Závisť nás spaľuje hlavne zvnútra. Ako sa jej zbaviť a žiť šťastne?

Závisť je jedna z ľudských emócií, ktorá nám vážne ubližuje.
Závisť je jedna z ľudských emócií, ktorá nám vážne ubližuje. / Foto: Pexels

Závisť je jedna z ľudských emócií. Je to emócia, ktorú cítime, keď niekto iný má veci, vlastnosti alebo postavenie, ktoré my nemáme a túžime ich tiež mať. Pociťujeme krivdu, že ich nemáme a objekt závisti ich má. Ako sa týchto pocitov zbaviť a žiť šťastnejšie?

 

Keď sa porovnávame s inými a toto porovnanie vychádza v náš neprospech, ranená je naša sebaúcta. Prejavuje sa to ako nepríjemný pocit stiesnenosti. Ak sa teda porovnávame s inými, naša sebaúcta je týmto porovnávaním znížená, oslabená, my sa cítime v dôsledku zníženej sebaúcty dotknutí a závisť je odpoveďou na túto bolesť. Závisť sa týka aj  našej pýchy, našej túžby po uznaní, po sláve a moci. Keď závistník nie je schopný dosiahnuť to, čo má ten, komu závidí, je schopný tomuto človeku dopomôcť k tomu, aby to, čo má, stratil, aby o to prišiel. Tieto závistlivé pocity jestvujú dosť často aj vtedy, keď nemajú žiadnu logiku.

Viac o závisti a jej vplyve na náš život porozprával v Českom rozhlase psychoterapeut PhDr. Ivan J. Skalík, Ph.D.

Korene závisti ležia v našej minulosti. Od skorého detstva sme stále porovnávaní s inými. Ak spoločnosť našu hodnotu meria podľa toho, či sme bystrejší, krajší, silnejší alebo úspešnejší ako naši rovesníci, zvyšuje sa intenzita závisti v nej. Mnoho ľudí, ktorí prešli kus sveta, zistili, že to nie je tak všade. Porovnávanie je silno preferované hlavne v našich podmienkach, a preto  automaticky začneme takto  reagovať vždy, keď vidíme, že je niekto v niečom lepší než my.

Psychoterapeut upozorňuje hlavne na to, že závisťou si škodíme hlavne sami sebe. To si však veľa ľudí vôbec ani neuvedomuje. Závistlivý človek je mrzutý a nespokojný, rastie v ňom zúrivosť, agresivita, keď niekto, koho pozná, má alebo získa niečo, čo on sám nemá. Závisť vytvára obrovskú vedomú aj podvedomú agresiu. Je to toxická, zhubná sebadeštrukčná emócia. Závistlivci preto trpia často závažnými, veľmi bolestnými ochoreniami. Upozorňuje tiež, že závisť je veľmi zlá vlastnosť, lebo škodí hneď dvakrát. Jednak človeka zožiera zvnútra a zároveň pôsobí negatívne aj navonok. Tí, ktorí trpia veľkou závisťou, sú naozaj veľmi nešťastní ľudia. „Väčšinou sa títo ľudia prejavujú aj veľmi negatívne navonok. Neustále kritizujú, vypisujú negatívne komentáre na sociálne siete, chodia sa neustále sťažovať. A čím viac pozornosti im okolie venuje, tým viac u nich narastá túžba negatívne pôsobiť na iných. A najhoršie na tom je hlavne to, že postupne likvidujú sami seba,“ upozorňuje Ivan Skalík. Nešťastní ľudia získavajú energiu hlavne „vďaka“ závisti a nenávisti k iným.

 

Závisť ničí vlastné šťastie, nikdy šťastie tých, ktorým závidíme.

- Michel De Montaigne

Prvé príznaky prejavu závisti

Rozoznať závisť často nebýva jednoduché, ale existujú náznaky, podľa ktorých ju možeme  spoznať. Sú to predovšetkým tieto znaky:

  • Nespokojnosť s úspechmi iných ľudí, ktorým sa v živote darí.
  • Úspechy iných ľudí vyvolávajú v nás podráždenosť.
  • Trvalá úzkosť a nedôvera.
  • Neustála potreba kritizovať ostatných.
  • Presvedčenie, že väčšina ľudí si nezaslúži úspech a že ho dosiahla nečestným spôsobom.
  • Rozhovory o cudzích neúspechoch vyvolávajúce živý záujem,ba dokonca prinášajúce isté potešenie a úľavu.
  • Nedostatok empatie a podpory. Presvedčenie, že všetci si svoje problémy a neúspechy zaslúžia a trpia spravodlivo.

 

Vtedy si budeme vychutnávať svoj osud, ak  sa prestaneme porovnávať.
Nikdy nebude šťastný ten, koho trápi vidina ešte väčšieho šťastia.

- Seneca

Ako poraziť závisť?

Človek si musí uvedomiť, že vlastne závidí

Toto je prvý krok k tomu, aby sme dokázali bojovať so závisťou. Ak si človek neuvedomuje, že závidí, tak nemôže so závisťou ani nič urobiť. Priznanie, to je 50% úspechu na ceste zbavenia sa negatívnej vlastnosti, pretože ak si priznáme túto neresť, vždy budeme mať dosť síl zbaviť sa jej.

 

Uvedomte si, či to, čo závidíte, naozaj aj chcete alebo potrebujete

Ak závidíte niečo, čo vlastne vo svojom živote nepotrebujete, tak potom závisť nemá vlastne pre vás zmysel. A ak tú vec potrebujete, skúste sa zamyslieť nad tým, čo by ste mohli urobiť pre to, aby ste niečo v živote podobné mohli získať. Začnite niečo pre to robiť. A ak to aj nedosiahnete, získate aspoň dobrý pocit, že ste pre tú vec aspoň niečo urobili.

 

Na závisť je nejlepšie nereagovať

Ak človek, ktorému závidia, reaguje negatívnymi emóciami, jednak škodí sebe a zároveň aj prilieva olej do ohňa. Emócie sú nákazlivé, šíria sa ako choroby a druhí ľudia ich podvedome prijímajú. Ivan Skalík radí, aby človek, ktorému závidia, zachoval pokoj a nereagoval negatívnymi emóciami a už vôbec nie nejakými odvetnými akciami proti tomu, ktorý závidí.

 

Želajte každému všetko len to najlepšie

Je na vás, či budeme tiež závidieť alebo sa  otvoríte prajnosti. Každý si zaslúži mať v živote všetko, čo potrebuje. Otvorte sa tomu, prijmite to a užívajte si, tešte sa a vychutnávajte si to. Robte to pozitívne a s čistými úmyslami, nie na úkor niekoho iného. Čo najčastejšie želajte úspech aj iným ľuďom. Naučte sa tešiť z cudzieho šťastia a úspechu.

 

Snažte sa svoj život naplniť tým, čo máte radi

Keď človek nie je frustrovaný, keď robí to, čo ho baví, napĺňa a čo mu robí radosť, vtedy si automaticky vytvára obranu proti závisti. Spokojní ľudia väčšinou nezávidia. Keď sa preruší spojenie so samým sebou, začnú sa neplodné preteky s ostatnými. Sú to preteky , ktorý v skutočnosti nie je možné vyhrať. Vždy sa nájde niekto lepší. Najjednoduchšie a najefektívnejšie je prijať sám seba. Ako na to? Po prvé. Pristupujte  k sebe a svojim vlastnostiam bez negatívnych prívlastkov, jednoducho ako k danostiam. Treba sa prestať zhrýzať a obviňovať. A po druhé,  zachovajte si kladný postoj k samým sebe. Možno to prirovnať k láske matky k svojmu dieťaťu.

A po tretie, ak sa vám  nepáčia nejaké vaše  vlastnosti, môžete ich začať meniť. Je to jednoduché. Zmeňte postoj k sebe a začnite konať.

 

Všímajte si na sebe pozitívne veci

Každý človek v živote niečo dosiahol, väčšinou každý urobil niečo prospešné pre svet alebo pre iných ľudí. Keď máte pocit, že sa k vám približuje závisť, skúste si spomenúť na všetko pozitívne, čo ste v živote už dokázali.

Závisť trápila ľudí od nepamäti. Pozrime sa ešte, aký názor mal  na túto vlastnosť rímsky filozof, štátnik a spisovateľ Seneca: „Obdivuj ľudí, ktorí robia niečo lepšie ako ty, môžeš sa od nich učiť. Miluj ľudí, ktorí robia niečo lepšie ako ty aj ty sa môžeš stať samým sebou. Blahoreč ľuďom, ktorí robia niečo lepšie ako ty a pocítiš úľavu, staneš sa oceánom. Ďakuj im za to, že ti ukazujú, ako môžeš robiť lepšie to, čo robíš. Cez nich ti život dáva možnosť pochopiť, že môžeš byť lepším ako si teraz. Ďakuj životu za túto lekciu a život ti odpovie darčekom, ktorý ťa pozdvihne do nových výšok v tvojom rozvoji. Prestaň sa porovnávať s ostatnými a staneš sa samým sebou.“

Zdieľať na facebooku