Články: Pre študentov
O projekte

Šťastie

Ako sa naučiť vnímať svoje šťastie?

Ako sa naučiť vnímať svoje šťastie?


Niektorí ľudia majú od prírody pozitívny, optimistický prístup k životu. Takýto prístup sa dá naučiť a dá sa postupne formovať. Ide totiž o určitý spôsob nastavenie mysle. Čítaj ďalej
Max Kašparů o štedrosti a prajnosti

Max Kašparů o štedrosti a prajnosti


Max Kašparů často rozpráva o ľudských cnostiach, ktoré sú tak veľmi potrebné pre dnešný svet. Čo si myslí o štedrosti a prajnosti? Čítaj ďalej
Maxmilián Kašparů: Mali by sme cnostiam, pravde, láske a dobru vrátiť ich pôvodný význam

Maxmilián Kašparů: Mali by sme cnostiam, pravde, láske a dobru vrátiť ich pôvodný význam


Často hovoríme, že žijeme v nepokojnej dobe. Existuje však stále cesta, vďaka ktorej môžeme do nášho života vrátiť viac poriadku i pokoja. Stačí si uvedomiť existenciu hodnôt, ktoré by mali byť v ľudskom živote samozrejmosťou. Nad tým, ktoré to sú, sa zamýšľa Maxmilián Kašparů. Čítaj ďalej
Chcete sa cítiť šťastnejšie? 8 tipov, ako na to!

Chcete sa cítiť šťastnejšie? 8 tipov, ako na to!


Šťastie nie je stále, ale vďaka malým trikom je možné prežívať šťastnejší život. Čo vám v tom môže pomôcť? Čítaj ďalej
7 pilierov emocionálneho zdravia

7 pilierov emocionálneho zdravia


O kvalite nášho života i dosiahnutých úspechoch v pracovnej oblasti rozhoduje aj úroveň nášho emocionálneho zdravia. Ľudia, ktorí disponujú vysokou emočnou inteligenciou, dokážu napríklad dobre zvládať svoje pocity, reagovať aj na vyhrotenú situáciu vhodným spôsobom, majú schopnosť viesť ľudí alebo disponujú dobrými komunikačnými zručnosťami. Čítaj ďalej
Psychiater Robert Waldinger: Dobrý život je postavený na dobrých vzťahoch

Psychiater Robert Waldinger: Dobrý život je postavený na dobrých vzťahoch


Robert Waldinger, americký psychiater a vedec, sa vo svojej štúdií zameral na výskum šťastia a faktorov, ktoré ku šťastiu vedú. Čítaj ďalej
Každá žena je krásna, no podstatné je, čo si o sebe myslí. Ako sa začať vnímať lepšie?

Každá žena je krásna, no podstatné je, čo si o sebe myslí. Ako sa začať vnímať lepšie?


Láskavosť, priateľskosť, vytrvalosť, láska k deťom či súrodencom sú oveľa hodnotnejšie vlastnosti ako fyzická krása. Aj keď spoločnosť dáva dôraz predovšetkým na fyzickú krásu, ženy to nemusia vôbec takto vnímať. Svoju sebadôveru si môžu budovať na základe toho, ako si nastavia svoje hodnoty a vnímanie sveta. Na to, aby sa žena viac páčila sama sebe, potrebuje si osvojiť správny spôsob myslenia oveľa viac, ako zmeniť konfekčnú veľkosť či tvar postavy. Čítaj ďalej
Robin Sharma: 10 dobrých rád, ako sa sústrediť  na to, čo je dôležité

Robin Sharma: 10 dobrých rád, ako sa sústrediť na to, čo je dôležité


Robin Sharma upozorňuje na to, že každý človek má v sebe určité nadanie, ktoré čaká, kým ho využijeme na nejaký ušľachtilý cieľ. Všetci sme tu z nejakého jedinečného dôvodu, pre čosi šľachetné, čo umožní, aby sa prejavil náš najvyšší ľudský potenciál, čím zase my obohatíme životy ľudí okolo nás. Čítaj ďalej