Existuje 6 príčin vyhorenia. Ktorá z nich hrozí aj vám?

Príčiny vyhorenia spočívajú jednak v charakteristike pracovného prostredia, ale aj v istých osobnostných rysoch, postojoch a v životnom štýle ľudí. Často sa objavujú emocionálne príznaky, príznaky v správaní, ale aj fyzické prejavy.
Príčiny vyhorenia spočívajú jednak v charakteristike pracovného prostredia, ale aj v istých osobnostných rysoch, postojoch a v životnom štýle ľudí. Často sa objavujú emocionálne príznaky, príznaky v správaní, ale aj fyzické prejavy. / Foto: Bigstock

Vyhorenie je negatívny psychický stav s dôsledkami v oblasti pracovného výkonu a zdravia človeka. Prebieha ako proces, ktorého varovné príznaky je dôležité neprehliadať. Dnes sa pozrieme na 6 hlavných príčin, ktoré vyhorenie spôsobujú.

 

Príčiny vyhorenia spočívajú jednak v charakteristike pracovného prostredia, ale aj v istých osobnostných rysoch, postojoch a v životnom štýle ľudí. Často sa objavujú emocionálne príznaky, príznaky v správaní, ale aj fyzické prejavy. Po štádiu nadšenia prichádza vytriezvenie, sklamanie a apatia. Konečné štádium predstavuje emocionálna a telesná vyčerpanosť, odstup od ľudí, zníženie pracovného výkonu a strata osobného uspokojenia. Vyhorení ľudia sú väčšinou neustále nahnevaní, cítia sa nedokonalí a nedocenení. Všetko sa v nich búri a často majú pocit, že by už nemali ďalej robiť prácu, ktorú práve robia.Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je vyhorenie oficiálnou lekárskou diagnózou. Jeden z výzkumov, ktorý sa zaoberal vyhorením, určil 6 oblastí možnej nerovnováhy, ktoré k nemu vedú.

 

1. Pracovné vyťaženie

Keď máte pracovnú záťaž, ktorá zodpovedá vašim možnostiam, môžete úlohy plniť efektívne a zároveň máte príležitosť na odpočinok či zotavenie a tiež si môžete nájsť čas na profesijný rozvoj. Keď sa cítite chronicky preťažení, príležitostí na obnovenie rovnováhy je minimum. Ak chcete situáciu riešiť, musíte posúdiť, ako si viete plánovať pracovnú záťaž, musíte si uvedomiť, aké sú vaše priority, či viete povedať NIE, ako si viete rozložiť jednotlivé úlohy a či sa dokážete zbaviť perfekcionalizmu. Ak sa nebudete vedieť pohnúť z miesta vo viacerých spomínaných aspektoch, nemáte veľmi šancu urobiť zmenu k lepšiemu.

 

2. Nedostatok kontroly

Pocit, že vám chýba samostatnosť, prístup ku zdrojom a možnosť rozhodovať, môže byť tiež dôvodom vašej nepohody. Ak zistíte, že nemáte veci pod kontrolou, spýtajte sa sami seba, čo spôsobilo, že sa práve takto cítite. Možno musíte byť šéfovi 24 hodín k dispozícii, možno neviete presne, aké úlohy máte plniť a možno sa znenie úloh neustále mení a vy sa neviete na nič poriadne sústrediť. Potom sa spýtajte sami seba, čo by ste mohli urobiť pre zmenu tejto situácie. Premyslite si, či o situácii môžete diskutovať so šéfom, aby sa na pracovisku dokázali vytvoriť lepšie pravidlá. Možno budete mať šťastie a dospejete k určitej dohode a  určité priority budú stabilné a nemenné.

 

3. Odmena

Aj pocit, že za vykonanú prácu nedostávate prijateľnú odmenu, môže viesť k tomu, že sa budete cítiť vyhorení. Aj v takejto situácii je potrebné sa otvorene o svojej odmene s vedením porozprávať a požiadať o zvýšenie platu. Musíte mať však jasnú predstavu aj o tom, aká suma by vás uspokojila. Ak nie je možné zvýšiť vašu mzdu, skúste zistiť, aké ďalšie benefity vám môže pracovisko ponúknuť napríklad v rámci sociálneho programu a podobne.

 

4. Komunita

Aj to, s kým pracujete a aké sú vaše vzťahy v práci, má vplyv na vaše pocity. V mnohých prípadoch si človek kolegov vyberať nemôže, ale na dynamike vzťahov sa dá vždy pracovať. Niekedy sa stačí usmiať, úprimne sa niečo opýtať, porozprávať a hlavne aktívne počúvať odpovede. Vzťahy môžu zlepšiť aj tieto maličkosti. Tiež na vzťahy dobre vplýva, keď niekoho pochválite, prejavíte vďaku a úctu. Ak sa budete takto individuálne angažovať, môžete pozitívnym smerom posunúť morálku celého kolektívu. Keď zistíte, že robíte, čo môžete, ale ostatní vzťahy zlepšovať nechcú, tak by ste mali radšej zvážiť zmenu pracoviska.

 

5. Spravodlivosť

Možno sa zamýšľate aj nad tým, či sa vám dostáva spravodlivé zaobchádzanie. Prejavuje vám niekto uznanie za vašu prácu alebo ste sa pochvaly nedočkali už niekoľko rokov? Dostávajú iní také výhody, ktoré nedostávate vy? Toto sú tiež skutočnosti, ktoré majú vplyv na vaše vyhorenie. Ak máte pocit, že nespravodlivosť vaše vyhorenie stále viac ovplyvňuje, začnite tým, že sa ozvete a poviete si svoj názor. Niekedy si ľudia vôbec neuvedomujú, čo robia. Uvedomia si to až vo chvíli, keď sa ozvete a poviete, čo vlastne chcete. Môžete požiadať o poskytnutie väčšej časovej dotácie pri riešení projektu, môžete požiadať o väčší prístup k určitým zdrojom a podobne.

 

6. Nesúlad hodnôt

Ak si veľmi vážite niečo, čo firma nemá, vaša motivácia tvrdo pracovať môže výrazne poklesnúť. Ideály a motivácia bývajú v jednotlivcoch a organizáciách hlboko zakorenené. Keď hodnotíte tento prvok vyhorenia, musíte starostlivo zvážiť, ako je pre vás dôležité, aby sa vaše hodnoty a hodnoty firmy zhodovali.

 

Než z práce odídete, premýšľajte, čo presne k vášmu vyhoreniu prispieva a pokúste sa uskutočniť zmeny. Uvedomte si najmä, či vo firme vládne ochota niečo meniť, aké v nej vládnu priority a či sa zhodujú s vašimi, tiež aká je základná firemná motivácia napredovať a podobne. Ak je okolie na tom úplne ináč ako vy, v takom prípade je lepšie zmeniť prácu. Vyhorenie to nie je len únava z práce. Ovplyvňuje ho mnoho faktorov, s ktorými sa našťastie dá pracovať. Prevencia spočíva aj v schopnosti manažovať stres a v zdravom životnom štýle, teda  v rovnováhe práce a ostatných oblastí života, ako sú strava, pohyb, spánok, odpočinok a sociálna opora. Možno vám pred vyhorením pomôžu aj niektoré z nasledujúcich krokov:

 • pestujte si priateľské vzťahy na pracovisku,
 • dôsledne si plánujte voľný čas,
 • udržiavajte si určitý odstup od klientov,
 • vyhýbajte sa rutine, obmeňujte pracovné postupy,
 • naučte sa riešiť a zvládať konflikty, skúste byť asertívni,
 • primerane a často ventilujte emócie,
 • pestujte si záujmy, robte niečo len pre potešenie,
 • neustále sa vzdelávajte,
 • doprajte si dovolenku,
 • rozvíjajte si spiritualitu,
 • smejte sa,
 • meditujte alebo cvičte jogu.

 


Zdroje:
Křivohlavý, J.: Jak neztratit nadšení
Hučín, J.: Když se práce stane noční murou. In: Psychologie Dnes, 7-8, 11, s. 11–15.
Čítajte viac o téme: Syndróm vyhorenia
Zdieľať na facebooku