Maličkosti, ktoré robia život detí v škole znesiteľnejší

Niekedy stačí upraviť len niekoľko vecí a život žiakov v škole môže byť znesiteľnejší a na vyučovanie sa môžu viac tešiť.
Niekedy stačí upraviť len niekoľko vecí a život žiakov v škole môže byť znesiteľnejší a na vyučovanie sa môžu viac tešiť. / Foto: Bigstock

Niekedy stačí upraviť len niekoľko vecí a život detí v škole môže byť znesiteľnejší a na vyučovanie sa môžu viac tešiť. Pomôcť im môžu rodičia aj učitelia.

 

Ako môžu deťom pomôcť rodičia?

1. Doma deti zbytočne nepreťažujte učením

Hlavne deti na prvom stupni potrebujú popoludní aj čas na svoje hry. Niektorí rodičia však nútia deti ešte aj večer precvičovať učivo, napríklad písanie. Ak precvičovali v školskom klube a napísali si úlohy, často to už nemá význam, lebo dieťa bude len zbytočne unavené. Dôležité je, aby malo čas aj na voľné hry a prirodzenú radosť pri nich. Namiesto ďalšieho precvičovania učiva s dieťaťom sa radšej úprimne porozprávajte, choďte na prechádzku alebo si spolu zašportujte. Dieťa sa neučí len vtedy, keď donekonečna opakuje rôzne poučky, ale aj vtedy, keď si píše príbehy, spieva, maľuje, lezie po stromoch, stavia bunkre, počúva vážnu hudbu, hráte sa spolu stolové hry a podobne.

 

2. Do aktovky patria len potrebné veci

Niektoré deti na prvom stupni vláčia na chrbtoch obrovské aktovky. Niektoré pomôcky naozaj treba, ale ak je v nej niečo navyše, radšej to vyhoďte. Snažte sa nakupovať také aktovky, ktoré detskej chrbtici vyhovujú. Kupujte aj čo najmenšie peračníky, obaly na pomôcky a desiatu. Čím ľahšie veci, tým menej záťaže pre detský chrbátik. Poproste učiteľku, aby si žiaci mohli v triede nechať tie pomôcky, ktoré nemusia používať doma. V každej triede sú skrine alebo iné úložné priestory. Je teda naozaj zbytočné, aby sa malí školáci denne ťahali s ťažkým nákladom.

 

3. Otázky, ktoré pomáhajú nadviazať komunikáciu s dieťaťom

Viete, ktorú otázku deti neznášajú? „Akú známku si dnes v škole dostal? A čo dostali spolužiaci?“ Táto veta v nich vyvoláva pocit, že im ide len o ich výkon. Aby bola vaša komunikácia živšia, môžete využiť napríklad tieto otázky:

 • Ktorá činnosť ťa dnes v škole najviac bavila (nudila)? Čím to bolo?
 • Aká časť dňa bola najlepšia (najhoršia, najnáročnejšie ...)?
 • Akú najzábavnejšiu vec si dnes zažil / a (videl / a, počul / a)?
 • Odpovedal / a si dnes na nejakú učiteľovu otázku? Aké to bolo?
 • Ktorý z tvojich spolužiakov bol dnes najtichší (najhlasnejší, mal najviac energie ...)?
 • Aké knižky si mal / a dnes v ruke?
 • Čo by si si prial / a robiť v škole viac / menej?
 • Ktorá veta alebo slovo ti po dnešnom dni v škole znie v ušiach?
 • Ktorý z tvojich spolužiakov potreboval dnes povzbudiť alebo rozveseliť?
 • Keby si sa mohol / mohla na jeden deň stať učiteľom / učiteľkou, čo by si urobil / a v škole inak?
 • Stalo sa dnes v škole niečo, čo ti urobilo radosť (alebo spôsobilo smútok)?
 • Bol /a  si dnes pre niekoho užitočný / užitočná?
 • Ocenil alebo pochválil / a si dnes niekoho?
 • Ocenil niekto dnes teba?
 • Je niečo, na čo by si z dnešného dňa radšej zabudol / a?
 • V čom z toho, čo v škole preberáte, by si sa rád / a dozvedel / a viac?
 • Čo máš najradšej na svojom učiteľovi? A čo myslíš, že by sa na ňom páčilo mne?
 • O ktorom  z detí zo školy by si sa rád / a dozvedel / a viac?
 • Čo si robil / a cez prestávky? S kým si si rozprával / a a o čom?

 

4. Nezabúdajte na zdravú stravu

Bez uspokojenia základných fyziologických potrieb sa zle sústredí aj ten najväčší génius. Naučte dieťa vstávať skôr, aby stihlo raňajky. Na desiatu dávajte deťom celozrnný chlieb, grahamový rožok, ovocie, zeleninu, kvalitnú šunku, jogurt a nejaký syr. Sladkostiam sa radšej vyhnite. Občas v rámci sladkostí môžete dať dieťaťu rôzne keksíky zo špaldovej či celozrnnej múky, domáci perník alebo domáce müssli tyčinky, sušené ovocie, zmes orechov, prípadne kúsok kvalitnej čokolády. Nezabúdajte ani na tekutiny. Najlepší je čaj alebo čistá voda. Ak vám toto dieťa nechce piť, dajte mu vodu s domácim sirupom alebo citronádu.

 

Ako môžu pomôcť deťom učitelia?

1. Snažte sa žiakom vytvoriť príjemnú atmosféru

Vedci už dávno dokázali, že v radostnej atmosfére sa žiakom lepšie učí a poznatky si aj na dlhšiu dobu zapamätajú. Čo môže žiakom zlepšiť náladu?

 • DOBRÉ KAMARÁTSKE VZŤAHY
 • DOSTATOK POHYBU
 • ÚSMEVY
 • SPOKOJNOSŤ
 • OHĽADUPLNOSŤ
 • TRPEZLIVOSŤ
 • PRÍJEMNÁ HUDBA
 • TEPLÉ FARBY NA STENÁCH
 • SPRÁVNA TEPLOTA V TRIEDE
 • PEKNÉ UČEBNÉ pomôcky
 • TEPLÝ ČAJ
 • PRÍJEMNÉ A PRÍVETIVÉ HLASY
 • VZÁJOMNÉ POVZBUDZOVANIE
 • VZÁJOMNÉ ODPUSTENIE
 • VYTVORENIE PRIESTORU NA ROZPRÁVANIE o vlastnom živote
 • ZAUJÍMAVÉ AKTIVITY A HRY

 

Samozrejme, existuje ešte veľa javov, súvislostí a okolností, ktoré môžu žiakom, ale i učiteľom zlepšiť náladu. Spomenula som tie, ktoré sa využívajú v školách najčastejšie a najjednoduchšie sa dajú zrealizovať. Každý týždeň môžeme pre nich vymyslieť aj nové heslo, ktoré im môže pripomínať niektorú vlastnosť, povinnosť, radosť alebo dobrý skutok.

 

Napríklad:

 • Tešíme sa z toho, že tu máme nový týždeň. Pôjdeme na exkurziu!
 • Silnejší je ten človek, ktorý sa usmieva. (japonské príslovie)
 • Všímajme si dobré veci!
 • Tento týždeň budeme viac počúvať, ako rozprávať!
 • Tento týždeň nebudeme nikoho ohovárať!
 • Budeme si viac pomáhať!
 • Poďme sa počúvať nielen ušami, ale aj srdcom!

 

Existuje mnoho hier, na základe ktorých si deti dokážu ešte viac uvedomiť radosť, krásne chvíle alebo pekné spomienky. Vybrala som aspoň dve, ktoré sa môžete s deťmi zahrať v škole alebo aj doma.

 

Čo mi urobilo radosť?

Postup:

 • deti sedia v kruhu,
 • rozprávajú, čo im v poslednom čase urobilo radosť, čomu sa potešili,
 • snažíme sa nasmerovať deti tak, aby sme sa vyhli negatívnym zážitkom (začíname deň alebo vyučovaciu hodinu pozitívne),
 • v rámci spätnej väzby sa spýtajte žiakov, či im robilo - nerobilo problém hovoriť o zážitkoch.

 

Kto mi v poslednom týždni urobil radosť?

Postup:

 • opäť sedíme v kruhu,
 • každý sa snaží spomenúť si na toho, kto mu v poslednom týždni urobil radosť,
 • napíš, čím ťa spomínaný človek  potešil a aké si mal(a) vtedy pocity,
 • na záver  sa spýtajte, aký pocit mali žiaci z tejto aktivity.

 

2. Používajte rôzne metódy

Dnes už učitelia používajú rôzne metódy, a to aj zážitkové, tvorivé, zábavné, rôzne hry a podobne. Dokonca niektorí aj skúšajú zábavnou formou. Ja napríklad skúšam aj nasledujúcimi spôsobmi:

 

Reťazové skúšanie

Pred tabuľu príde napríklad päť žiakov. Do skúšania učiteľ nezasahuje. Prvý žiak dá otázku druhému. Ten odpovie na ňu. Keď odpovie, dá otázku tretiemu. A tak sa v skúšaní stále pokračuje. Učiteľ nielen na základe odpovedí na otázky, ale aj na základe položených otázok vie zistiť, ako sú žiaci pripravení na vyučovanie.

 

Vzájomné skúšanie skupín

Ďalšou metódou môže byť napríklad vzájomné skúšanie skupín. Učiteľ rozdelí žiakov do skupín. Za určitý časový limit si každá skupina pre inú skupinu pripraví niekoľko otázok z  opakovania. Potom si odovzdajú otázky, ktoré členovia skupín potom vypracúvajú a po vypracovaní prezentujú pred triedou.

 

Trieda skúša žiaka

Pri ďalšej aktivite trieda skúša žiaka. Toto skúšanie prebieha tak, že jeden žiak príde pred tabuľu a ostatní žiaci mu dávajú otázky z učiva. Ak odpovedá dobre, môžeme ho oznámkovať.

 

Žiak skúša triedu

Opačnou aktivitou je tá, pri ktorej žiak skúša triedu. Keď vie žiak položiť vhodné otázky  a opraviť žiakov pri ich odpovediach, to je jasný signál pre učiteľa, že učivo ovláda. Môžete využiť aj viaceré formy tvorenia otázok. Môžu vytvoriť v skupinách pracovné listy pre spolužiakov, otázky na papierikoch spojené so žrebovaním a podobne. Existuje veľké množstvo rôznych foriem a metód, pomocou ktorých to môžete urobiť rýchlo, zaujímavo a zábavne.

 

3. Chodievajte s deťmi na vzduch

Veľa škôl je situovaných v peknom prostredí, napríklad blízko parku alebo je súčasťou školy veľké ihrisko alebo záhrada. Hlavne v lete a na jar môžete aspoň občas učiť vonku. Ja so žiakmi vonku píšem napríklad slohové práce. Ale viem, že učitelia bežne so žiakmi dokážu vonku odučiť akýkoľvek predmet. Rovnako veľký význam majú rôzne poznávacie exkurzie, na ktorej sa aj s odstupom času spomína a z ktorých si žiaci odnesú často oveľa viac než zo štandardného výkladu učiteľa.

 

4. Naučte žiakov, že chyba nie je problém

Chyby robíme všetci. Vzdelávaciemu systému sa ale stále úplne tak nedarí pristupovať k chybám ako k prirodzenej a integrálnej súčasti vzdelávacieho procesu. Je potrebné vysvetľovať, že chyba nám len ukazuje na našej ceste k poznaniu, čomu sa máme ešte venovať viac, čo si ináč premyslieť a názor prehodnotiť. Učitelia a niekedy aj rodičia za chyby trestajú. Učitelia trestajú zlou známkou a rodičia často zákazmi. A tak sa dieťa naučí cítiť previnilo za svoje omyly. A práve tento pocit nás potom ešte aj v dospelosti privádza k opatrnosti a k strachu podniknúť určité veci. A tak dieťa uverí tejto „pravde“, že chyby sú zlé. A s touto „ pravdou“ často žije ešte aj v dospelosti. V mysli mu blúdia tieto vety: „Nemôžem urobiť nič po svojom. Nesmie sa to. Aj tak mi to nevyjde. Príde trest.“ Bojíme sa tiež toho, že sa nám druhí budú smiať a ohovárať nás. Ľudia, ktorí si najviac uvedomujú svoju chyby, majú síce najskôr zlý pocit, ale zároveň si nesú v sebe najväčší potenciál chybu odstrániť. Psychológovia tvrdia, že ľudia, ktorí sa trápia pre svoju chybu, sú paradoxne na najlepšej ceste k úspechu. Je štatisticky dokázané, že najmenej si svoj život zlepšujú priemerní ľudia. Nič ich totiž nenúti robiť zmeny. Najväčšie úspechy dosahujú tí, ktorí začínajú od nuly. Títo sú najviac motivovaní. Majú najväčší dôvod prehodnocovať svoje konanie a hľadať lepšie cesty. A priemerní ľudia toto často nechápu. Nemôžu pochopiť, ako niekto, kto bol horší ako oni, je zrazu oveľa lepší. A preto aj žiaci by mali vedieť, že chyba nie je problém. Treba sa len nadňou zamyslieť, urobiť nápravu a  ísť ďalej.

 

5. Rozprávajte žiakom o tom, na čo všetko sa môžu v škole tešiť

Niektorí starší žiaci sú presvedčení, že škola je nudná preto, lebo sa všetko môžu naučiť z internetu a že by tam vlastne ani nemuseli chodiť. Ale škola to nie je iba miestom učenie. Vysvetlite im, že škola prináša aj množstvo ďalších benefitov. Mnohí moji žiaci mi často hovoria, že do školy sa tešia hlavne preto, lebo je v nej zábava. Majú pri tom na mysli rôzne veci a vecičky, ktoré pozažívajú so spolužiakmi cez hodiny, prestávky, výlety a exkurzie. Povedzte žiakom, že je vždy lepšie vyrastať v kolektíve spolužiakov a kamarátov, ako byť zavretý niekde v izbe a rozprávať sa s niekým len cez Skype. Aj kvôli týmto reálnym stretnutiam je škola určite príťažlivým miestom. Naučte žiakov vážiť si skutočnosť, že  môžu byť súčasťou nejakého kolektívu, triedy, skupiny. Existuje ešte veľa detí na svete, ktoré túto možnosť nemajú. Dnes v každej škole funguje niekoľko záujmových krúžkov, športových oddielov a klubov. Určite aj vašim žiakom niečo z tohto robí radosť a  v nejakej činnosti aj vynikajú. Keď si v škole môžu žiaci  rozvíjať svoj talent, ich pohľad na školu sa hneď zmení. Aj vďaka tomuto môže byť pre nich miestom radosti. V rámci mimoškolskej činnosti sa žiaci môžu zapájať do rôznych súťaží a projektov. Vlastná aktivita žiakom vždy prináša krajší pocit zo života v škole. Je dobré, keď si žiaci uvedomia aj to, že keby boli stále zavretí len niekde doma, určite by nespoznali veľa ľudí a nezažili mnoho zaujímavých situácií. A či si to uvedomujú alebo nie, vždy sa v škole nájde niekto, na koho sa môžu tešiť, kto potrebuje ich pomoc, povzbudenie alebo radu. Keď si túto skutočnosť človek uvedomuje, nálada sa mu zákonite zlepšuje.

Čítajte viac o téme: Šťastie, Lepšie školstvo
Zdieľať na facebooku