Články: Pre študentov
O projekte

Výskum

Chcete vzbudiť u žiakov záujem o školu? Nechajte ich hovoriť čo najviac!

Chcete vzbudiť u žiakov záujem o školu? Nechajte ich hovoriť čo najviac!


Učitelia väčšinou nemajú radi a neakceptujú, ak ich žiaci počas vyučovania rozprávajú. Výskum však zistil, že táto drobnosť môže mať pri vytváraní emócií voči škole aj výhody. Čítaj ďalej
Aký by ma byť ideálny učiteľ? Každý ho vidí inak

Aký by ma byť ideálny učiteľ? Každý ho vidí inak


Určiť vlastnosti naozaj dobrého učiteľa môže byť náročné. Výskumníci využili anonymnú sociálnu sieť Reddit na to, aby vďaka názorom ľudí z rôzneho prostredia dokázali pochopiť to, čo robí dobrého pedagóga ideálnym pre ich deti. Čítaj ďalej
Prezentácie v PowerPointe môžu zhoršovať učenie študentov i kvalitu výkladu

Prezentácie v PowerPointe môžu zhoršovať učenie študentov i kvalitu výkladu


Prezentácie v PowerPointe napomáhajú tomu, že študenti strácajú schopnosť pracovať s literatúrou, zjednodušujú myslenie a zároveň podporujú mýtus u študentov, že informácie v nich sú dostatočné. Čítaj ďalej
Učitelia by sa nemali pri učení držať mýtov o učebných štýloch, tvrdia vedci

Učitelia by sa nemali pri učení držať mýtov o učebných štýloch, tvrdia vedci


Vedci tvrdia, že učebné štýly nefungujú a školy by mali do nich prestať investovať. Čítaj ďalej
Vzťah učiteľa a rodiča významne ovplyvňuje úspechy žiaka

Vzťah učiteľa a rodiča významne ovplyvňuje úspechy žiaka


Pravdepodobnosť, že sa bude žiakovi dariť, či už v učení alebo v sociálnych vzťahoch v triede, závisí nielen na jeho správaní, ale i na správaní rodičov. Čítaj ďalej
Vzdelávacie mýty, v ktoré veria ľudia všade na svete

Vzdelávacie mýty, v ktoré veria ľudia všade na svete


Medzinárodné testovanie PISA neporovnáva pravidelne len školské systémy všetkých zapojených krajín, ale aj odhaľuje, ako veľa nepravdivých predpokladov stojí v ceste zlepšeniam vo vzdelávacích systémoch v mnohých krajinách. Čo sú tie najčastejšie nepravdy, ktoré si ľudia o vzdelávaní všade na svete myslia? Čítaj ďalej
Ako využívať vo vyučovaní pravú aj ľavú hemisféru mozgu?

Ako využívať vo vyučovaní pravú aj ľavú hemisféru mozgu?


Existuje mnoho možností a príležitostí, ktoré podporujú spôsob výučby, ktorý je prispôsobený individuálnym potrebám, sebavyjadreniu, kritickému a kreatívnemu uvažovaniu, ktorý tiež umožňuje žiakom prichádzať s novými riešeniami a ich praktickou aplikáciou. Čítaj ďalej
Výskumy potvrdzujú, že vďaka pozitívnej klíme v škole uspeje ľahšie aj zaostávajúce dieťa

Výskumy potvrdzujú, že vďaka pozitívnej klíme v škole uspeje ľahšie aj zaostávajúce dieťa


Pozitívna školská klíma prispieva k akademickému výkonu a môže zlepšiť výsledky študentov pochádzajúcich z nízkych socioekonomických tried, hovorí nová štúdia publikovaná v Review of Educational Research, v preskúmanom časopise Americkej asociácie vzdelávacieho výskumu. Čítaj ďalej