http://gdesk.hit.gemius.pl/lshitredir/id=bIfqjxSCW5iir5JNBJNm0qRvjw0GVxuO1tHY2UQfBw7.L7/fastid=imwclllnjwapzomcwmeazhzdhglo/stparam=zlphhwgtbt/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https://www.instudy.sk/?utm_source=eduworld&utm_medium=banner&utm_content=&utm_campaign=2019_eduworld_longterm
Články: Pre študentov
O projekte

Slovenský jazyk a literatúra

Existuje viac druhov čítania. Ktoré najčastejšie na vyučovaní využívate vy?

Existuje viac druhov čítania. Ktoré najčastejšie na vyučovaní využívate vy?


Čítanie je zrakové vnímanie textu. Zbehlosť v čítaní spolu s písaním tvoria základný predpoklad gramotnosti človeka, preto obe zložky patria k najstarším učebným predmetom. Čítaj ďalej
Čítanie v škole: 9 tipov, ako deti priviesť k láske ku knihám

Čítanie v škole: 9 tipov, ako deti priviesť k láske ku knihám


Nezávislá britská organizácia Centrum pro čitateľskú gramotnosť v primárnom vzdelávaní od roku 2004 uskutočňuje projekt pod názvom Moc a sila čítania. V rámci tohto projektu odborníci do roku 2014 pracovali s viac než 4000 učiteľmi približne z 2500 škôl. Vďaka projektu získali veľké množstvo informácií o tom, ako úspešne vyučovať čítanie. Čítaj ďalej
Čo učíme žiakov, keď im dávame priestor na písanie denníka?

Čo učíme žiakov, keď im dávame priestor na písanie denníka?


Denník predstavuje cestu, pomocou ktorej sa žiaci učia porozumieť sami sebe, rozvíjajú si empatiu,učia sa vyjadrovať svoje názory a emócie, nenásilne je podporovaná ich tvorivosť Čítaj ďalej
Ako využiť metódy tvorivej dramatiky pri práci s textom?

Ako využiť metódy tvorivej dramatiky pri práci s textom?


Tvorivá dramatika poskytuje žiakom priestor na sebavyjadrenie a rozvoj fantázie. A práve preto ju tak milujú. Pozrime sa na niekoľko metód, ktoré môžete so žiakmi využiť na vyučovaní. Čítaj ďalej
Aktivity podporujúce tvorivé písanie – 2. časť

Aktivity podporujúce tvorivé písanie – 2. časť


Rozvíjať v žiakoch kreativitu je dnes už nevyhnutnosť. Pomáhať pri tom môže aj tvorivé písanie. Čítaj ďalej
Genetická metóda čítania pomáha prvákom čítať s porozumením

Genetická metóda čítania pomáha prvákom čítať s porozumením


Existuje niekoľko metód a techník čítania. Dnes sa pozrieme na genetickú metódu čítania. Základy tejto metódy položil Jozef Kožíšek. Čítaj ďalej
Učíme študentov správne písať eseje? Na zahraničných univerzitách zisťujú, že nie

Učíme študentov správne písať eseje? Na zahraničných univerzitách zisťujú, že nie


Na mnohých stredných školách študenti píšu eseje a na vysokých školách, hlavne zahraničných, sa písanie esejí zintenzívni. Dobrá esej vyžaduje zrelosť, rozhľad, kreativitu a schopnosť otvoreného myslenia, ale aj mnoho ďalších vecí. Nie vždy však študenti prídu na vysoké školy pripravení, ako by mala správne esej vyzerať. Čítaj ďalej
Ako naučiť deti správne pripravovať referáty?

Ako naučiť deti správne pripravovať referáty?


Učitelia žiakom veľmi často dávajú písať referáty. Aby referát splnil svoj cieľ, učiteľ by mal žiakov oboznámiť so základnými kritériami, ktoré charakterizujú dobrý referát. Aké to sú? Čítaj ďalej