Ako v deťoch formovať súcitné srdce?

Foto: Bigstock
Súcitné srdce nesie v sebe túžbu prekonať seba samého, zniesť alebo premôcť čokoľvek pre dobro a šťastie iných. / Foto: Bigstock

Starí Rimania pod súcitným srdcom vnímali veľkodušnosť, teda veľkosť duše. V kresťansko-židovskej trdícii pod súcitnosťou rozumieme hlavne charitu, súcitné pochopenie, vnímanie potrieb či obetavú lásku. Je to schopnosť a túžba prekonať seba samých, zniesť alebo premôcť čokoľvek pre dobro a šťastie iných. Je to túžba dať druhým to najlepšie, čo máme a zároveň čakať málo alebo nič.

 

Hodnoty má každý človek. Každému je niečo drahé a iné veci pokladá za bezcenné. Hovoriť o hodnotách ľudí znamená hovoriť o ich prioritách a o tom, na čom im najviac záleží. Ľudia sa líšia svojimi hodnotami preto, lebo sa líšia tým, čo milujú najviac a čo menej. Podľa psychológov nasledujúce veci dávajú ľudom zmysel a pre tieto veci najradšej žijú:

 • Boh,
 • rodina,
 • priatelia,
 • peniaze,
 • pravda,
 • dobré meno a sláva,
 • upokojujúca a na službu zameraná práca,
 • kariérny postup,
 • vlasť,pohodlný a príjemný život,
 • návykové látky,
 • pôžitok a zábava,
 • moc nad inými,
 • bezpečnosť a istota,
 • byť populárny a prijímaný inými,
 • pomsta.


To, aké hodnoty ľudia vyznávajú, môžeme posúdiť podľa toho, čo ich najviac priťahuje a čo majú najradšej a čo, naopak, podceňujú alebo ignorujú. Samozrejme, deti to veľmi citlivo vnímajú aj u svojich rodičov a práve rodičia ich potom významným spôsobom ovplyvňujú pri výbere vlastného smerovania. Takže predovšetkým od rodičov záleží, ktoré hodnoty budú preferovať ich deti. V období dospievania sú deti vo veľkom pokušení uprednostniť pred svojou rodinou rovesníkov či iné sociálne skupiny. Ale ak si rodičia ešte v detstve získajú srdcia svojich detí, potom dokážu mnohé lákadlá sveta odmietnuť. A ak aj rodičov zradia, tak je to len na chvíľu. Nezrádzajú ich dlhší čas alebo ustavične. A preto je veľmi dôležité, aby ste sa s deťmi rozprávali o vašich hodnotách a motivujte ich, aby vás nasledovali. Samozrejme, platí to aj opačne. Mnohé deti sú veľmi inšpirujúce a pozitívne ovplyvňujú svojich rodičov. Každý rodič túži vychovať zo svojich detí schopných, múdrych, šťastných, láskavých a súcitných dospelých ľudí. Aby sa im to podarilo, je potrebné  v čase dospievania ich formovať tak, aby nestratili lásku k veciam, ktoré mali rady ako malé deti. Ideálne je, keď vedia, že tieto lásky máte aj vy v sebe a každý deň vo vás rastú. Súcitnéláskavé dieťa pomáhajú formovať nasledujúce postoje:

 

Láska k rodine

Maličké deti majú prirodzenú a trvalú lásku k rodičom a súrodencom. Láska v živote ľudí je základná sila, ktorá pozitívnym smerom formuje život. Naše deti sú našou budúcnosťou, a preto potrebujú od rodičov veľa lásky, aby z nich vyrástli nádherné bytosti a plnohodnotné osobnosti. Láska neuveriteľnými spôsobmi formuje naše životy a jej nedostatok môže napáchať na nás aj našich deťoch obrovské škody. Ak je však láska prítomná v našich životoch, má pozitívne účinky. Pri výchove tým najmenších a najkrehkejších bytostí to platí dvojnásobne. Ak deti prežijú v detstve prirodzenú a čistú lásku, tak aj ako dospelí si väčšinou zachovávajú dôveru a úctu k rodičom a vernosť rodine, ktorú si sami založili.

 

Láska k životu a k priateľom

Deti sa na každý deň pozerajú ako na dobrodužsto, ako na príležitosť tešiť sa so svojou rodinou a spoločne niečo dosiahnuť. Radosť prežívajúcu v rodine deti vnímajú ako prejav čistých a dobrých sŕdc. Bolo by nádherné, keby sa aj dospelí ľudia dokázali pozerať na život ako na dobrodužstvo, keby vnímali každý deň ako dar. Hovorí sa, že svoje povinnosti by sme mali brať vážne, ale sami seba nie. Láskavosť nestojí ani korunu a aj napriek tomu má veľkú cenu, keď je rozdávaná nezištne. Keby sa dnešné deti učili milovať všetko na svete, slúžiť všetkým a neočakávať nič na oplátku, vyrástli by z nich ľudia, ktorí by zmenili svet tým, že by žili v súlade so svojimi hodnotami. Naučte svoje deti, aby ponúkali láskavosť všetkým, ktorých stretnú. Môže to byť  úsmev, pomoc s nákupom alebo môžu niekomu podržať dvere. Naučte ich, aby žili v prítomnosti, pretože ľudia potrebujú pomoc každý deň a tú im môžu poskytnúť len vtedy, ak si svoje srdce udržia otvorené.

 

Láska k tým, ktorí sú v núdzi

Deti sú v podstate empatické bytosti schopné súcitu. Vedia prejaviť súcit ku kamarátovi či k zvieratkám. Mnohí dospelí preukazujú svoj súcit aj v dospelosti. Vedia pomôcť, odpúšťajú, nemajú v srdci nenávisť alebo nepriateľstvo. Vedia, že charita neznamená len niekomu darovať staré veci, ale predovšetkým súcitne druhého pochopiť. Skutočne šťastní ľudia veľmi dobre vedia, že najšťastnešími sa stali vtedy, keď sa naučili darovať, a to nielen vecné dary, ale aj čas, pomoc, svoju energiu. Aj najmodernejšie neurologické metódy skúmania mozgu potvrdzujú, že  dávanie peňazí, materiálnych vecí alebo psychickej podpory, má na mozog oveľa blahodárnejšie pôsobenie než prijímanie. Učte svoje deti, že dávať je oveľa dôležitejšie a cennejšie než prijímať, pretože niečí úsmev je pre nás väčšou odmenou než akákoľvek iná vec, ktorú si môžeme kúpiť v obchode.

 

Láska k pravde

Malé deti sú pravdovravné. Keď prvýkrát klamú, rodičia to na nich hneď vidia. Vedia presne pomenovať pravdu a vedia vycítiť aj charaktery ľudí. Niekedy vedia odhaliť veci a javy až so zarážajúcou presnosťou. Až neskôr sa naučia klamať sofistikovanejšie. Ideálne by bolo, keby sa aj dospelí vedeli vyhnúť všetkým formám pokrytectva. Bolo by dobré, keby vedeli rozoznať hlúposti od podstatných vecí,  keby mali silu povedať pravdu, priznať si chybu a ospravedlniť sa. A mali by sa dať pozor na sebaklamy. Mali by tiež vedieť, kým sú a aké hodnoty zastávajú.

 

Spisovateľ a poradca v oblasti vzdelávania a rodinných vzťahov James B. Stenson hovorí: "Veľkými ľuďmi sú tí, ktorí svo svojej duši spájajú schopnosti dospelých a srdce dieťaťa. Svoj život veľkodušne zameriavajú na pomoc druhým a majú vo svojom vnútri sily, vďaka ktorým dokážu efektívne pomáhať iným. Je nádherné, keď rodičia dokážu vo svojich deťoch vypestovať takúto veľkodušnosť a charakter do takej hĺbky, že sa ich život nasmeruje na cestu, ktorá ich privedie k ich vnútornej veľkosti."

 


Zdroje:
James B. Stenson: Kompas
R. Posse, J. Melgosa: Umenie výchovy
Zdieľať na facebooku