Správy a komentáre

Prostredníctvom Rodinných poradní našla pomoc už takmer tisícka klientov

Rodinné poradne, ktoré fungujú už vyše roka, sa stali bezplatnou oporou pre ľudí s rôznymi vzťahovými a výchovnými problémami. V piatich mestách na Slovensku - v Nových Zámkoch, Trnave, Žiline, Košiciach a v Humennom spoločne poskytli už 3 026 konzultácií.

Ocenenie Via Bona Slovakia je dôkazom, že čoraz viac firiem sa zapája do riešenia celospoločenských problémov

Predsudky voči ľuďom z marginalizovaných komunít alebo ľuďom so znevýhodnením, šírenie dezinformácií a hoaxov, závislosť od internetu, kyberšikana aj poruchy zraku v ranom detstve. Práve tieto spoločenské problémy reflektovali vo svojich aktivitách najzodpovednejšie firmy za rok 2022, ktoré získali ocenenie Via Bona Slovakia.

Univerzita tretieho veku pribudne aj v Leviciach

Špecifický a profesionálny prístup k študijným skupinám mimo Bratislavu má Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá je garantom študijných programov v mestách Topoľčany, Partizánske, Piešťany a od septembra akademického roku 2023/2024 pribudne aj mesto Levice.

Levice: Seniori môžu absolvovať Univerzitu tretieho veku v Tekovskej knižnici

Ekonomická univerzita v Bratislave otvorí v Leviciach Univerzitu tretieho veku. Prednášky sa budú pravidelne konať v Tekovskej knižnici každý druhý piatok.

Vylepšenia TOEFL iBT® sa prvýkrát objavia v júli 2023

V rámci svojho neustáleho úsilia o vytvorenie optimálneho zážitku pre účastníkov testov spoločnosť ETS dnes oznámila sériu vzrušujúcich vylepšení TOEFL iBT®.

ÚSŽZ: V roku 2023 podporí dotáciami 785 projektov krajanských komunít v zahraničí

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) podporí v rámci riadneho kola prijímania žiadostí o dotáciu na rok 2023 celkovo 785 projektov krajanských komunít. ÚSŽZ o tom informuje na svojom webe.

Ženy sú vzdelanejšie vo všetkých okresoch SR

Ženy sú vo všetkých okresoch SR vzdelanejšie ako muži. Najvyšší rozdiel úrovne vzdelania je v severných okresoch. TASR o tom informovala hovorkyňa pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 Jasmína Stauder na základe štúdie Vzdelanostný a kariérny diferenciál populácie SR.

Projekt Biznis Point má prepojiť personalistov aj manažérov vzdelávania

Prepájanie personalistov, pracovníkov s ľudskými zdrojmi či manažérov vzdelávania z firemného prostredia v Trnave si dáva za cieľ novovznikajúci projekt Biznis Point. Ponúkne možnosť vzájomnej spolupráce a nadväzovania dlhodobých firemných partnerstiev.