Prečo sú samota a ticho potrebné pre život?

  Deviantart by parasutumacilmiyo

Dnešná doba na nás neútočí len množstvom informácií, ale aj častým hlukom. Nie je to len hluk mesta. Aj  my sami si ho zámerne vytvárame okolo seba. Neustále počúvame hudbu, nevieme sa odtrhnúť od slúchadiel pripojených k mobilom, k počítačom alebo sa stávame otrokmi zvukov v televízii. To isté platí pre samotu. Nikto nechce byť sám, to je pochopiteľné. Ale odborníci tvrdia, že samota je veľmi dôležitá, ba dokonca liečivá.

1. Ticho  a samota nám dávajú priestor na premýšľanie

Jeden chlapec raz dostal od starého otca vzácny darček – zlaté hodinky. Veľmi si ich vážil a nosil ich všade so sebou. Raz sa však hral v otcovej stolárskej dielni a hodinky mu z vrecka  vypadli do pilín. Dlhé hodiny sa prehrabával v pilinách, ale vôbec ich nemohol nájsť.  Keď už nevládal ďalej hľadať, smutne si sadol na stoličku a nerobil vôbec nič. Bezcieľne hľadel pred seba. Okolo seba vnímal len nekonečné ticho. A práve vtedy začul tikot hodín.

Koľko razy sa aj nám stáva, že sa ocitneme v podobnej situácii ako spomínaný chlapec? Bezcieľne blúdime v spleti neriešiteľných situácií, nevieme nájsť východisko či správnu cestu. A keď nám je najťažšie,  nastupujeme na nesprávnu cestu osvieženia duše. Často sa utiekame k bezcieľnemu behaniu po chrámoch konzumu, kde hľadáme tie najsprávnejšie výrobky na našu ubolenosť a prepracovanosť, túžime po odreagovaní v exotických krajinách alebo hľadáme priateľa v alkohole. Myslíme si, že vďaka  hluku, farebnosti a vôňam vonkajšieho sveta nájdeme východisko z ťaživej situácie. Vonkajšie stimuly, ktoré sú stále nástojčivejšie a hlasnejšie, nás často oberajú o schopnosť počúvať náš vnútorný hlas. Ako keby sme si nechceli uvedomiť, že práve ticho je fenomén, ktorý nám najviac môže pomôcť vymaniť sa spod obrovského tlaku, ktorý sa zo všetkých strán na nás valí a nedovolí nám rozlišovať dobro a zlo či robiť správne rozhodnutia. Je potrebné si uvedomiť, že ticho neprináša z nášho vnútra na povrch len naše motívy, záujmy a sny, ale i obavy, bremená a chaotické myšlienky. Je však vždy lepšie o nich vedieť, ako ich zametať pod koberec. Totiž, vždy je lepšie problémy riešiť, ako prežívať život v zdanlivom pokoji, ktorý nás môže ešte dlhé roky negatívne ovplyvňovať.

Ticho nám vytvára priestor na premýšľanie, na hodnotenie minulosti a stanovenie si nových cieľov do budúcnosti.

 

2. Ticho a samota nám  pomáhajú stretnúť sa so sebou samým

Súčasný svet, v ktorom sme sústavne obklopení množstvom technických prostriedkov, nám neposkytuje veľa priestoru a možností na stretnutie  pre nás s najdôležitejším človekom -  so sebou samým. Človek možno aj práve kvôli tejto skutočnosti sa cíti nepríjemne, cíti stres a akúsi duševnú prázdnotu. Ak sa sústavne pohybujeme v tom istom kolobehu povinností a nemá čas na zastavenie, nemôže sa čudovať, že stráca energiu. Samota a ticho patria do nášho života viac ako čokoľvek iné. Keď sa stretávame sami so sebou, môžeme premýšľať nad tým, kam smerujeme, komu sme za čo vďační, po čom skutočne túžime, aké sú naše potreby, aké nás sprevádzajú emócie a podobne. Pri takomto zastavení sa človek môže vyčistiť, utriediť informácie, premyslieť si nasledujúce kroky, práve v tichu a v samote nám napadajú nové veci a rýchlejšie sa k nám dostávajú aj tvorivé nápady. Keď si tieto skutočnosti človek hlboko v sebe uvedomuje, skôr nadobúda pocit nielen vďačnosti, ale aj šťastia. Naopak človek, ktorý sa často nad týmito skutočnosťami nezamýšľa, má častejšie zvýšené nároky na život, je zbytočne kritický, nespokojný a tým aj frustrovaný.

 

3. Ticho, samota a oddych

Dnešný človek  viac ako inokedy túži po oddychu. Takom skutočnom, nefalšovanom. Je len ilúziou, keď si niektorí ľudia myslia, že po týždňovej drine si oddýchnu na hlučnej diskotéke. Opak je pravdou. Naše telo potrebuje skutočný oddych a ten môžeme zažiť len v tichu a v samote, ktorú môžeme obohatiť o pohyb, prírodu, zdravú stravu a pozitívne emócie. V takýchto podmienkach naše telo načerpá novú energiu vo väčšom množstve, ako pri iných činnostiach.

Samota a ticho predstavujú pre človeka výnimočný čas. Vďaka nim máme väčšiu šancu naučiť si vážiť samých seba a nachádzať k sebe vzťah. Človek, ktorý pozná sám seba a ktorý je sám so sebou rád, sa väčšinou nestáva otrokom neplnohodnotných vzťahov, ktoré mu len odoberajú energiu. Človek, ktorý dokáže fungovať občas aj sám, netvorí partnerské alebo kamarátske vzťahy nasilu s niekým, kto mu vôbec nevyhovuje alebo sa kontaktuje s ním len preto, aby nezostal sám. A tak využívajme tieto vzácne dary rozumne.

 

Samota je užitočná škola, ktorá nám poskytuje skúsenosti pre dosahovanie osobných úspechov a spokojnosti. Pomáha nám totiž spoliehať sa na seba a porozumieť si.

A tak v prípade, že nebudete mať na víkend či leto niekoho, s kým by ste zdieľali svoje dni a sny, využite túto skutočnosť na úplne niečo nové. Na spoznávanie samých seba. A keď spoznáte najdôležitejšieho človeka vo vašom živote – seba, zrazu zistíte, že sa vám darí lepšie spoznávať aj všetkých ľudí okolo vás.


 

Zdieľať na facebooku