Tieto vety vám pomôžu vychovať súcitné a láskavé deti

Na hodnoty by sme nemali ako rodičia zabúdať nikdy.
Na hodnoty by sme nemali ako rodičia zabúdať nikdy. / Zdroj: Bigstock

Rodičovstvo sa nepochybne mení s dobou, ale hodnoty, ktoré by sme mali vštepovať svojim deťom, sú stále rovnaké. Čo na tejto ceste napomôže vám?

 

Rodičovstvo sa nepochybne mení s dobou, ale hodnoty, ktoré by sme mali vštepovať svojim deťom, sú stále rovnaké. Predstavte si, aký by bol svet, keby sa všetky deti naučili pokore, cnosti, láskavosti, súcitu, šľachetnosti, trpezlivosti a rešpektu. Dnešná doba je veľmi rýchla, času je málo a povinností viac než dosť. Ale aj napriek tomu, pokúste sa nájsť čas na to, aby ste svojim deťom vštepili také hodnoty, aby sa z nich stali súcitní, láskaví a šľachetní ľudia. Ako to urobiť? Čo najčastejšie hovorte svojim deťom tieto vety :

 

Vždy daruj to, čo môžeš

V dnešnom svete veľa ľudí sníva o absolútnom šťastí. Mnohí čakajú, že šťastie im prinesie niekto druhý, iní si chcú šťastie kúpiť v podobe drahých vecí, ale málokomu napadne, že to môže  fungovať aj ináč. Skutočne šťastní ľudia veľmi dobre vedia, že najšťastnešími sa stali vtedy, keď sa naučili darovať, a to nielen vecné dary, ale aj čas, pomoc, svoju energiu. Aj najmodernejšie neurologické metódy skúmania mozgu potvrdzujú, že  dávanie peňazí, materiálnych vecí alebo psychickej podpory, má na mozog oveľa blahodárnejšie pôsobenie než prijímanie. Docentka psychológie Naomi Eisenbergerová z University of California v Los Angeles tvrdí, že keď človek poskytuje podporu druhým, jeho mozog obmedzuje účinky stresu a silne sa aktivizuje centrum spracovania pocitu odmeny a užitočnosti. Čím je viac človek emocionálne prepojený s osobou, ktorej poskytuje podporu, tým je táto reakcia silnejšia. A pozitívne účinky na zdravie dávajúceho sú omnoho silnejšie než na zdravie prijímajúceho. A tak, učte svoje deti, že dávať je oveľa dôležitejšie a cennejšie než prijímať, pretože niečí úsmev je pre nás väčšou odmenou než akákoľvek iná vec, ktorú si môžeme kúpiť v obchode.

 

Váž si maličkosti

Učte svoje deti všímať si maličkosti. Upozorňujte ich denne na ne. Nech si všímajú  na prechádzke lesom poletovať motýľa, pozorujte spolu východ a západ slnka, všímajte si, ako kvietok v záhrade je každý deň iný. Učte svoje deti, čo je skutočne dôležité a krásne.  Takto sa naučia, že sa nemusia  naháňať za nesprávnymi  vecami. Vždy si nájdu čas na oddych, aby jednoducho ocenili to, že sú nažive. Veď si len všimnite, koľko ľudí sa nevie  zastaviť, nevie si vychutnávať prežité chvíle, nevie ďakovať, často si neváži nádherné veci a situácie. Viac sme naučení žiadať ako ďakovať. A mnohé veci už berieme ako samozrejmosť. Ani nám nenapadne vnímať ich možno ako veľký dar od života.

 

Vždy kráčaj za svojím cieľom

Učte svoje deti, aby si vždy išli za tým, čo skutočne chcú a aby sa nikdy nevzdali. Aby vždy nasledovali to, čo im prináša skutočnú radosť, hoci ostatným to nedáva zmysel.

 

Buď vďačný

Len si spomeňte, koľko razy ste sa za posledné dni na niečo sťažovali. Ľudia sú  naozaj nároční a nesťažovať sa na niečo je skôr výnimkou ako pravidlom. Mnoho ľudí si myslí, že sú chudobní, ale odborníci upozorňujú na to, že ak máme strechu nad hlavou, vodu na pitie, oblečenie, nejaké jedlo na stole a milujúcich ľudí okolo seba, darí sa nám lepšie, než si myslíme. Rodičia by mali upozorňovať svoje deti  na túto jednoduchú skutočnosť v živote, pretože naša moderná kultúra nás učí, že nám niečo chýba, ak nemáme všetky najnovšie veci. Učte svoje deti, aby boli vďačné za všetko, čo denne dostávajú. Keď si človek pravidelne uvedomuje pocit vďačnosti, vytvorí si tak návyk. Je to jeden z najlepších návykov, pretože je to ten najlepší uhol pohľadu na život. Ak sme schopní oceniť to, čo máme, získali sme jeden z kľúčov k životnému uspokojeniu. Pocit vďačnosti prináša skutočnú radosť. Slovo ďakujem je jedno z najkrajších a najsilenejších slov. Jeho častým opakovaním nahlas, ale aj v duchu sa môže náš život zásadne zmeniť. Vďačnosť je pocit, pri ktorom sa otvárame, naša pravá mozgová hemisféra sa aktivizuje. Prebieha proces, pri ktorom sa vylučujú do tela hormóny šťastia. Človek je vďačný vtedy, keď sa prestane zaoberať vecami, ktoré mu v živote chýbajú a zameria sa na veci, ktoré má. Zrazu vzniká úplne nový pohľad na život. Vďačnosť má ešte jednu úžasnú vlastnosť, a tou je premena našej pozornosti a energie. Keď sa s vďakou sústredíme na to, čo máme, začneme prelaďovať naše myšlienky. Myseľ vďačného človeka býva pokojná a harmonická. Taký človek dokáže prijímať i dávať. Nerobí to automaticky. S každým novým prijatím sa aktivizuje pocit vďačnosti, a to dodáva radosť a vnútornú spokojnosť.  Lekári upozorňujú aj na to, že takíto ľudia sú i zdravší.

 

Láskavosť je najväčší dar, ktorý môžeš dať

Láskavosť nestojí ani korunu a aj napriek tomu má veľkú cenu, keď je rozdávaná nezištne. Keby sa dnešné deti učili milovať všetko na svete, slúžiť všetkým a neočakávať nič na oplátku, vyrástli by z nich ľudia, ktorí by zmenili svet tým, že by žili v súlade so svojimi hodnotami.

 

Naučte svoje deti, aby ponúkali láskavosť všetkým, ktorých stretnú. Môže to byť  úsmev, pomoc s nákupom alebo môžu niekomu podržať dvere Naučte ich, aby žili v prítomnosti, pretože ľudia potrebujú pomoc každý deň a tú im môžu poskytnúť len vtedy, ak si svoje srdce udržia otvorené.

 

Jednaj s každým s rešpektom, aj keď s ním nesúhlasíš

Predstavte si, koľkému utrpeniu by sme mohli zabrániť, ak by sme sa všetci k sebe správali s rešpektom, bez ohľadu na to, či sa zhodneme na všetkom. Naučte svoje deti, aby sa so všetkými, ktorých stretnú, rozprávali dôstojne, so súcitom a rešpektom, hoci s nimi nemajú nič spoločné.

 

Vždy nasleduj svoje srdce

Tento svet vás môže stiahnuť rôznymi smermi, o ktorých sa vám ani nesnívalo, ale najpravdivejší kompas leží vo vašom vnútri. Naučte svoje deti odovzdať sa svojej najhlbšej túžbe a tomu, čo ich naozaj baví, pretože je to jediný spôsob, ako sa budú cítiť živí. Naučte svoje deti, že bez ohľadu na to, čo sa im svet bude snažiť povedať, nech rozlíšia skutočné odpovede. Naučte ich hľadať odpovede vo svojom vnútri a nie vo vonkajšom svete, pretože ich srdce ich povedie správnou cestou.

 

Nedovoľ, aby ti ostatní ukradli tvoju radosť

Upozornite deti na to, že v živote budú stretávať  mnohých zlodejov svojich snov. Veľa ľudí ich bude odhovárať od toho, čo robia, a preto je veľmi dôležité, aby ostali verní sami sebe bez ohľadu na to, ako to budú vnímať ostatní. Učte ich, že na ich vlastnej mienke o sebe záleží viac než na ostatných, ktorí nepoznajú ich životný príbeh. Naučte ich tiež, že len ony sú zodpovedné za vlastné pocity a emócie a nemali by nechať iných, aby ich stiahli do svojho vlastného utrpenia. Nemôžu kontrolovať situácie, ale môžu sa postarať o to, ako na ne budú reagovať.

 

Na čo myslíš, to sa ti stane

Je to ďalšia bystrá lekcia od samotného Budhu, ktorá platí dodnes. O čom premýšľate, to príde. Naučte svoje deti, aby dbali na svoje myšlienky a snažili sa pozerať na skutočnosti optimisticky. Negativita odčerpáva energiu, kým pozitívne myslenie ju dodáva. Naučte svoje deti, aby sa na život pozerali z lepšej stránky a nebude sa im zdať ani zďaleka taký náročný.

 

Neboj sa robiť chyby

Každý robí chyby. Rozdiel je však v tom, ako ľudia ku svojim chybám pristupujú. Niektorí ľudia svoje chyby zakrývajú, predstierajú, že žiadne nerobia. Vlastných chýb sa boja. Táto skupina ľudí si často nesplní svoje ciele, pretože neodstraňujú svoje chyby. Existuje však aj druhá skupina ľudí, ktorí si svoje chyby uvedomujú a chcú ich aj opraviť. Oni dobre vedia, že vďaka chybám sa človek učí. Svoje chyby chápu ako lekcie, vďaka ktorým sa posúvajú vpred, približujú sa k splneniu svojich snov a menia sa na úspešných ľudí. Učte svoje deti, že niekedy je anozaj potrebné vystúpiť zo svojej bubliny a umožniť životu, nech sa stane to, čo sa má stať, aby vyrástli a mohli sa poučiť. Iste, môžu naraziť, spadnúť a zlyhať, ale to je v živote nevyhnutné. Naučte svoje deti, aby videli príležitosti, keď sa jedny dvere zatvoria, pretože to jednoducho znamená, že neboli tie správne pre nich. Naučte ich, že chyby sú zdravou súčasťou ľudskej existencie.

 

Staraj sa o životné prostredie ako o svoj domov

V týchto časoch je táto lekcia oveľa dôležitejšia než kedykoľvek predtým. Ak sa pozriete okolo seba, na všetky škody na našej planéte, z veľkej časti za to môžu naše nehospodárske postupy a zlé hospodárenie s prírodnými zdrojmi. Možno si to neuvedomujete, ale to, čo učíme naše deti teraz, bude mať priamy vplyv na budúcnosť našej planéty. Takže, naučte ich zaobchádzať s planétou ako so svojím domovom. Zdvihnite odpadky, vezmite si len to, čo potrebujete, neubližujte jej  žiadnym spôsobom.

Zdieľať na facebooku