Ako podporiť u detí kreativitu a aktívny postoj k životu?

Ak chcete šťastné dieťa, podporujte u neho kreativitu a aktivitu.
Ak chcete šťastné dieťa, podporujte u neho kreativitu a aktivitu. / Foto: Bigstock

Ako vychovať z dieťaťa spokojnú ľudskú bytosť a vytvoriť v ňom aktívny postoj k životu? Možno vám v tom pomôžu nasledujúce rady.

 

1 | Vytvorte podmienky na rozvoj kreativity

Aby dieťa mohlo byť kreatívne, potrebuje vhodný priestor, nástroje a materiál. Stačia bežné umelecké potreby, prírodniny, papier, kartón, škatule, zvyšky látok alebo napríklad stavebnice ako je Kapla, Lego alebo Merkúr. Buďte pripravení na to, že kreativita spôsobuje neporiadok a skúste sa s tým byť zmieriť. Jednoducho, vytvorte pre dieťa kreatívny kútik, kde sa môže realizovať bez toho, aby muselo neustále myslieť na neporiadok. Netrvajte na tom, aby dieťa hneď upratalo rozpracovaný projekt. Po ukončení projektu ho vystavte niekde v dome na viditeľné miesto a potom povedzte dieťaťu, aby po sebe poupratovalo.

 

2 | Dovoľte dieťaťu, nech sa nudí

Prekonajte svoje nutkanie dieťaťu vypĺňať čas a organizovať mu celý deň, víkend alebo prázdniny. Dnes je veľmi moderné, že deti chodia na veľké množstvo krúžkov. Odborníci však zistili, že to nie je úplne správne. Nechajte dieťaťu čas i na to, aby sa nudilo. Dieťa sa musí naučiť svoj program kontrolovať samo a tiež si aj vystačiť samo so sebou. Nuda je dôležitá pre rozvoj vnútornej motivácie, plánovanie času a hlavne uvedomenie si vlastných záujmov a potrieb. Nuda je pre dieťa motivujúca. Privádza ho k originálnym myšlienkam a činom. Umožňuje mu v tichu objavovať svoje skutočné záujmy. Ak sú deti pohltené naplánovanými aktivitami či sledovaním televízie, nikdy nezačujú volanie svojho srdca. Nuda im toto umožní. Práve nuda stvorila mnohých vedcov, maliarov či spisovateľov.

 

3 | Buďte inšpiratívni rodičia

Vy sami buďte pre  dieťa inšpiratívni v tom, čo robíte a umožnite mu i osobný kontakt s inšpiratívnymi ľuďmi, ktorí v ňom dokážu prebudiť záujem o konkrétny odbor. Zároveň však nezabúdajte na to, že najväčší vplyv máte na dieťa práve vy. Pre svoje dieťa ste vzorom a a ak mu chcete ukázať, že tvorivosť a aktivita sú dobrými životnými stratégiami, potom to musí vidieť aj na vás. Robte nové veci, spoznávajte nové miesta, tvorivé aktivity robte spolu s dieťaťom, vylepšujte veci okolo seba. A hlavne, zdieľajte svoje pocity pri tvorení a veľa sa tiež o tvorivosti rozprávajte. Ukážte  takto, prečo vás určité veci bavia a napĺňajú radosťou.

 

4 | Podporujte záujmy dieťaťa

Ak má vaše dieťa o niečo záujem, povzbudzujte ho a umožnite mu rozvíjať jeho aktuálny záujem. A  aj v situácii, že záujmy často mení alebo ich podľa vášho názoru nerozvíja správnym smerom, netrápte sa tým. Je to prirodzené. Deti si potrebujú vyskúšať veľa vecí. Vďaka tomu zistia, čo ich naozaj baví. Získavajú tak reálny pohľad na vlastné potreby.

 

5 | Dovoľte deťom spoznávať reálny život

Deti sa v škole, v krúžkoch a často aj doma stretávajú skôr s umelým svetom. Kontakt s realitou je ale niečo, čo je pre ne maximálne dôležité. Učte ich vnímať svet okolo seba, hľadajte spoločne rôzne informácie a spoločne sa rozprávajte o problémoch a o možných riešeniach. Nevyhýbajte sa tiež otázkam zo sveta financií. Koľko čo stojí a prečo to tak asi je? Ak sa určitú dobu venujete nejakému problému, doprajte si čas a pokúste sa vymyslieť niekoľko scenárov riešenia. Realita je zvyčajne zaťažená množstvom finančných či časových limitov, ale práve tie kreativitu podporujú.

 

6 | Spoločne sa hrajte

Hrajte sa  s deťmi hry, v ktorých vstupujú do rôznych rolí a hry, ktoré zobrazujú rôzne príbehy. Naučte ich, že pravidlá hier nemusia byť vždy pevne dané a sem tam je možné ich aj upraviť. Veľa sa spoločne smejte.

 

7 | Spoločne niečo vytvárajte

Spoločné tvorenie je okrem iného aj skvelou príležitosťou na  budovanie pevného vzťahu. Pri riešení kreatívnej úlohy spoznávame nielen svoje dieťa, ale aj seba samého. Proces tvorby nám do cesty prinesie prekážky, vďaka ktorým sa učíme navzájom sa počúvať, opravovať chyby, riešiť konflikty, učíme sa tiež trpezlivosti. Vytvorte dieťaťu priestor na vlastné skúšanie nápadov a čo najčastejšie buďte sprievodcom a nie šéfom. Keď momentálne dieťa nemá vlastný nápad, ponúknite mu vlastný. Možno si v priebehu práce vytvorí vlastný nápad. Kreatívne nápady si môžu spoločne realizovať aj súrodenci, kamaráti alebo deti so starými rodičmi.

 

8 | Doprajte deťom samostatnosť

Deti potrebujú pre správny vývoj pocit, že majú kontrolu nad svojím životom. Deti, ktorým rodičia neumožnia, aby sa samy rozhodovali, strácajú motiváciu, majú problémy s učením a môžu trpieť depresiami alebo úzkosťami. Neznamená to však, že ponecháte deťom úplnú voľnosť s minimom povinností. Poskytovať dieťaťu pocit kontroly neznamená vzdať sa všetkých zákazov a pravidiel. Podstatné je dieťa vopred upozorniť na určité pravidlá, ktoré musia v rámci svojej slobody  dodržiavať. Tiež musia vedieť, že nemôžu mať slobodu vo všetkom  a že existujú oblasti, v ktorých ešte potrebujú kontrolu, aby nemali zbytočné problémy. Majú teda právo sa samostatne v určitých veciach rozhodovať, určovať si priority, ale zároveň rodičia musia vidieť, že sú schopné prijímať aj zodpovednosť. Tento prístup využíva aj rešpektujúca výchova. Základom rešpektujúceho prístupu je férovosť zo strany dospelého k dieťaťu. Dospelý zdôvodňuje svoje požiadavky, vedie dieťa k ich zvnútorneniu v diskusii, komunikuje s dieťaťom o vhodnom správaní. Netrestá, ale ani nepodmieňuje správanie odmenami, vyhrážkami alebo prísľubmi. V prípade pochybenia hľadá spolu s dieťaťom nápravu a zlepšenie do budúcnosti, vypočuje si návrhy dieťaťa, komunikuje mu zameranie na zlepšenie, nie riziko trestu.

 

9 | Pomáhajte dieťaťu

Aj veľmi samostatné a prirodzene kreatívne deti potrebujú občas pomoc dospelého. Ideálne je nevstupovať do detských projektov príliš aktívne, ale skôr ponúknuť pomoc v prípade problému. Niekto potrebuje pomocnú ruku už v počiatočnej fáze pri triedení nápadov, plánovaní projektu alebo zháňaní materiálu. Niektoré deti zase nevedia projekt dotiahnuť do konca a malá rada dospeláka môže celý projekt zachrániť.

 

10 | Nehodnoťte, ale oceňujte

Niektoré výtvory detí sú prepracované a krásne, iné jednoduché a nedotiahnuté. Dôležitá je aktivita a snaha premeniť nápad na skutočnosť a nie majstrovská dokonalosť. Hodnotenie nahraďte nefalšovaným záujmom o prácu dieťaťa.  Ak vás dieťa požiada o názor, všimnite si jedinečné aspekty jeho práce, jeho vytrvalosť, dôslednosť, ale nekritizujte. Pýtajte sa, čo ho k nápadu viedlo, ako sa mu tvorilo alebo či by niečo urobilo inak. Osloboďte sa od vlastných predstáv, ako by ich dielo malo vyzerať. Doprajte svojmu dieťaťu pocit, že ho vidíte ako kreatívnu bytosť a že veríte v jeho schopnosti. Nesústreďte sa ani tak na výsledok jeho práce, ale na proces. Práve takýto prístup má pozitívny vplyv na sebavedomie dieťaťa. Všímajte si jeho pokrok, samostatnosť, schopnosť prekonať prekážky alebo dotiahnuť projekt do konca.

Čítajte viac o téme: Motivácia, Kreativita
Zdieľať na facebooku