Články: Pre študentov
O projekte

Slovenský jazyk a literatúra

Americkým žiakom výrazne prospieva argumentačné písanie

Americkým žiakom výrazne prospieva argumentačné písanie


Výsledky amerického programu Argumentačné písanie potvrdili jeho pozitívny prínos pre obe strany – učiteľov aj žiakov. Čítaj ďalej
Aktivity podporujúce tvorivé písanie

Aktivity podporujúce tvorivé písanie


Existuje veľké množstvo rôznych metód a techník tvorivého písania. Motivuje ku hre a originálnej manipulácii s jazykovým materiálom a podnecuje k využívaniu jazyka tvorivým spôsobom. Čítaj ďalej
Deti čeština nebaví. Univerzita Karlova preto pripravuje nový spôsob jej výučby

Deti čeština nebaví. Univerzita Karlova preto pripravuje nový spôsob jej výučby


České školy učia český jazyk pomocou 200 rokov starých metód. Chcú to zmeniť. Vedúci odborného tímu Stanislav Štěpáník sa inšpiroval Hejného metódou vyučovania matematiky. Čítaj ďalej
Opisný slohový postup – námety na spestrenie hodiny

Opisný slohový postup – námety na spestrenie hodiny


Funkciou opisu je čo najpresnejšie a najnázornejšie slovami vystihnúť pozorovaný predmet alebo jav, čiže vystihnúť jeho znaky, črty a vlastnosti. Čítaj ďalej
Ako dať do vzťahu doterajšie vedomosti s novými vedomosťami získanými z textu?

Ako dať do vzťahu doterajšie vedomosti s novými vedomosťami získanými z textu?


Pri čítaní textu je dôležité, aby si žiaci uvedomili, čo už o danej téme vedia a čím novým si pomocou textu svoje vedomosti obohatili. Existuje viacero efektívnych postupov, ktoré môžete na vyučovaní so žiakmi vyskúšať. Čítaj ďalej
Rozprávací slohový postup. Aktivity a námety na spestrenie vyučovania

Rozprávací slohový postup. Aktivity a námety na spestrenie vyučovania


Rozprávanie je zachytenie udalosti v časovej postupnosti. Niekoľko inšpirácií na precvičovanie rozprávania so žiakmi. Čítaj ďalej
Hry s hláskami, so slovami a s vetami – 2. časť

Hry s hláskami, so slovami a s vetami – 2. časť


Zoznámte sa s ďalšími aktivitami, ktoré hravým spôsobom pomáhajú žiakom pri opakovaní. Čítaj ďalej
Hry s hláskami, so slovami a s vetami -1. časť

Hry s hláskami, so slovami a s vetami -1. časť


Aj s učivom, ktoré sa na prvý pohľad javí ako málo atraktívne, sa dá pracovať zábavne a tvorivo. A tak sa spoločne pozrime, ako zatraktívniť abstraktné učivo o vetách, slovách a hláskach tak, že zapojíme všetky receptory, sily a schopnosti žiakov. Čítaj ďalej