Narcisti celý život manipulujú vzťahy okolo seba

Narcisti využívajú rôzne spôsoby na to, aby si pozdvihli svoje vlastné egá, často tým však ubližujú iným.
Narcisti využívajú rôzne spôsoby na to, aby si pozdvihli svoje vlastné egá, často tým však ubližujú iným. / Foto: Pexels

Narcisti využívajú rôzne spôsoby na to, aby si pozdvihli svoje vlastné egá, často tým však ubližujú iným.

 

Kto sú to narcisti? Keď o nich bežne hovoríme, myslíme na ľudí, ktorí sú sami sebou posadnutí. Avšak narcizmus je niečo viac. Mayo Clinic uvádza, že „narcizmus je mentálna porucha, pri ktorej majú ľudia nafúknutý zmysel vlastnej dôležitosti a hlbokú potrebu byť obdivovaní. Tí, ktorí majú narcistickú poruchu osobnosti, veria, že sú nadradení iným a len málo ich zaujímajú pocity ostatných. Avšak za touto maskou sa schováva krehké sebavedomie, citlivé aj na tú najmenšiu kritiku.“

Mnohí narcisti sú psychicky závislí na špeciálnom zaobchádzaní a obdive, aby sa cítili dobre. Majú potrebu stáť neustále na piedestáli. Na to, aby si túto potrebu dokázali naplniť, potrebujú vytvárať situácie, kde pravidelne získajú pozornosť alebo pocit neomylnosti. Úmyselne sa zameriavajú na vzťahy s jednotlivcami, ktorí sú náchylní naletieť na počiatočné kúzlo ich osobnosti a možno s nimi ľahko manipulovať. Či už v práci alebo doma túžia po tom, aby niekto hladkal ich ego. Potrebujú to, aby si dokázali vykompenzovať vnútornú prázdnotu a trošku odľahčili ich krehkej sebaúcte.

 

Na docielenie týchto pocitov používajú rôzne techniky. Najčastejšie je to týchto sedem, ktoré používajú podľa potreby, pričom frekvencia či počet techník sa môžu líšiť.

 

Dominantný kontrolór, sudca i záchranca

Narcisti dokážu sami seba postaviť do pozície toho dominantnejšieho. Človeka, ktorý má automaticky nárok ľudí kritizovať, súdiť alebo utláčať. A čo je zvláštne, ľudia mu to zväčša dobrovoľne dovolia. V práci ale aj doma sa cítia lepšie, pokiaľ ovládajú a kontrolujú ostatných. Inou variáciou narcistu je ten, ktorý zo seba robí hviezdu zachraňovaním iných. Nejde však o úprimnú pomoc, ale získanie titulu „záchranca“ bez ktorého by si ľudia len ťažko poradili.

 

Všetko viem

Narcisti môžu sami seba postaviť do úlohy vševedka. Človeka, ktorý všetko vie, všetko videl, všade bol, stavia sa do pozície experta na všetko a autority. Takýmto správaním neustále utláča, opravuje a znehodnocuje názory ostatných. Tento typ narcistu tiež často prerušuje konverzácie a skáče do reči. Keď práve nekritizuje alebo neopravuje váš nesprávny názor, dokáže chvíľku počúvať, ale potom sa vráti naspäť k tomu, o čom rozprával predtým, ako keby to, čo ste povedali, nemalo absolútne žiadnu váhu. Existujete len ako nástroj k uspokojeniu jeho aktuálnej potreby.

 

Zberateľ zásluh

Niektorí narcisti sa zaujímajú iba o svoje zásluhy. Zámerne si vyberajú povolania, kde môžu byť pravidelne obdivovaný alebo sa ich ľudia môžu obávať. V tomto prípade je hlavným dôvodom ich narcistického výberu iba želanie byť niekomu nadradený, dôležitý, špeciálny, nie úprimná snaha urobiť niečo dobré a vytvoriť z tohto sveta lepšie miesto.

 

Predvádzanie sa

Ďalšou z techník narcistov je neustále predvádzanie sa a chválenie. Radi sa pochvália svojou lepšou prácou, sociálnym statusom, tým koho poznajú alebo sa s vami skromne podelia o to, aký úžasný je ich život. Nie je to úprimné, ich snahou je získať len ďalšiu pochvalu, uznanie, či pozornosť, ako v reálnom svete, tak aj na sociálnych sieťach. Ich cieľom je, aby im ostatní závideli to, čo majú, pretože vďaka tomu sa budú cítiť lepšie. Či sa už jedná o dobré auto, drahú dovolenku, alebo drahé oblečenie.

 

Porušovateľ pravidiel

Hovorí sa, že pravidlá majú byť porušované, pretože iba tak človek dosiahne to, čo chce. Pre niektorých narcistov je toto svätá pravda. Pravidelne využívajú svoj šarm, rôzne presvedčovacie alebo donucovacie metódy, aby získali od ľudí to, čo chcú, aj keď je to jednoznačne pre druhú stranu nevýhodné a nezmyselné. Niektorí narcisti sú obzvlášť dobrí v manipulovaní ostatných, aby sa vzdali svojich hraníc. Potrebujú vykorisťovať ostatných svojím vplyvom. Tento vplyv považujú za svoje víťazstvo, pretože im dokáže pohladiť ich ego. Mnohí patologickí narcisti sa nedokážu s ľuďmi stotožniť, iba ich využiť. Sú hrdí na to, že dokážu ľudí presvedčiť, aby pre nich robili výnimky v akomkoľvek smere.

 

Prirodzene náročný

Niektorí narcisti sú úmyselne a vytrvalo nároční, nedokážu spolupracovať a konfrontujú vás pri každej príležitosti, aj keď je to očividne nezmyselné. Vychutnávajú si pocit moci, ktorí získajú, keď sa ich iní obávajú a nemajú ich radi. Z o zdeformovaného pohľadu narcistu je lepšie, ak sa ho ľudia boja alebo ho nemajú radi ako by nemal byť nikým. V niektorých prípadoch, aj keď si toho narcista vedomý nie je, svojimi nárokmi si potvrdzuje vnútorný pocit, že si nezaslúži byť milovaný a akceptovaný, a nemá to, čo potrebuje na to, aby sa dokázal zapojiť do pozitívnych a zdravých vzťahov. Má pocit, že dobrého a zdravého vzťahu nie je vhodný.

 

Žije cez ostatných

Ďalšou z vecí, ktoré narcisti vo vzťahoch robia je to, že žijú cez ostatných. Ako napríklad rodičia žijúci cez svoje deti. Chvália sa ich úspechmi pri každej príležitosti, akoby to boli ich splnené méty. Svet vnímajú ako plný možností, ktoré oni nikdy nemali.

Dúfajú, že im to pozdvihne ich vlastnú sebaúctu, či naplní ich nikdy zrealizované fantázie a sny. Túžia po vyhrievaní sa v odlesku slávy tých, ktorých využívajú a zneužívajú.

 

Vo všeobecnosti narcisti potrebujú pravidelný prísun niečoho, čo uspokojuje ich ego a napĺňa ich potreby na to, aby sa cítili dobre. Druhú osobu vo vzťahy vnímajú iba nástrojom na splnenie svojich vlastných potrieb. Vo vnútri sa však cítia ako škaredé káčetko, aj keď si to nikdy nebudú vedieť pripustiť. Narcista sa dokáže zmeniť iba v prípade, že pochopí, čo sa okolo neho deje, a odhodlá sa vydať sa cestou sebapoznávania.

 


Odporúčaná literatúra
Ni, Preston. How to Successfully Handle Narcissists
Ni, Preston. A Practical Guide for Narcissists to Change Towards the Higher Self
Ni, Preston. Understanding Narcissism’s Destructive Impact on Relationships — An Indispensable Reader
Zdieľať na facebooku