V diskusiách treba používať silné argumenty. Akademická debata vás naučí, ako na to

  Foto: Bigstock

Určite sa už niekomu z vás pri horlivej debate s kamarátmi stalo, že ste k preberanej téme mali veľa čím prispieť, no nevedeli ste svoje myšlienky buď správne sformulovať alebo vaše argumenty jednoducho neboli dosť presvedčivé. A keď ste išli domov, hovorili ste si, čo a akým iným spôsobom ste to chceli vyjadriť.

 

Čo je podstatou debaty

Akademická debata je koncept, ktorý sa toto snaží vylepšiť a a pomôcť záujemcom o debatu zlepšiť ich argumentačné schopnosti. Ale nielen to. Debata vám pomôže nielen zlepšiť si argumentáciu, ale vám aj vylepší kritické myslenie, ktoré je dnes obzvlášť dôležité. Najmä počas volebnej kampane, ale aj po nej. Takisto aj pri vyvrácaní rôznych hoaxov, podfukov a nepodložených výmyslov. Akademická debata pestuje u debatérov argumentovanie založené výhradne na faktoch podložených dôkazmi a učí speakerov (debatérov) vyhýbať sa logickým klamomargumentačným faulom. To je, samozrejme, veľmi užitočné, pretože argumentácia vedomým či nevedomým používaním takýchto logických klamov je dnes veľmi bežná, bez ohľadu na to, či ide o konverzáciu medzi kamarátmi, známymi alebo o prejavy politikov, pri ktorých je výnimočné prospešné rozoznať, kedy používa tieto klamy alebo nelogicky a iracionálne argumentuje a kladie skôr dôraz na emócie než na racionálne argumenty a fakty.

 

Debata študentov vo Fínsku

 

Aké sú formáty debát a ako debata prebieha

Formátov debát je mnoho, ale medzi základné patria Britský formát parlamentnej debatyDebata Karla Poppera.

Ten prvý zmienený formát som mal možnosť vyskúšať si na vlastnej koži na Erazme vo Fínsku: proti sebe sú postavené dve strany – vláda opozícia. Každá strana má dva tímy, teda v celej debate proti sebe súperia štyri tímy s tým, že prví štyria danú tézu (o téze nižšie) obhajujú a druhí, opoziční debatéri téze oponujú. V každom zo štyroch tímov sú dvaja rečníci. Rečníci sa striedajú a každý má sedem minút na svoj prejav. Najprv ide prvý zástupca vlády – premiér – a po ňom líder opozície, potom zástupca premiéra, následne zástupca lídra opozície a tak ďalej. Každý musí čo najpresvedčivejšie vyjadriť svoje argumenty, prečo je za alebo proti téze. Po debate sudcovia určia, kto bol najpresvedčivejší a ten vyhráva. Sudcovia vysvetlia svoje rozhodnutie a dajú rečníkom odporúčania, čomu sa majú vyhýbať alebo v čom majú pridať.

 

Určujúca je téza

Už som spomenul, že rečníci argumentujú na danú tézu (motion). Debatuje sa na širokú škálu tém od politicky, ekonómie, vedy, etiky či športu. Ako príklady sa dajú uviesť tieto tézy:

 

politika: „Spojené štáty by mali zrušiť embargo voči Kube.“

ekonómia: „Európska únia by mala zaviesť daň z finančných transakcií.“

etika: „Nevyliečiteľne chorým by malo byť umožnené podstúpiť eutanáziu.“

 

Každý z debatérov ma určenú svoju úlohu vzhľadom na jeho pozíciu v debate. Napríklad úlohou debatéra-premiéra je vymedziť, čo chce jeho vláda urobiť, ako to chce urobiť a prečo to chce urobiť a aké implikácie od toho očakáva. Opozícia má tomu oponovať, prečo to nie je dobré a čo si myslí opozícia, že by bolo dobré urobiť.

 

Debata na Slovensku

Na Slovensku zastrešuje akademickú debatu občianske združenie Slovenská debatná asociácia. Vydáva príručky, organizuje regionálne a celonárodné debatné turnaje na základných, stredných a vysokých školách, debatné vzdelávanie pre pedagógov, uskutočňuje tréningy pre organizácie. Vrátim sa k formátom debaty. Turnaje organizované SDA používajú formát, v ktorom proti sebe stoja traja debatéri v jednom tíme a traja v opozičnom tíme.

 

 

 

Osobne som nemal tú možnosť počas môjho stredoškolského života podieľať sa na debate, keby som ale teraz bol stredoškolák, neváhal by som. Je to jedinečná príležitosť ako sa pripraviť do budúcnosti na argumentačný súboj. Nielen na obhajenie si vlastného názoru, ale aj na spozorovanie používania argumentačných faulov u spoludiskutérov.

Zdieľať na facebooku