Obrázky a kreslenie pomáhajú pri učení viac, ako si možno myslíme

Výskumy ukazujú. že kreslenie je pri získavaní nových poznatkov efektívnejšie ako klasické zapisovanie si poznámok.
Výskumy ukazujú. že kreslenie je pri získavaní nových poznatkov efektívnejšie ako klasické zapisovanie si poznámok. / Foto: Bigstock

Kreslenie je pri získavaní nových poznatkov efektívnejšie ako klasické zapisovanie si poznámok, prezeranie obrázkov alebo počúvanie výkladu, dokazuje štúdia z roku 2018.

 

Cieľom výskumu, ktorého závery boli zhrnuté v roku 2018 do štúdie, bolo zistiť, či kreslenie informácií, ktoré sa majú študenti naučiť, zlepšuje  pamäť a pomáha im pri učení. Zistilo sa, že kreslenie informácií je spoľahlivý, prostriedok na zvýšenie výkonu. Konkrétne vedci zistili, že túto techniku ​​je možné použiť nielen na zlepšenie výučby napríklad cudzích slovíčok, ale aj definícií. Potvrdilo sa, že kresba má lepší účinok na učenie, ako iné známe techniky, ako sú napríklad vizualizácia, písanie, ba dokonca aj vyhľadávanie informácií, ktoré si treba pamätať. Študenti, ktorí si informácie spracovávali do podoby obrázkov, si zapamätali skoro dvakrát viac ako študenti, ktorí si ich len zapisovali. A to aj v prípade študentov, ktorí v kreslení neboli nijako zvlášť skúsení.

 

Prečo je prevádzanie informácií do grafickej podoby efektívne?

Odpoveď je pomerne jednoduchá. Je to preto, lebo kreslenie obrázkov  prepája všetky tri štýly učenia dohromady. Máme na mysli vizuálny, sluchový a kinestetický štýl.

 

Vizuálny štýl

Tento štýl učenia sa dá spoznať podľa toho, že u človeka dominuje vizuálne učenie. Najľahšie sa naučí tie  informácie, ktoré sú dostupné v grafickej forme, ako napríklad obrázky, diagramy, tabuľky, videá a piktogramy. Formou vizuálneho štýlu je aj vizuálno-lingvistický štýl, kedy sa človek učí cez čítanie a písanie. Ľudí s dominujúcim vizuálnym štýlom vyhovuje používanie vizuálneho materiálu pri učení, konkrétne napríklad myšlienkové mapy, poznámky, ale aj kreslenie si poznámok.

 

Sluchový štýl

U človeka so sluchovým štýlom dominuje počúvanie, ktoré je podstatnejšie ako to, čo je prezentované. Takýto študent najlepšie reaguje na sluchový podnet a vyhovujú mu skupinové diskusie a prednášky. Pomáha mu, ak počuje svoj vlastný hlas opakujúci informáciu po učiteľovi. V učení týmto študentom vyhovuje tzv. Sokratova metóda, brainstorming, veľa času na plánovanie, rozprávanie, debaty a analyzovanie aktivít. Pomáha im tiež, keď pri počúvaní si môžu informácie hneď zakresľovať.

 

Kinestetický štýl 

Ľudia, ktorí preferujú tento štýl, najlepšie reagujú, keď sa môžu daného objektu dotknúť a zažiť si niečo na vlastnej koži. Ľudia s dominujúcim kinestetickým štýlom rýchlo strácajú koncentráciu, pokiaľ sa nič nedeje. Pri učení radi používajú farby, kreslia si alebo robia poznámky.  Ľahšie sa im učí, ak majú nejaký vonkajší stimul, napríklad hudbu alebo sa môžu pri učení hýbať. Často potrebujú prestávky, aby si vedeli udržať koncentráciu. Výborným spôsobom, ako udržať ich pozornosť, je používanie hier alebo teambuildingových aktivít.

 

Tým, že je informácia spracovaná hneď tromi spôsobmi, sa v mozgu vytvorí viac spojení a je teda ďaleko pravdepodobnejšie, že si študent spomenie na danú informáciu oveľa rýchlejšie, ako pri používaní iných metód.

 

Ako prebiehal výskum?

Vedci porovnávali počet zapamätaných slov tým spôsobom, že jedna skupina si informácie o motore len zapisovala a druhá skupina študentov si musela  urobiť mechanický proces pohybu ceruzkou, aby vytvorili obrázok, ktorý poskytuje informácie o motore. Hoci študenti mali k dispozícii len pár sekúnd na nakreslenie obrázka, v experimente sa zistilo, že kresba mala priaznivejšie účinky na pamäť. V ďalšom experimente účastníci pracovali s dlhými definíciami, ktoré pozostávali z odborných slov (podstatné meno, sloveso a prídavné meno). Študenti dostali k dispozícii 20 termínov, ktoré mali nakresliť ako obrázok. Druhá skupina účastníkov experimentu si tieto termíny mala len zapísať a nie kresliť. Podobne ako pri zapamätávaní slov aj pri zapamätávaní definícií, kresba poskytla spoľahlivejšiu pamäťovú výhodu oproti doslovnému písaniu.

 

Ako teda zapojiť kreslenie do procesu učenia?

Môžete napríklad využiť jednoduché kresby či schémy, ktoré si následne popíšete kľúčovými pojmami a anotáciami. Nápomocné vám môžu byť aj rôzne grafické prehľady, mapy alebo časové osi. Dôležité je tiež pripomenúť, že nejde o to, aby ste vytvorili majstrovské dielo, ktoré by ste si dali na nástenku, ale ide najmä o proces samotného vytvárania kresby, teda proces učenia.

Čítajte viac o téme: Výskum, Lepšie školstvo
Zdieľať na facebooku