Ako vychovať rozvážne deti?

Jedným z najväčších darov, ktoré môžete svojim deťom dať, je aj aj schopnosť reagovať na život vyrovnane a rozvážne.
Jedným z najväčších darov, ktoré môžete svojim deťom dať, je aj aj schopnosť reagovať na život vyrovnane a rozvážne. / Foto: Bigstock

Deti, ktoré prekĺznu do svojich dospelých rokov a nenaučia sa byť rozvážne, to majú väčšinou v živote problematické. Jedným z najväčších darov, ktoré môžete svojim deťom dať, je aj aj schopnosť reagovať na život vyrovnane a rozvážne.

 

Deti by mali získať silný zmysel pre primeranosť. V súvislosti s primeranosťou máme na mysli aj rozvahu. Ani najlepšie snahy neochránia deti pred ich budúcimi chybami. Je dobré sa preto zamerať na tie zručnosti, ktoré súvisia s rozvahou. Práve rozvaha im pomôže, aby počet chýb bol čo najnižší a ak sa nejakej chyby aj dopustia, aby bola čo najmenej bolestivá. Rozvaha však nepomáha len minimalizovať zlé, ale aj maximalizovať dobré. Je to jemná sila, predstavuje v podstate znalosť dvoch extrémov života a schopnosť balansovať medzi nimi. Rodičia zanechávajú svojim deťom dedičstvo lásky, keď ich učia zručnostiam, vďaka ktorým potom môžu plne využiť dané chvíle a vzťahy. Ak je vyrovnanosť súčasťou nášho zoznamu vlastností, môžeme byť lepšie pripravení na príležitosti, ktoré učia primeranému správaniu a aj predvídajú budúce problémy.

 

Najdôležitejšie oblasti pre rozvoj rozvahy detí

Rozvahu si môžu deti vyskúšať kdekoľvek. Tých oblastí je veľa, ale medzi najdominantnejšie patrí oblasť emócií, sociálne prostredie a sexualita.

 

Emócie

Deti najčastejšie vyjadrujú svoje emócie cez slzy a smiech. Rodičia si často veľmi dobre uvedomujú, že musia deti viesť aj k tomu, aby vedeli primerane používať smiech a slzy. Pomáhajú im  robiť si z týchto emócií priateľov a nie nepriateľov. Mali by im vysvetliť, že aj slzy sú priatelia a spojenci. Uvoľňujú dušu. Podobne ako smiech, vedia utíšiť a uzdraviť zlomené srdce. Slzy treba vedieť prijať. No v domove by mal vládnuť hlavne smiech. Rodičia spoločne s deťmi by sa mali vedieť radovať aj z maličkostí. Samozrejme, existujú stovky odtieňov pocitov medzi slzami a smiechom. Emocionálna vyrovnanosť deťom umožňuje, aby do svojich dospepých rokov vstúpili pripravené na široké spektrum emócií a aj to, aby toto spektrum ešte ďalej rozširovali. Je dobré, keď deti o tejto skutočnosti vedia.

 

Sociálne prostredie

Dieťa si v detstve rozvíja okrem iného aj sociálne zručnosti. Aj v tomto smere rodičia zohrávajú obrovskú úlohu. Ich úlohou je i to, aby pripravili svoje deti na to, že sa budú musieť v živote vedieť porozprávať s rôznymi typmi ľudí a nemali by nikoho odsudzovať. Mali by sa vedieť v každej situácii cítiť sebaisto. Cieľom nie je, aby zapôsobili na ľudí, ale to, aby sa v každej spoločnosti cítili pokojne a sebaisto, aby vedeli adekvátne ragovať. Vyrovnaní ľudia vedia, ako aktívne počúvať, ako klásť primerané otázky, ako sa rozprávať a ako sa niekomu napríklad pozerať do očí. Majú základné poznatky o primeranom obliekaní a vedia, ako vstúpiť do neznámeho prostredia a nestratiť pri tom pocit istoty. Rodičia by mali deti učiť o výhodách taktu a nevýhodách drzosti.

 

Sexualita

V tejto oblasti je veľmi dôležité pripraviť deti hlavne na to, aby boli schopné sa správne rozhodnúť, ak rodičia nebudú v blízkosti a nebudú im môcť poradiť. Deti si musia postupne uvedomovať, že oblasť sexuality neprináša len množstvo radosti, ale môže spôsobiť aj viac škody, ako si môžno vedia predstaviť. Rodičia si veľmi dobre uvedomujú, že súčasná spoločnosť je presiaknutá sexualitou. Snahy rodičov ochraňovať deti pred ňou fungujú len prvých pár rokov. Deti sa sňou môžu stretnúť na každom kroku, takže absolútne sa pred ňou ochrániť nedajú. Základom je, aby rodičia postupne a citlivo vysvetľovali podstatu sexuálnych pascí, hru reklamy a iných vplyvov, s ktorými sa budú bežne stretávať vo virtuálnom i reálnom priestore. Základom je pripraviť deti na to, aby pochopili a správne reagovali na sexuálne informácie, ktoré ich obklopujú.

 

Niekoľko jednoduchých spôsobov, ako deti naučiť rozvahe

Tim Kimmel odporúča rodičom niekoľko jednoduchých návodov, ako učiť deti rozvážnosti. Sú to napríklad tieto:

 • Pozerajte si spoločne s deťmi módne časopisy a rozprávajte sa o tom, čo vidia na obrázkoch. Čo je vhodné (nevhodné), prijateľné (neprijateľné), nutné alebo už zbytočné?
 • Zahrajte si doma scénku, v ktorej ide mama so synom na rande a otec s dcérou. Môžete si vyskúšať dialógy. Porozprávajte sa o tom, ktoré témy sú vhodné prediskutovať na prvom rande.
 • Naučte deti najzákladnejšie sociálne zručnosti, ktoré môžu využiť v táboroch, na kurzoch a podobne. Je dobré, keď si vedia niečo oprať rukami, vyžehliť košele a udržiavať si topánky v slušnom stave.
 • Zahrajte si scénku aj na tému: Môj prvý pracovný pohovor.
 • Pripravte slávnostný obed so sviatočným príborom a slávnostnými taniermi. Slávnostne sa oblečte a rozprávajte sa o základných pravidlách spoločenského správania.
 • Porozprávajte deťom o svojej nepríjemnej životnej skúsenosti. Využite to ako výchovnú príležitosť a povedzte im, ako ste sa cítili a čo vám to prineislo do života.
 • Učte deti vďačnosti napríklad aj pomocou ďakovných listov, ktoré napíšu ľuďom, ktorí im pravidelne pomáhajú. Môžu napísať rodinným príslušníkom, učiteľom, trénerom, susedom, kamarátom a podobne.
 • Pozývajte k vám domov zaujímavých ľudí, kolegov, priateľov a požiadajte deti, aby si pre nich vopred pripravili rôzne otázky.
 • Ak náhodou budete svedkom, ako sa rozhodca dopustí nespravodlivého verdiktu, porozprávajte sa s deťmi o tom, ako športovci zareagovali alebo ako odpovedali.
 • Pozerajte spoločne filmy, v ktorých vystupujú rozvážni hrdinovia.
 • Rozprávajte deťom o rozvážnych ľuďoch z vášho okolia.

 


ZDROJE:
R. Posse, J. Melgosa: Umenie výchovy
T. Kimmel: Výchova výchovou
J.B.Stenson: Ako viesť deti správnym smerom
Čítajte viac o téme: Komunikácia s deťmi
Zdieľať na facebooku