Zručnosti, vďaka ktorým pripravíte svoje dieťa na reálny život - 2. časť

Rozhodujúcimi faktormi pre šťastný život  sú okrem iných zručností hlavne odhodlanie, vytrvalosť a schopnosť spolupracovať s ostatnými.
Rozhodujúcimi faktormi pre šťastný život sú okrem iných zručností hlavne odhodlanie, vytrvalosť a schopnosť spolupracovať s ostatnými. / Foto: Bigstock

Už v minulosti sme sa v jednom z článkov zaoberali zručnosťami, vďaka ktorým môžete vaše dieťa dobre pripraviť na reálny život. Dnes sa pozrieme na ďalšie.

 

Každý rodič túži vychovať šťastné a úspešné dieťa. Niekedy však veľký dôraz dávajú hlavne na známky v škole, jednosmerne sa zameriavajú na jazyky, informatické zručnosti či prírodné vedy. Samozrejme, toto všetko je v poriadku, ale v dnešnom rýchlo meniacom sa svete to už nestačí. Téme, ako v živote uspieť, sa už venovali mnohí odborníci a k predpokladom úspechu a životnej spokojnosti pridávajú na zoznam aj tieto dôležité zručnosti. 

 

1. Schopnosť komunikovať s ostatnými

Vedci z Penn State a Duke University v rámci štúdie sledovali životy 700 amerických detí od raného detstva do veku 25 rokov, aby zistili súvislosť medzi ich sociálnymi schopnosťami v detstve a úspechom v dospelom živote. Ukázalo sa, že komunikatívne deti boli úspešnejšie ako ich menej komunikatívni rovesníci. Vo väčšine prípadov vyštudovali vysokú školu, našli si dobrú prácu. Je to pravdepodobne preto, lebo sociálne vyspelejšie deti dokážu s ostatnými ľahšie komunikovať, vyhýbať sa konfliktom, byť užitočnými pre iných ľudí a rešpektovať ich pocity.  Je dôležité tiež nezabúdať na to, že úspech nie je len o práci. Ľudia sú považovaní za úspešných aj vtedy, keď sa stanú profesionálmi v tom, čo robia, keď vytvárajú spokojné a funkčné rodiny a keď rozvíjajú vzťahy s priateľmi. Je ťažké vybudovať tieto spojenia bez vysoko rozvinutých komunikačných schopností.

 

2. Vytrvalosť

Americká psychologička a spisovateľka Angela Duckworthová si myslí, že jedným z najdôležitejších predpokladov úspechu je vytrvalosť v dlhodobých cieľoch. Spolu so svojou výskumnou skupinou strávila niekoľko rokov sledovaním kadetov vojenskej akadémie, učiteľov a manažérov. Zmyslom štúdie bolo predpovedať, kto bude úspešnejší v tom, čo robí a prečo. Účastníci z úplne odlišných oblastí mali niečo spoločné. Nebola to krása, sila ani vysoké IQ, ale ich vôľa. Podľa psychologičky vrodené schopnosti a talent nemajú takmer žiadny vplyv na skutočné výsledky v dospelosti. Je to odhodlanie a vytrvalosť, vďaka ktorým sú ľudia skutočne úspešní. Okrem dlhodobej štúdie, ktorá to preukázala, existuje aj veľa príkladov z reálneho života, keď priemerný človek dosiahol viac ako lenivý génius či talentovaný športovec alebo umelec, ale chýbala mu vôľa a vytrvalosť.

 

3. Kreativita

Nikto nevie, aká bude budúcnosť, ale tí, ktorí budú mať kreatívne myslenie, vždy dokážu vymyslieť niečo, vďaka čomu sa uživia a prežijú aspoň trochu dobrý život. Je to práve kreatívne myslenie, ktoré nám pomáha nájsť cestu zo zdanlivo nemožných situácií a pomáha vyriešiť problémy, ktoré život prináša.

 

4. Finančná gramotnosť

V dnešnej dobe je viac než aktuálne naučiť deti správne vnímať peniaze. Kto nezíska rozumný postoj k peniazom už v detstve, v dospelosti máva s nimi problémy. Správny vzťah k peniazom formujeme hlavne  tým, že školopovinné deti učíme poznať hodnotu peňazí, hodnotu bežného tovaru  a spôsob, ktorým sa peniaze dajú získať. Aby deti dobre porozumeli peniazom, mali by si od detstva uvedomovať, že existujú tri základné spôsoby delenia peňazí:

  • financovanie bežných potrieb,
  • financovanie budúcich potrieb,
  • pravidelné sporenie.

 

Tieto tri výdavky musia byť v súlade s bežnými príjmami a za žiadnych okolností by výdavky nemali prekročiť bežné mesačné príjmy. Len vo výnimočnom prípade môžeme túto zásadu porušiť, ale už vopred musíme mať pripravený plán, ako túto stratu nahradíme, v akom čase a z akých prostriedkov. V súčasnosti veľa ľudí má obrovské problémy hlavne kvôli tomu, že ich nikto nikdy neučil šetriť a tiež kvôli tomu, že sumy za lízingy, hypotéky a rôzne úvery prevyšujú reálne možnosti tieto peniaze zarobiť.

 

5. Správne rozhodovanie

Keď sa zle rozhodneme v malých veciach, tak sa nič výnimočné nedeje. Ak ale urobíme zlé rozhodnutie napríklad pri výbere partnera, následky sú veľké. Ak sa chceme správne rozhodovať, musíme predovšetkým poznať sami seba. Hovorí sa, že ak človek je o niečom hlboko vnútorne presvedčený, tak je to dobré rozhodnutie. Vtedy existuje veľká pravdepodobnosť, že sa rozhodneme dobre. Rodičia by mali preto učiť deti aj rozhodnosti. Dávajte im na výber napríklad v tom, čo by rady robili. Deti, ktoré robia činnosti, ktoré im vybrali len druhí, sa stávajú pasívnymi a závislými na inej autorite. Určitá úcta k autoritám musí existovať, ale v dnešnej dobe je veľmi dôležité aj to, aby sa dieťa vedelo správne rozhodovať. Len tak môžete predísť tomu, že ho bude niekto iný stále manipulovať.

 

6. Viera v svoje schopnosti

Naučte deti, aby sa neustále neporovnávali. Porovnávať sa po fyzickej, sociálnej a finančnej stránke s ostatnými predstavuje v živote zlú voľbu, ktorá len odoberá energiu. Vždy má človek okolo seba ľudí, ktorí sú krajší, úspešnejší, bohatší, vzdelanejší... Naučte deti, aby sa dokázali zamerať na svoj vlastný život a vlastné ciele. Keď budú mať poriadok v hodnotách, zmizne aj závisť. Veľa v tomto smere urobíte už len tým, že nebudete svoje deti porovnávať so spolužiakmi.

 

7. Akceptovanie hraníc

Hoci je známe že v živote je dôležitá rôznorodosť a voľba, výskumy dokazujú, že sme predsa len šťastnejší s limitovanými možnosťami. Určitý stereotyp a nastavené hranice pomáhajú obmedziť počet možností, a tým aj počet rozhodnutí. Dávajú nášmu životu poriadok. Pre deti sú poriadok a pravidlá dôležité. Ak rodičia deťom včas nastavia hranice, vyrastú z nich dospelí, ktorí sú šťastnejší, tvrdia psychológovia. Tí, ktorí poriadok a hranice v detstve nemali, v živote sa často cítia bezradní. Stanovením hraníc rodičia pomáhajú deťom rozvíjať hornú časť mozgu, ktorá deťom umožňuje, aby sa ovládali a regulovali svoje správanie, pomáha pri ich rozhodovaní a vedie ich aj k regulácii emócií. Keď sa dieťa napríklad zahanbí pocíti výčitky alebo si iným spôsobom uvedomí, že prekročilo hranice, je to dobrý signál, že horná časť mozgu sa vyvíja správne. Podľa niektorých vedcov vymedzovanie hraníc, ktoré vzbudzuje zdravý pocit zahnabenia, vytvára vnútornú orientáciu, na základe ktorej bude pokračovať aj budúci vývoj správania dieťaťa. Znamená to, že dieťa začína získavať svedomie či vnútorný hlas a zároveň začína chápať význam morálky a sebaovládania. Postupom času, ako mu rodičia opakovane pomáhajú rozpoznávať chvíle, keď potrebuje pribrzdiť, sa jeho správanie začne meniť. Je to viac ako len ponaučenie, že niektoré správanie je zlé alebo že sa rodičom nepáči, čo dieťa urobilo, takže by to už v budúcnosti nemalo robiť, lebo bude mať ďalšie problémy. Toto dieťa sa neučí len pravidlá, ale v jeho vnútri sa odohráva oveľa viac. Mení sa mozog a nervová sústava sa zapája tak, aby mozgu napovedala, čo je správne a tým modifikuje budúce správanie dieťaťa. Nové zážitky zapájajú nové spoje medzi neurónmi a zmeny v mozgových obvodoch zásadne a pozitívne menia spôsob, akým dieťa vstupuje do interakcie s okolím. Rodičia tomuto procesu napomáhajú tak, že dieťa láskavo a empaticky učia, aké správanie je prijateľné a ktoré nie. Preto je dôležité, aby sme pri  výchove vymedzovali hranice a aby si deti osvojovali, že NIE znamená naozaj nie. Dôležité je to hlavne v ranom období detstva, keď začínajú fungovať regulačné mozgové obvody. Keď deťom pomáhame pochopiť pravidlá a hranice v rôznych situáciách, pomáhame im tak budovať i svedomie.

 

8. Schopnosť prežívať radosť

Keď sa spýtate ľudí, čo zaujímavého zažili v poslednej dobe, mnohí povedia, že nič. Znamená to, že majú nezaujímavý život a dôvod byť nešťastní? Podľa psychológov nie, len veci zaujímavé, ktoré im robia radosť a život šťastnejší, si nevedia vychutnať. V dnešnej dobe je to spôsobené u niektorých aj presýtenosťou z podnetov. Radosť je spontánna vnútorná emocionálna reakcia na príjemnú situáciu, osobu alebo spomienku. Navonok sa prejavuje rôzne. Od úsmevu až po radostné výkriky. Radosť je väčšinou spojená s pocitom šťastia, jasnou a pozitívnou náladou, človek sa cíti dobre, vo chvíľach radosti sú splnené všetky jeho okamžité psychické potreby. Patrí k najpríjemnejším a najprirodzenejším emóciám. Radosť je výraz duševnej pohody. Všade okolo nás je veľa nezvyčajných a zaujímavých javov, ktoré máme šancu každý deň vždy nanovo objavovať a tešiť sa z nich. Stačí len chvíľočku postáť, zahľadieť sa správnym smerom a vychutnávať si tajomstvá, ktoré nám svet ponúka. Ak si dokážeme aj malé veci vychutnávať, naše dni budú krajšie a náš život bude bohatší a nebude plynúť tak rýchlo a jednotvárne. Radosť je určitým vyjadrením nadšenia, šťastia, spokojnosti, pohody a prosperity. My dospelí my sme to mali naučiť aj naše deti. My sami by sme sa mali vedieť tešiť z maličkostí a byť za ne vďační. Od nás sa to môžu postupne naučiť aj naše deti. Keby im vydržala detská radosť z maličkostí čo najdlhšie, bolo by to úžasné.

 

9. Schopnosť vytvoriť a udržať si priateľstvo

Od najstarších čias mnohí filozofi a iní myslitelia tvrdili, že jeden skutočný priateľ je nesmierne hodnotnejší než vlastnenie všetkých bohatstiev na svete. Určite každý túži po skutočnom priateľstve. Je to tá najprirodzenejšia túžba človeka. V dnešnej dobe existuje veľa vzťahov, ktoré sú založené na povrchnosti a vypočítavosti, človek musí vedieť odlíšiť, čo je skutočné a hodnotné aj v oblasti priateľstva. Učte aj tejto zručnosti deti už odmalička.

 

10. Schopnosť sústrediť sa 

Hovorí sa, že umenie sústrediť sa je dnes kľúčom k úspechu prakticky v každej činnosti. Pre sústredenie je dôležitý vnútorný pokoj. V dnešnom svete sa veľmi ťažko sústreďuje. Je to spôsobené hlavne tým, že technické prostriedky, ktoré nás všade obklopujú, nám neustále vytvárajú podmienky na našu nesústredenosť. Každú chvíľu príde SMS, niekto volá, vyrušujú nás prichádzajúce e-maily alebo internet v mobile nás láska prezerať si rôzne webové stránky. Nedostatok koncentrácie nám však môže úplne zničiť našu schopnosť pracovať alebo učiť sa efektívne. Ak sa človek nedokáže sústrediť, robí hlúpe chyby, ktoré by za normálnych okolností neurobil, prácu robí pomalšie, pretože si prerušuje tok myšlienok, musí opakovať viackrát niektoré činnosti, ku ktorým sa musí spätne vracať, robí množstvo zbytočných chýb, ktoré vzniknú často z náhlenia sa, pretože kvôli rozptyľovaniu máme nedostatok času na dokončenie úlohy. Nie je žiadnym tajomstvom, že ľudia, ktorí sa vedia sústrediť, dosahujú lepšie výsledky v učení, v práci a v živote celkovo. Niektorí ľudia si myslia, že majú len šťastie, že sa narodili na šťastnej planéte. Pravdou však je, že sa dokážu dobre sústrediť, a to vlastne dokáže každý človek. Dnes už existuje množstvo techník, ako precvičovať sústredenosť. Učte ich aj svoje deti.

 


ZDROJE:
Daniel J. Siegel a Tina Payneová-Brysonová: Klidná výchova k disciplíně
J.D.Pamplona Roger: Vychutnaj život
Stephen R. Covey: 7 návykov skutočne efektívnych ľudí
Čítajte viac o téme: Šťastie, Úspech
Zdieľať na facebooku