svet je plný paradoxov a často pomýlených hodnôt. Niet potom divu, že dcéry sa môžu dostať do pomykova a nebudú vedieť nájsť východisko zo situácie. Ukážte im, že vaša náruč je miesto, kde sa vždy môžu vrátiť, kde nájdu upokojenie a často i pravdu, ktorú hľadajú v svete plnom protikladov. Vaše dcéry potrebujú cítiť, že na púšti života ste to vy, kto im bude oázou vždy, keď sa cítia vyprahnuté.

 

Otec a dcéra / Foto: Unsplash

 

Zdravé zapojenie otca do života dcéry je veľmi dôležité, lebo môže zabrániť prípadnej prílišnej závislosti dcéry od matky. Otcovia zvláštnym spôsobom uvádzajú dcéry do budúcnosti a podnecujú ich aktivity a preberanie rolí. Otcovia ukazujú dcéram, čo všetko majú pred sebou  a na čo všetko si môžu v živote trúfnuť. Najdôležitejšie, čo môže dať otec svojej dospievajúcej dcére je povzbudenie, vyvážene oceňovať jej fyzické aj psychické stránky a dodávať jej odvahu do života. Mama jej poskytne prijatie, otec ju povzbudzuje v tom, aby si vedela nájsť dôstojné miesto vo svete a hlavne, aby sa vedela pobiť o svoje šťastie. Nech sú vám, otcovia, na tejto ceste povzbudením aj slová renomovaných amerických psychologičiek Margaret Hening a Anne Jardin, ktoré povedali:

 

Nikto z mužov ženu nepredurčí, neposilní alebo nezraní viac než otec.

 

 

Zdroje: John Stasi Eldredge: Očarujúca, John Stasi  Eldredge: Divoký v srdci, mlady-uspesny.sk
Čítajte viac o téme: Oteckovia, Dcéry
Zdieľať na facebooku