Výskum

Výskum PIAAC zisťoval, akými vlastnosťami disponujú slovenskí učitelia

NÚCEM od roku 2018 realizuje Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC).

Klára Šeďová: To, ako učiteľ kladie otázky, má vplyv na to, koľko sa toho žiaci naučia

Podľa odborníkov z Ústavu pedagogických vied Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity existuje silná súvislosť medzi tým, do akej miery v súvislosti s učivom žiak na hodine rozpráva a jeho výsledkami v teste čitateľskej gramotnosti. Čím viac na vyučovaní žiak hovorí a argumentuje, tým lepšie má výsledky, ukazuje výskum.

Prečo žiaci potrebujú prestávky?

Prestávky sú pre žiakov veľmi dôležité. Počas prestávok sa môžu zregenerovať, oddýchnuť si, načerpať energiu a silu na prijímanie ďalších informácií a v konečnom dôsledku pomáhajú im v tom, aby sa vedeli koncentrovať na ďalšiu prácu.

Obrázky a kreslenie pomáhajú pri učení viac, ako si možno myslíme

Kreslenie je pri získavaní nových poznatkov efektívnejšie ako klasické zapisovanie si poznámok, prezeranie obrázkov alebo počúvanie výkladu, dokazuje štúdia z roku 2018.

Prečo metóda pokus a omyl pomáha v procese učenia?

V súčasnosti majú učitelia k dispozícii množstvo metód. Niekedy je náročné vybrať tú najsprávnejšiu. Vedci sa však zamýšľajú nad tým, ktoré z metód sú tie najlepšie, aby tak uľahčili učiteľom prácu pri ich výbere.

Chcete vzbudiť u žiakov záujem o školu? Nechajte ich hovoriť čo najviac!

Učitelia väčšinou nemajú radi a neakceptujú, ak ich žiaci počas vyučovania rozprávajú. Výskum však zistil, že táto drobnosť môže mať pri vytváraní emócií voči škole aj výhody.

Aký by ma byť ideálny učiteľ? Každý ho vidí inak

Určiť vlastnosti naozaj dobrého učiteľa môže byť náročné. Výskumníci využili anonymnú sociálnu sieť Reddit na to, aby vďaka názorom ľudí z rôzneho prostredia dokázali pochopiť to, čo robí dobrého pedagóga ideálnym pre ich deti.

Prezentácie v PowerPointe môžu zhoršovať učenie študentov i kvalitu výkladu

Prezentácie v PowerPointe napomáhajú tomu, že študenti strácajú schopnosť pracovať s literatúrou, zjednodušujú myslenie a zároveň podporujú mýtus u študentov, že informácie v nich sú dostatočné.