Ako sa naučiť milovať seba samého?

Sebaláska je základom vnútornej spokojnosti, istoty a úspechov a naozaj kvalitných vzťahov s okolím.
Sebaláska je základom vnútornej spokojnosti, istoty a úspechov a naozaj kvalitných vzťahov s okolím. / Foto: Unsplash

Všetky naše vzťahy sa odvíjajú práve od vzťahu k sebe samému. Ak chcete mať pozitívny vzťah k ľuďom, musíte mať najskôr pozitívny vzťah k sebe.

 

Človek je šťastný vtedy, keď prijme sám seba takého, aký je. Sebaláska znamená uvedomiť si všetko, čo k nám patrí – všetky naše potreby, talenty a tvorivosť. Ale taktiež aj chyby a  charakterové nedostatky. Musíme sa naučiť pozerať sa na svoj odraz v zrkadle a vedieť ho prijať. To však neznamená, že sa uspokojíme so svojimi chybami a prestane na sebe pracovať. Znamená to len toľko, že si svoje chyby priznáme a začneme sa mať radi aj s týmito chybami. To je jediný zdravý postoj, ktorý umožňuje, aby sme mohli svoje chyby odstrániť a dokázali sme tiež  na sebe pracovať a posúvať sa ďalej. Sebaláska je prijatie seba samého so všetkými talentami aj obmedzeniami, ktoré máme. Sebaláska obsahuje v sebe  aj vďačnosť za to, kým sme. Iba vtedy, keď prijmeme sami seba, môžeme prijímať iných ľudí bez odsúdenia.

 

Sebaláska nie je egoizmus

Človek, ktorý voči sebe cíti ozajstnú lásku a úctu, je schopný prejavovať ju aj voči druhým. Uvedomuje si totiž svoju vlastnú hodnotu a vie, že rovnako hodnotní sú aj ľudia naokolo. Naopak, egoista sleduje iba vlastné záujmy a potreby ostatných ho nezaujímajú. Vyvyšovanie sa nad ostatnými je však často iba obranným mechanizmom a najmä kompenzáciou vlastnej neistoty.

 

Zranení ľudia zraňujú iných

Existujú ľudia vnútorne zranení, ktorí sa necítia byť ocenení a milovaní. Títo ľudia si nedôverujú a vo svojej hlbokej podstate neprijali svoje vlastné JA. Sú to ľudia, ktorí sa jednoducho nemajú radi, pričom si to ani neuvedomujú. A navonok sa toto všetko prejavuje práve v medziľudských vzťahoch.  Zranení zraňujú druhých. Kto nemá úctu voči sebe, nebude ju mať ani voči ostatným. Kto nedokáže milovať sám seba, s najväčšou pravdepodobnosťou skôr či neskôr bude mať problém udržať si zdravé vzťahy s rodinou, priateľmi a kolegami. Svoje nesebaprijatie bude skrývať za správanie, ktoré ostatní budú vnímať ako nepríjemné, agresívne, nepriateľské a každý si o takomto človeku vytvorí negatívny obraz. Čím menej sa máte radi, čím menej načúvate hlasu svojho vnútra a čím menej sa snažíte sami sebe porozumieť, o to viac bude realita vášho života poznačená zmätenosťou, hnevom a frustráciou. Avšak udržiavanie alebo rozvíjanie sebalásky nie je jednoduchá záležitosť. Pretože ako sa hovorí, naším najväčším kritikom sme my sami. Ako sa teda postupne učiť milovať samých seba? Pozrime sa na niekoľko nasledujúcich krokov.

 

Ako prejavovať sebalásku svojmu telu?

Existuje niekoľko dôležitých a účinných spôsobov, prostredníctvom ktorých môžete prejavovať sebalásku voči svojmu telu každý deň:

  • poriadny spánok,
  • zdravé stravovanie,
  • doprajte si dostatok času a priestoru, aby ste mali možnosť porozumieť duchovnej stránke vášho života,
  • pravidelné cvičenie,
  • ďakujte sami sebe a ľuďom, s ktorými prichádzate do kontaktu,
  • keď to budete potrebovať, nájdite si čas pre hru a zábavu,
  • vyhýbajte sa nerestiam a zhubným vplyvom,
  • pravidelne sa venujte meditácii a premýšľaniu.

 

Milovať samého seba je viac než len stav mysle, hoci aj ten je potrebný. Vaša sebaláska sa musí prejavovať aj činnosťami a návykmi, ktoré sú súčasťou vášho každodenného života.

 

Prijmite aj svoje nedostatky

Pravda je taká, že nie vždy sme len veselí a šťastní. Všetci  máme aj svoju temnú stránku. Všetci občas pociťujeme aj trápenie, nenávisť a bolesť. Ak budeme tieto pocity, túto našu tienistú stránku ignorovať, môže sa stať, že nás to nakoniec pohltí, v dôsledku čoho sa môžeme duševne a emocionálne zosypať. Z tohto dôvodu by ste mali byť úprimní sami k sebe a mali by ste si poriadne uvedomiť, kým naozaj ste. Potom by ste mali odpustiť sami sebe vaše minulé skutky a veci, za ktoré sa hanbíte. Zmierte sa s tým, že sa nevyhnete tomu, aby ste občas v sebe nosili aj negatívne emócie. A v prípade, že to budete potrebovať, naučte sa vyhradiť si čas aj na ticho.

 

Zmierte sa so svojou minulosťou

Pokúste sa určiť skutočné príčiny vášho správania a preskúmajte svoju minulosť. Naučte sa samých seba milovať takým spôsobom, akým vás nebude môcť milovať nikto iný. Zmierte sa už so svojou minulosťou, prestaňte sa za ňu hanbiť a nájdite pre ňu pochopenie.

 

Odhaľte vaše skutočné JA

Ak sa chcete mať naozaj radi, vaším cieľom by malo byť  spracovať pravdy o sebe  a naučiť sa milovať samých seba ešte viac než predtým. Novoobjavené skutočnosti o vašej osobe môžu byť aj nepríjemné. No jedine až po tom, ako ich prijmete a spracujete, si začnete uvedomovať existenciu diamantov, ktoré sa ukrývajú pod povrchom. Týmito diamantmi sú vaše vlohy, váš talent a vaše výnimočné vlastnosti. Vtedy, keď začnete sami seba aj so všetkými svojimi vlastnosťami skutočne milovať, až vtedy sa budete môcť naozaj o seba so svetom podeliť o vaše skutočné JA.

 

Neporovnávajte sa s ostatnými, ale sami so sebou

Porovnávajte sa vždy len sami so sebou. Každý z nás je jedinečný, v živote má iný cieľ, poslanie a z tohto dôvodu sa porovnávanie stáva úplne bezpredmetné. Keď sa na život pozriete z tejto stránky, jediné porovnávanie, ktoré má zmysel, je také, keď porovnávate sa vždy len sami so sebou. Keď si všímate, ako sa v niečom zlepšujete, v čom stagnujete a v čom napredujete. Keď sa nebudete s inými porovnávať, máte väčšiu šancu mať radi sami seba. Človek sa často nemá rád práve preto, lebo tých druhých vidí ako dokonalejšie bytosti. A to často aj vtedy i keď to vôbec nie je pravda.

 

Robte to, čo milujete

Všetci máme plné ruky práce, no ľudia, ktorých priorita je radosť zo života, sa z neho naozaj dokážu tešiť. Počúvajte sa a sústreďte sa na to, čo robíte. Vedome sa snažte zvyšovať mieru radosti, pokiaľ sa len dá. Neodopierajte si vedome to, z čoho máte skutočnú radosť. Vchutnávajte si zážitky, jedlo, ľudí, záľuby. Všetko, čo máte radi, robte čo najčastejšie.

 

Prijímajte komplimenty bez rozpakov

Nebojte sa prijímať komplimenty bez rozpakov. Poďakujte za ne. Tešte sa z nich. Veľa ľudí nechce o sebe počuť nič pozitívne. Keď ich niekto pochváli, reč často zvrtnú iným smerom alebo na kompliment odpovedajú tým, že to nie je pravda alebo že opak je pravdou. Aj toto je jeden zo znakov toho, že sa nemáte radi.

 

Ako zistíte, či sa máte radi?

Váš vzťah k sebe samým sa odráža vo vašom živote. Keď sa prijímate a máte sa radi, väčšinou svoju  energiu venujete veciam, ktoré vás napĺňajú a obohacujú. Robíte ich dobre a s radosťou. Ste spokojnejší, máte viac energie. Túto energiu prirodzene odovzdávate vo vzťahoch. Zbavujete sa nezmyselných očakávaní a tak, ako sme prijali seba, postupne prijímate aj ostatných. Vaše vzťahy sa zlepšujú, ľudia okolo sú radostnejší, čo sa zas vracia k vám. Svet navôkol sa prirodzene a nenápadne mení. Sebaláska je základom vnútornej spokojnosti, istoty a úspechov a naozaj kvalitných vzťahov s okolím.

 


Zdroj: Lucie Kolaříková: Učebnice sebelásky
Čítajte viac o téme: Sebavedomie, Motivácia, Nastavenie mysle
Zdieľať na facebooku