Slovenský jazyk a literatúra

Aktivity, ktoré pomáhajú zlepšovať pravopis žiakov

Naučiť sa spisovnú slovenčinu môže byť pre mnohých žiakov náročné. Niekedy im pri tom môžu pomôcť aj rôzne hry a zábavné aktivity.

Využitie obrazov a fotografií na tvorivom písaní

V súčasnosti sa tvorivé písanie stáva súčasťou každodenného vyučovania. Podstatným prínosom, okrem iných benefitov, tohto vyučovania je zvyšovanie úrovne jazykovej tvorivosti žiakov.

Aktivity na precvičovanie vlastných podstatných mien

Problematika písania veľkých písmen má svoje pravidlá a hlavne množstvo výnimiek. Z tohto dôvodu je na precvičovanie so žiakmi vhodné používať široké spektrum rôznych cvičení, metód alebo aktivít.

Marec - mesiac knihy (aktivity pre žiakov)

Máme tu marec – mesiac knihy. Pri tejto príležitosti učitelia pre žiakov pripravujú množstvo aktivít alebo projektov. Ich cieľom je vzbudiť u nich záujem o detskú literatúru a motivovať ich k čítaniu.

Aktivity, vďaka ktorým môžu žiaci prežívať radosť na hodinách slovenčiny

Dnes sa pozrieme na aktivity, vďaka ktorým môžete ukázať žiakom, že slovenčinu sa učiť oplatí.

Hry a aktivity podporujúce tvorivosť na hodinách slohu

Hry a zábavné aktivity odstraňujú stres a zároveň uvoľňujú kreatívne zručnosti, a preto je potrebné ich čo najčastejšie používať aj na hodinách slohu. V dnešnom článku vám ponúkame niekoľko hier a aktivít, vďaka ktorým môžete jednoduchým spôsobom motivovať žiakov k tomu, aby si písanie obľúbili.

Existuje viac druhov čítania. Ktoré najčastejšie na vyučovaní využívate vy?

Čítanie je zrakové vnímanie textu. Zbehlosť v čítaní spolu s písaním tvoria základný predpoklad gramotnosti človeka, preto obe zložky patria k najstarším učebným predmetom.

Čítanie v škole: 9 tipov, ako deti priviesť k láske ku knihám

Nezávislá britská organizácia Centrum pro čitateľskú gramotnosť v primárnom vzdelávaní od roku 2004 uskutočňuje projekt pod názvom Moc a sila čítania. V rámci tohto projektu odborníci do roku 2014 pracovali s viac než 4000 učiteľmi približne z 2500 škôl. Vďaka projektu získali veľké množstvo informácií o tom, ako úspešne vyučovať čítanie.