Znaky, pomocou ktorých odhalíte narcistických partnerov, priateľov alebo kolegov

Človek, ktorý trpí narcistickou poruchou, sa potýka s nadmerným pocitom vlastnej dôležitosti a hlbokou potrebou obdivu na pracovisku i vo vzťahu.
Človek, ktorý trpí narcistickou poruchou, sa potýka s nadmerným pocitom vlastnej dôležitosti a hlbokou potrebou obdivu na pracovisku i vo vzťahu. / Foto: Pexels

Vo všeobecnosti sú ľudia s narcistickou poruchou osobnosti tí, ktorí sú zaujatí vlastným úspechom a veľkým pocitom vlastnej dôležitosti, ktorá ovplyvňuje ich rozhodnutia a interakcie. Existuje niekoľko znakov, pomocou ktorých môžete odhaliť narcistických ľudí.

 

Narcistická porucha osobnosti je duševnou poruchou, ktorá postihuje mužov i ženy. Človek, ktorý ňou trpí, sa potýka s nadmerným pocitom vlastnej dôležitosti a hlbokou potrebou obdivu na pracovisku i vo vzťahu. Človek s narcistickou poruchou osobnosti má dlhodobý neprimeraný pocit vlastnej sebadôležitosti, výnimočnosti a nadradenosti nad druhými. Osoby s narcistickou poruchou osobnosti sa týmito vlastnosťami a nadmerným vyžadovaním oceňovania od druhých dostávajú do opakovaných a niekedy vyhrotených konfliktov. Na kritiku či nepotvrdenie vlastnej jedinečnosti reagujú často veľmi odmietavo, konfrontačne a agresívne, ale niekedy aj depresívne. Majú problém s empatiou voči druhým a cítia sa nimi nepochopení. Často sa opájajú rôznymi fantáziami, v ktorých je preukázaná ich jedinečnosť a výnimočnosť.  Napríklad si predstavujú, že sú slávni objavitelia, umelci a podobne. Navzdory prípadnému talentu často pre svoju potrebu okamžitého ocenenia nedoťahujú svoje plány dokonca a začnú hľadať ocenenie v inej oblasti. Pri narcistickej poruche osobnosti ide o extrémny variant bežne sa vyskytujúcich a dôležitých vlastností, ako sú sebavedomie, sebaúcta a sebapresadenie. Narcista  často uráža svoje okolie len preto, aby lepšie vynikli ich vlastné kvality. Podľa názoru niektorých odborníkov sa môže pod maskou extrémnej sebadôvery skrývať aj veľmi krehké sebavedomie, ktoré je zraniteľné voči najmenšom náznakom akejkoľvek kritiky.

 

Príčiny vzniku narcistickej poruchy osobnosti nie sú dostatočne vyjasnené. Z biologických faktorov, ktoré prispievajú k vzniku narcistickej poruchy osobnosti, sú to dedičné vplyvy. Za významnú príčinnú premennú sa považuje aj nevyrovnaná, excentrická rodinná výchova s nestálymi vzťahmi a pravidlami, kde sa zdôrazňujú hodnoty ako výnimočnosť, predurčenosť a nadradenosť členov rodiny. Narcistická porucha osobnosti alebo jej príznaky nie sú zriedkavé u reálne úspešných, nadaných či inak výnimočných ľudí. U týchto ľudí sa porucha zvykne paradoxne ešte zhoršovať, pravdepodobne pre vyhrotenú konfrontáciu s konkurentmi. Americká psychiatrická asociácia definovala znaky, podľa ktorých narcistu môžeme spoznať. Aby mohol byť niekto označený za človeka s takouto poruchou, musí podľa názoru odborníkov vykazovať aspoň päť z nasledujúcich znakov.

 

1. Zvýšený pocit sebadôvery

Jednou zo základných charakteristík ľudí trpiacich touto poruchou je neustála potreba uznania ich geniality a úspechov, ktoré s ňou súvisia.Takí jedinci nadhodnocujú svoje schopnosti a súčasne znehodnocujú um iných ľudí. „Môžu byť prekvapení, keď sa im nedostane pochvala, ktorú si podľa vlastnej mienky zaslúžia. Často z toho vinia spoločnosť, nikdy však nevinia sami seba,“ upozorňuje profesor Cory Newman.

 

2. Veria, že sú výnimoční

Všetci si čas od času myslíme, že sme v niečom lepší ako ostatní. To je prirodzené. Narcisti túto vlastnosť však uvádzajú do extrému. Veria totiž, že sú takí jedineční, že to dokážu pochopiť len ďalší podobne jedineční ľudia. Preto sa snažia zdržiavať v tej najlepšej spoločnosti. A to sa týka všetkých oblastí - školy, práce, vzťahov, lekárskej starostlivosti. Žijú v presvedčení, že si zaslúžia okolo seba len tých najlepších ľudí a najspoľahlivejších profesionálov.

 

3. Vyžadujú nadmernú mieru obdivu

Hoci to tak na prvý pohľad nevyzerá, pretože narcisti často pôsobia arogantne a sebavedome, ich sebaúcta môže byť občas krehká. Je to spôsobené tým, že sa prehnane zaujímajú o to, čo si o nich myslia iní. A keď sa im dlhšiu dobu nedostáva pochvala a obdiv, trápia sa.

 

4. Žijú s pocitom, že vždy musia mať pravdu

Majú pocit, že môžu robiť, čo chcú. Veria, že sa na nich nevzťahujú rovnaké pravidlá ako na bežných ľudí. Tento ich názor najčastejšie spôsobuje to, že majú tendenciu prejavovať neúctu voči ľuďom, ktorí vyžadujú rešpekt. Väčšinou majú problém uznať nejakú autoritu.

 

5. Majú problém s empatiou

Narcisti sú známi aj tým, že sa nedokážu vcítiť do toho, čo prežíva druhý človek. Podľa Newmana sa môžu na prvý dojem javiť aj empaticky, ale väčšinou ich prezradia slová a vety, ktoré bývajú často veľmi necitlivé. „Narcistickej osobe nerobí napríklad problém sťažovať sa na to, akého má mimoriadne otravného otca takej osobe, ktorej otec prednedávnom zomrel," vysvetľuje Newman. Na druhej strane ale narcisti radi iným hovoria o vlastných problémoch a veria, že im druhí skutočne aj pomôžu.

 

6. Veria, že im iní závidia

Neustále sa porovnávajú s ostatnými, najmä veľmi úspešnými ľuďmi, ktorí môžu v nich vyvolať pocit závisti. Závisť sa týka hlavne ich pýchy, nekončiacej túžby po uznaní, po sláve a moci. Tieto pocity ich mimoriadne trápia. Mylne sa totiž domnievajú, že hodnota človeka závisí od toho, čo má alebo čo všetko dokáže. A ak sa potom narcistom skutočne niečo podarí, často sú presvedčení o tom, že iní ľudia im tiež závidia.

 

Narcistický človek žije v tom, že hodnota človeka sa odvíja od toho, čo vlastní a dokáže. / Foto: Pexels

 

7. Sú arogantní

„Boli ste niekedy na obede s niekým, kto objednal tú najdrahšiu fľašu vína, správal sa k vám skutočne galantne, ale s čašníkom jednal arogantne až hrubo? Ide zrejme o narcistu,“ upozorňuje Newman. Vy ste v tejto situácii mali šťastie, na rozdiel od čašníka, že vás vnímal ako vyvoleného a lepšieho človeka. Vlastne ako sám seba. Otázkou však je, ako dlho potrvá, než v jeho očiach klesnete na úroveň bežnej populácie a bude vás vnímať ako spomínaného čašníka.

 

8. Hľadajú toho najdokonalejšieho partnera

Výskumy potvrdzujú, že práve tento typ ľudí vynakladá obrovské množstvo energie na to, aby si našli toho najideálnejšieho partnera. Väčšinou to musí byť silný, rešpektovaný a mocný človek, ktorý je okrem toho aj mimoriadne atraktívny. Prečo? Pretože v ňom hľadajú odraz seba samého.

 

9. Využívajú a manipulujú iných ľudí

Keď sa spojí narcistická predstava o tom, že majú vždy a vo všetkom pravdu, keď k tomu pridáme ešte aj  nedostatok empatie, vyjde z toho jediná skutočnosť. Tá spočíva v tom, že radi a bez zaváhania využívajú a manipulujú iných ľudí vo svoj prospech. Preto je narcista v úlohe šéfa, nadriadeného, partnera či kamaráta doslova neznesiteľný.

 

Liečba narcistickej poruchy osobnosti

Liečba symptómov narcistickej poruchy je komplikovaná. Človek s narcistickou poruchou nemáva pocit, že by problém bol v ňom, typicky práve naopak. Cíti sa byť výnimočný a je presvedčený, že druhí ľudia mu nerozumejú, závidia mu a nedoceňujú ho. Zvyčajne sa obracia na odborníkov z oblasti duševného zdravia skôr v rámci depresívnych ťažkostí a sťažuje sa na nepochopenie zo strany druhých. V prípade rozvoja depresie je možné podávanie antidepresív, pri kolísaní nálady je možné zvážiť lieky zo skupiny tzv. stabilizátorov nálady.

Z psychoterapeutických postupov nie je zvyčajne možné použiť špecifické tréningové či na problém zamerané postupy. Dôvodom je premenlivosť konkrétnych problémov a tém, ktoré pacient s narcistickou poruchou prináša. Dôležité je postupné budovanie náhľadu na vlastné správanie, jeho príčiny a reakcie okolia. Pre dosiahnutie pozitívnej zmeny asi bude nutná skôr dlhodobá psychoterapia, kde dôležitú úlohu zohráva aj vzťah s terapeutom. Aby ste na terapiu narcistu dotiahli, budete musieť nájsť skutočne vyhláseného odborníka, ktorý bude najlepší vo svojom odbore. Bude musieť byť skrátka najmenej tak dobrý, ako je váš partner, kolega či priateľ, ktorý trpí narcistickou poruchou osobnosti.

Čítajte viac o téme: Sebavedomie, Manipulácia
Zdieľať na facebooku