Lepšie školstvo

10 jednoduchých krokov, ktoré zlepšujú atmosféru a vzťahy v triede

Mnohé výskumy upozorňujú učiteľov na zvyšujúci sa počet detí, ktoré svojim problémovým správaním iba reagujú na nejaké traumy či nadmerný stres, ktorý prežívajú v domácom alebo blízkom prostredí. Vedci čoraz častejšie zisťujú, že včasná intervencia práve zo strany učiteľa, môže týmto deťom veľmi pomôcť. Pozrime sa na niekoľko jednoduchých krokov, pomocou ktorých môžete v triede vytvoriť bezpečné a radostné prostredie.

Školské aktivity, ktoré sa dajú robiť v rámci hybridného vzdelávania

Hybridné vzdelávanie predstavuje model vyučovania, v ktorom niektoré deti navštevujú vyučovanie v triedach osobne, zatiaľ čo iné sa učia z domu. Učitelia učia diaľkovo a osobne v rovnakom čase využitím digitálnych technológií. Odborníci však zistili, že hybridne sa nemusí len učiť. Hybridný model učenia sa dá využiť vo viacerých oblastiach, ktoré súvisia s procesom vzdelávania detí.

Čo si myslia odborníci o tom, ako zvládol svoj prvý rok minister školstva Branislav Gröhling a ako je navrhnutý plán obnovy vo vzdelávaní? (ANKETA)

Aký bol prvý rok šéfa rezortu školstva Branislava Gröhlinga? Ako si poradil s mimoriadne náročnými výzvami, ktoré mu pandemické obdobie v školstve prinieslo? Naplní Plán obnovy a odolnosti SR pre oblasť vzdelávania reálne potreby slovenského školstva?

V pláne obnovy je na školstvo plánovaná alokácia vo výške 798 miliónov eur

Na reformy inkluzívneho vzdelávania má smerovať 150 miliónov eur, na vzdelávanie pre 21. storočie 448 miliónov eur a na zlepšenie výkonu vysokých škôl ďalších 200 miliónov eur.

Úlohou školy nie je odovzdať deťom len vedomosti. Akými spôsobmi môžu školy podporovať celostný rozvoj detí?

Úlohou školy bolo odjakživa odovzdávanie vedomostí. Doba, v ktorej žijeme, sa ale zásadne mení a deti, ktoré sadia v triedach potrebujú podporiť vo viacerých oblastiach, aby v tejto dynamickej spoločnosti v dospelosti obstáli. Školy by preto nemali viac myslieť len na množstvo informácií, ktoré potrebujú deťom odovzdať, ale na ich celostný rozvoj.

Stratégie, pomocou ktorých môže vedenie školy vytvárať pozitívnu atmosféru

Keď riaditelia udržiavajú v škole optimistickú a pozitívnu atmosféru, učitelia pracujú s väčšou istotou a spolupracujú efektívnejšie. Pozitívne vedenie vedie k zvýšeniu produktivity, spokojnosti a šťastia v práci.

Vety, ktoré žiakov brzdia v procese učenia

Zdanlivo na prvý pohľad neškodné výroky môžu u žiakov zvýšiť úzkosť a môžu uveriť tomu, že sú neschopní. Na ktoré vety by sme si mali dávať pozor? Ktoré výroky by sme na vyučovaní nemali vôbec používať?

Motiváciu k učeniu podporuje pocit spolupatričnosti, dôvery a rešpektu

Mnoho výskumov hovorí o tom, že v triedach, v ktorých žiaci cítia spolupatričnosť, rešpekt či dôveru učia sa radšej. Títo žiaci sa v škole cítia lepšie a celkove sú viac zainteresovaní do procesov prebiehajúcich na vyučovaní.