9 zručností, vďaka ktorým deti pripravíme na život

  Foto: Pixabay

Dnes nikto nevie s úplnou presnosťou povedať, aký bude svet o dvadsať rokov. Preto je veľmi náročné vedieť, akým spôsobom vzdelávať a vychovávať dnešné deti tak, aby nejakú konkrétnu predstavu o budúcnosti mali. Ako ich pripravovať na svet, ktorý je nepredvítateľný a neznámy? To dnes nikto nevie presne povedať. Vieme však, že ich musíme naučiť sa prispôsobovať meniacim sa podmienkam a vedieť sa vysporiadať so zmenami. Mnoho odborníkov sa denne zamýšľa nad tým, ktoré schopnosti  by si mali deti osvojiť, aby boli čo najlepšie pripravené na akýkoľvek svet, ktorý ich v budúcnosti čaká. Ktoré to sú?

 

Kladenie otázok

Mnoho dospelých nemá náladu alebo čas na to, aby odpovedali na nekonečné množstvo otázok, ktoré im deti dávajú. A tak čím sú deti staršie, čoraz menej sa pýtajú. Jednoducho sa to odnaučili, pretože im nikto neukázal, že práve kladenie otázok je veľmi dôležité. Keď s deťmi narazíte na niečo nové, nechajte ich, nech sa pýtajú. A ak už nemajú otázky, pýtajte sa ich vy. Skúmajte spoločne možné odpovede. Postupne si zvyknú na to, že otázky sú dôležitou súčasťou ich  života a toto poznanie si prenesú až do dospelosti. Po celý život bude pre nich dôležité uvažovanie, kritické myslenie, hľadanie pravdy. Tým, že budú veľa premýšľať, budú nachádzať aj nové riešenia. Takíto ľudia sa vždy lepšie prispôsobia novým podmienam ako tí, ktorým vždy všetko niekto presne naservíruje a oni len robia nejaké prikázané úkony.

 

Riešenie problémov

Pokiaľ  dieťa bude vedieť riešiť problémy, bude môcť vykonávať akúkoľvek prácu. Každá nová práca vyzerá zo začiastku hrozivo, ale v skutočnosti sa jedná len o ďalší problém, ktorý je potrebné vyriešiť. Zrazu sa len objavili nové požiadavky, nové nároky či nové prostredie. Preto je potrebné už malým deťom predkladať určité problémové situácie a nechať ich, nech ich riešia samy. Nechajte ich, nech skúšajú aj viac možností a odmeňte ich za najlepšie riešenie. Takto sa deti učia nielen riešiť problémové situácie, ale si rozvíjajú aj dôveru samy  v seba a vo svoje schopnosti.

 

Riešenie projektov

Ideálne je, keď deti vidia svojich rodičov alebo aj učiteľov, ako pracujú na nejakých projektoch. Umožnite im sledovať, ako sa to robí a dovoľte im, ak sa to dá, aby vám aj pomohli. Potom pre deti vymyslite nejaké projekty a nechajte ich pracovať samostatne. Riešením jednotlivých projektov deti získavajú stále väčšie sebavedomie a sú schopné zvládať aj náročnejšie projekty.Stáva sa aj to, že niektoré deti práve pri tejto práci bývajú nadšené a veľmi ich to baví.

 

Objavenie záujmov

To, čo ľudí často poháňa, nie sú  ani ciele, disciplína, motivácia či odmena, ale hlboký záujem. Keď je niekto taký nadšený, že na niečo nemôže prestať myslieť, vždy sa toho ponorí naplno. Takúto činnosť si užívajú a určite ju aj úspešne ukončia. Už od malička by sme mali deťom pomáhať hľadať v nich to, čo ich najviac zaujíma, z čoho majú radosť. Môžu skúšať rôzne veci a postupne určite nájdu to, z čoho sa najviac tešia.

 

Nezávislosť

Deti by sa mali postupne naučiť samostatnosti. Samozrejme, krok za krokom. Pomaly ich povzbudzujte, aby sa do určitých činností púšťali samostatne. Ukážte im, ako niečo urobiť, pomôžte im s tým, ale postupne im pomáhajte stále menej a menej. Nechajte ich robiť chyby. Vložte do nich dôveru samých v seba tým, že zažijú aj množstvo malých neúspechov, ktoré na druhý či tretí pokus zvládnu samy. Ak sa raz naučia, ako byť nezávislými, že nepotrebujú na učenie či prácu rodičov, učiteľov, šéfa, riaditeľa a podobne. Môžu  sa riadiť samostatne a môžu byť slobodnými bytosťami.

 

Vedieť byť šťastný sám so sebou

Stáva sa, že svoje deti rozmaznávame a neustále sme im za pätami. Keď dieťa vyrastie, zrazu nevie, ako byť šťastné. Okamžite sa musí pripútať k priateľovi alebo kamarátom. Ak im nevyhujú, neustále ich striedajú. Ak sa im  toto nedarí realizovať, často začnú byť závislí na iných veciach, ako je napríklad nakupovanie, jedlo, videohry,internet. Ale keď dieťa od útleho veku učíme, že môže byť šťastné aj samo so sebou, že sa môže samo hrať, čítať si, vizualizovať, získa tak jednu z najcennejších schopností, ktorá existuje. Dieťa od malička potrebuje aj svoje súkromie. Doprajme im ho.

 

Súcit

Súcit je dôležitý v živote hlavne preto, lebo nám pomáha spolupracovať s ostatnými, aby sme sa dokázali postarať aj o iných a nielen sami o seba. Tiež je potrebný na to, aby sme dokázali robiť šťadstnými nielen seba, ale aj iných. Základom je dobrý príklad. Deti by mali vidieť okolo seba súcitných rodičov, učiteľov a iných dospelých. Mali by vidieť, ako vyzerá empatické správanie. O súcite je potrebné viesť aj rozhovory, pýtať sa detí, ako sa cítia ostatní, keď ich vidia v určitých nepríjemných alebo naopak príjemných situáciách. Je potrebné sa rozprávať aj o tom, ako sa dá zmierniť utrpenie ľudí, ako robiť maličké láskavosti, ako robiť šťastnejšími ľudí.

 

Tolerancia

Vždy nie je všetko rovnaké a ani ľudia nie sú úplne rovnakí. S touto skutočnosťou je potrebné oboznamovať deti už od malička. Niekto môže byť úplne iný, ako je dieťa zvyknuté vnímať okolo seba. Ak sa dostane do kontaktu s odlišnými ľuďmi, je potrebné mu vysvetliť, že na našej planéte nie je všetko rovnaké a že jej krása spočíva hlavne v jej rozmanitosti.

 

 

Vedieť sa adaptovať na zmeny

Deti rastú, svet sa neustále mení a hlavnou konkurečnou výhodou  dnešných detí v dospelosti bude schopnosť prijať zmenu, vysporiadať sa s ňou a rýchlo sa  zorientovať v nastavených podmienkach doby. A práve preto k tejto zručnosti je potrebné deti od raného detstva viesť.

 


Zdroj: zenhabits.net

Čítajte viac o téme: Úspech
Zdieľať na facebooku