Motivácia

Ako pomôcť dieťaťu rozvíjať sebaregulačné schopnosti?

Sebareguláciu je potrebné formovať už v detstve. Má veľký význam pre deti v procese rozvoja sociálnych zručností, pri hraní a interakcii s ostatnými deťmi, ako aj pre rozvoji akademických zručností, teda pri učení sa čítať, písať či riešiť matematické problémy. Pomáha im riadiť vlastné myšlienky a správanie tým, že ovládajú svoje impulzívne reakcie, budujú si schopnosť zapamätať si a spracovávať informácie či udržiavať pozornosť.

Prečo je dobré nechať dieťa, aby sa pravidelne nudilo?

V súčasných spoločenských štandardoch má nuda zlú povesť. Mnohí rodičia nechcú ani len počuť o tom, aby sa ich dieťa aspoň pár minút denne nudilo. Ale čo ak práve toto nie je ten najlepší prístup? Čo ak práve nuda je kľúčom k zdravšiemu vývoju detí?

Prehnaná starostlivosť rodičov môže deťom zničiť kariéru v dospelosti

Každý chce, aby z jeho detí vyrástli úspešní a šťastní dospelí. Ako rodičia môžete mať veľký vplyv na svoje deti aj v oblasti dosahovania úspechu, ale mnohé rodičovské prístupy v skutočnosti brzdia ich budúci kariérny postup. Na čo si dávať pozor?

6 spôsobov, ako motivovať deti, keď ich nič nezaujíma

Všetci rodičia snívajú o tom, že vychovajú motivované a aktívne deti, ktoré si vďaka motivácii zabezpečia prístup k lepším životným príležitostiam. Ale čo robiť, ak sa dieťa nechce rozvíjať a učiť alebo sa odmietne snažiť o úspech? Ako ho motivovať, keď je úplne ľahostajné k tomu, čo sa okolo neho deje?

Rozprávajte sa s deťmi o produktivite, pomôžete im pripraviť sa na lepšiu budúcnosť

Produktivita je výsledkom zručností, ktoré možno učiť a praktizovať už od detstva. Zvládnutie týchto zručností je prospešné pre úspech vášho dieťaťa v škole a neskôr aj v práci.

3 spôsoby, ktoré pomáhajú formovať vytrvalosť starších detí

Vytrvalosť je kľúčovou vlastnosťou, ktorú potrebujú nielen dospelí, ale aj deti, lebo práve ona môže človeka motivovať alebo nasmerovať na správnu cestu. Nie neschopnosť učiť sa, ale nedostatok vytrvalosti a lenivosť sú často jedinou prekážkou, prečo deti v škole zlyhajú. Pozrime sa na niekoľko spôsobov, vďaka ktorým môžete u detí trénovať vytrvalosť.

Ako motivovať unudené dieťa?

Máte pocit, že vaše dieťa je unudené a nevie sa pre nič nadchnúť? Vymýšľate rôzne zmysluplné aktivity a vaše dieťa sa stále nevie pre niečo nadchnúť? Pozrime sa na to, ako v ňom prebudiť záujem a aktivitu.

Ako podporiť u detí motiváciu?

Len vďaka motivácii dokážeme robiť v živote čokoľvek - malé i veľké veci, každodenné i tie výnimočné. Aká motivácia je pre nás ale najdôležitejšia?