VAK učebné štýly: Spôsoby, ako sa učíme najľahšie

VAK učebné štýly vysvetľujú, prečo rôznym ľuďom vyhovuje prijímanie informácií v rôznych podobách.
VAK učebné štýly vysvetľujú, prečo rôznym ľuďom vyhovuje prijímanie informácií v rôznych podobách. / Foto: Bigstock

Mnohé teórie, ale aj skúsenosti z praxe dokazujú, že každý z nás má iný štýl učenia, prijímania a spracovávania informácii. Tieto štýly sa vyvíjajú a upevňujú na základe našich preferencií, vplyvov okolia, rôznych podnetov a našich psychologických čŕt. Jednou z najstarších teórií o učebných štýloch sú VAK učebné štýly.  VAK bol vyvinutý v roku 1920 skupinou psychológov a opisuje najčastejšie spôsoby učenia sa. Vysvetľuje, ako je možné, že niekto potrebuje informáciu vidieť vizuálne, počuť ju, spojiť si ju s fyzickým zážitkom alebo rovno zažiť.  Zároveň vám pomôže zistiť akým štýlom prijímate radi informácie vy, ale zároveň aj to, ako čo najefektívnejšie odkomunikovať informáciu pre ľudí, ktorí majú iný učebný štýl, ako vy, napríklad pri prednášaní alebo tvorbe prezentácií.

 

Ako zistím, ktorý učebný štýl u mňa prevláda?

Väčšina ľudí už počas detstva zistí, aký spôsob prijímania informácií im vyhovuje. Deti, ktoré si radi všetko kreslia, majú dominantný vizuálny štýl. Tie, ktoré radi o veciach rozprávajú, majú dominantný sluchový štýl. Deti s dominantným kinestetickým štýlom sa radi predmetov dotýkajú alebo ich modelujú. Na určenie toho, aký štýl je u vás dominantný slúži set scenárov. Premýšľajte nad tým, akým spôsobom sa sťažujete. Potrebujete vidieť ako je niekto nahnevaný? Uprednostňujete telefonát alebo email? Ako reagujete v nepríjemných situáciách? Keby ste stratený v neznámom meste, našli by ste si mapu? Opýtali by ste sa na cestu? Alebo by ste chodili, pokým by ste nenašli svoj cieľ?  Najjednoduchšie sa dá zistiť aký štýl preferujete na základe preferovaného druhu prezentácie. Čo si najľahšie zapamätáte z prezentácie? Obrázky a grafy, slovné spojenia, ktoré použil prezentujúci alebo ako reagovalo publikum?
Neil Flaming vytvoril aj dotazník, ktorý opisuje bežné životné situácie. Dotazník si môžete vyhodnotiť aj sami, na základe výsledku zistíte, aký je učebný štýl preferujete.

 

Aké sú učebné štýly vo VAK teórii?

Podľa VAK učebných štýlov sa väčšina z nás rozdeľuje na tri základné kategórie- vizuálna, sluchová a kinestetická. V praxi sa však všetky tri štýly u každého z nás miešajú, u niekoho je dominantný jeden z nich, u niekoho dva a niekomu inému zase vyhovujú rôzne štýly pri rôznych úlohách. Zakladajú sa na spôsobe, akým prijímame informácie.

 

Vizuálny štýl sa dá spoznať podľa toho, že u človeka dominuje vizuálne učenie. Najľahšie absorbuje a naučí sa informácie, ktoré sú dostupné v grafickej forme, ako napríklad obrázky, diagramy, tabuľky, videá a piktogramy. Formou vizuálneho štýlu je aj vizuálno-lingvistický štýl, kedy sa človek učí cez čítanie a písanie. Často si zapamätajú čo si napísali, aj keď to nikdy po sebe nečítali.  Ľudí s dominujúcim vizuálnym štýlom vyhovuje používanie vizuálneho materiálu pri učení, konkrétne napríklad myšlienkové mapy, poznámky, ale aj kreslenie si poznámok.

 

Sluchový štýl je druhým zo štýlov vo VAK teórii. U človeka so sluchovým štýlom dominuje počúvanie, ktoré je podstatnejšie ako to, čo je prezentované. Najlepšie reaguje na sluchový podnet a vyhovujú mu skupinové diskusie a prednášky. Pomáha mu, ak počuje svoj vlastný hlas opakujúci informáciu po učiteľovi. Často sa rozprávajú sami so sebou, avšak môžu mať problémy s čítaním a písaním úloh. V učení im vyhovuje tzv. Sokratova metóda, brainstorming, veľa času na plánovanie, rozprávanie, debaty a analyzovanie aktivít.

 

Kinestetický štýl je možné identifikovať u ľudí, ktorí potrebujú fyzický zážitok. Ľudia tohto typu najlepšie reagujú, keď sa môžu daného objektu dotknúť a zažiť si niečo na vlastnej koži. Delí sa na dve kategórie- pohybová a dotyková. Ľudia s dominujúcim kinestetickým štýlom rýchlo strácajú koncentráciu, pokiaľ sa nič nedeje. Pri učení radi používajú farby, kreslia si, alebo robia poznámky.  Ľahšie sa im učí, ak majú nejaký vonkajší stimul, napríklad hudbu, alebo sa môžu pri učení hýbať. Často potrebujú prestávky, aby si vedeli udržať koncentráciu. Výborným spôsobom, ako udržať ich pozornosť, je používanie hier alebo teambuildingových aktivít.

Podobne ako na ostatné učebné štýly, aj VAK má svoju novú variáciu. Neil D. Fleming, učiteľ z Nového Zélandu, vytvoril štvrtý typ žiaka.

 

Čítací/písací štýl človeka je využitý vo variácii VARK. Človek, u ktorého dominuje tento štýl učenia, využíva opakovanie slov a písanie. Čiastočne sa prekrýva s vizuálnym a sluchovým štýlom, keďže slová a písanie sa využívajú v obidvoch z nich, avšak osoba s písacím štýlom si najlepšie zapamätá informácie, keď si ich napíše svojimi vlastnými slovami.

 

Ako využívať VAK učebné štýly?

Učebné štýly je dobré poznať nielen keď sa máme učiť sami, ale aj vtedy, ak máme naučiť niečo niekoho iného. Spôsob učebného štýlu nám umožňuje urobiť to efektívne a tak, aby si to daný človek zapamätal čo najlepšie. Teória učebných štýlov VAK je čoraz populárnejšia medzi učiteľmi a trénermi, práve vďaka svojej jednoduchosti a použiteľnosti. Jasne ukazuje, ako sa učíme a aký štýl je pre nás najlepší, aj  keď u väčšiny ľudí nastáva mix viacerých štýlov. Avšak práve vďaka tomuto faktoru je ťažko rozlíšiť, či dosahujeme výsledky vďaka tomu, že naše vzdelávanie a jeho forma je nám šitá na mieru. Do úvahy je potrebné vziať aj ostatné faktory, ako napríklad prirodzenú schopnosť učiť sa, úroveň našich technických schopností, to, ako nás daný predmet zaujíma a prostredie, v ktorom sa učíme. Proces, akým sa učíme, by mal byť flexibilný a prispôsobovať sa okolnostiam, kontextu a našim aktuálnym preferenciám.

Okrem už spomínanej variácie VARK, je táto teória kompatibilná aj s inými teóriami, ako napríklad Kolbovým cyklom učenia sa alebo  teóriu, ktorá rozlišuje spôsob prijímania informácií na základe ľudských zmyslov. VAKOG, ako sa táto teória nazýva, rozdeľuje vnímané podnety na základe zraku, chute, vizuálneho podnetu, dotyku alebo vône.

Čítajte viac o téme: Efektívne učenie
Zdieľať na facebooku