Ako pomôcť dieťaťu v zlepšovaní jeho pozornosti?

Ako pomôcť dieťaťu v zlepšovaní jeho pozornosti?
Ako pomôcť dieťaťu v zlepšovaní jeho pozornosti? / Foto: Shutterstock

V súčasnosti to nie je už nič neobvyklé, že má dieťa niektorú z porúch pozornosti. Poruchy pozornosti sa vyznačujú nedostatočnou aktivitou určitých častí v mozgu. V EEG sa táto porucha vyskytuje zvýšeným podielom theta a delta mozgových vĺn, čo sú vlny, ktoré bežne produkujeme, keď sme unavení alebo keď spíme. Tieto mozgové vlny sú normálne do určitého veku. U delty je to do 3,5 roka a u thety do 6 rokov. Ak sa vyskytujú u dieťaťa aj neskôr, ide o nedozretý mozog, ktorý funguje na pomalšej frekvencii mozgovej činnosti, ako je pre daný vek obvyklé. Poruchy pozornosti sa zlepšujú s pribúdajúcim vekom dieťaťa, ako mozog postupne dozrieva. Medzi tým je však dieťa znevýhodnené v škole v porovnaní so svojimi rovesníkmi. V dospelosti sa  tieto poruchy väčšinou vytrácajú, ale nie je to tak na sto percent. Aj niektorí dospelí ľudia môžu mať poruchu pozornosti, ale väčšinou sú to len ľahšie formy. Najrozšírenejšie poruchy pozornosti sú  ADD a ADHD.

 

ADD je bežná porucha pozornosti(Attention deficit disorder), jedná sa skôr o hypofunkciu fungovania – teda nedostatočnú aktivitu. Deti s touto poruchou bývajú viac neprítomné, pomalé, zahladené do vlastné sveta fantázie, často aj neposlušné. Majú utlmenú hlavne ľavú mozgovú hemisféru, ktorá zodpovedá za dostatočnú aktivizáciu a sústredenie. Tieto deti väčšinou majú problém s podaním dostatočného výkonu v škole, ale nemávajú výrazné problémy so správaním.

 

ADHD je porucha pozornosti s hyperaktivitou (Attention deficit hyperactivity disorder). Deti s touto poruchou bývajú nepozorné, ale zároveň veľmi dynamické a živé, nevydržia v pokoji, ich pozornosť akýkoľvek podnet odvedie iným smerom. V tomto prípade ide o utlmenie funkcie ľavej i pravej hemisféry a na druhej strane nemajú aktívne regulačné centrá, ktoré by ich upokojili a umožnili im udržať dlhšiu pozornosť.

Viac si o poruchách pozornosti môžete prečítať aj  v článku 22 vecí, ktoré by ste o deťoch s ADD a ADHD mali vedieť

 

Dnešné deti vyrastajú v globálnom svete obklopené  médiami, pohltené informáciami a s neobmedzenými možnosťami zábavy. Internet, mobil, televízor, počítačové hry, všade útočiace reklamy zo všetkých médií... Možností je veľa. Deťom do ich izieb bežne kupujeme vlastný televízor, počítač s pripojením na internet, mobil. Vieme ale, čo naše deti pozerajú, aké hry sa hrajú, na čo upriamujú svoju pozornosť? Každý deň môže dieťa upriamiť  všetky svoje zmysly na stovky vecí. Impulzov, ktoré na neho pôsobia zo všetkých strán, je nekonečné množstvo. Dospelí ľudia majú často problém poriadne sa sústrediť na to, čo je pre nich podstatné. Ako majú v tomto smere postupovať deti? A ako sa majú v tomto svete orientovať deti s poruchami pozornosti? Môžeme len konštatovať, že určite to majú veľmi zložité. Ak sú problémy ťažšieho charakteru, určite je potrebné zájsť za odborníkmi, napríklad do pedagogicko-psychologickej poradne. Ak má dieťa miernejšie problémy s pozornosťou, pomôcť môžu aj jednoduché hry, aktivity a cvičenia, pomocou ktorých rodičia aj v domácom prostredí môžu deťom pomôcť rozvíjať ich pozornosť. Pozrime sa na niektoré z nich.

 

Hry, aktivity a cvičenia na zlepšenie detskej pozornosti

Učte deti rozprávať o obrázkoch, triediť predmety, skladať obrázky podľa predlohy alebo skladať obrázky z kociek, učte ich využívať mozaiky a rôzne skladačky. Toto všetko sú veľmi jednoduché aktivity, ktoré môžu pomôcť vašim deťom pri precvičovaní sústredenosti a pozornosti.

 

Učte deti rozlišovať predmety v okolí

Dieťa v miestnosti napríklad ukáže na všetky veci guľaté, z umelej hmoty, zelené a podobne. Vonku môže hľadať napríklad lavičky rovnakej farby, obchody, rovnako vysoké budovy a podobne.

 

Triedenie geometrických tvarov

Nastrihajte z tvrdého papiera po desať malých trojuholníkov, štvorcov, obdĺžnikov a krúžkov. Potom ich vložte do ruky  dieťaťu, ktoré má zaviazané oči. Za aký čas roztriedi obrazce na štyri kôpky podľa druhu? Za každý kus, ktorý položí na nesprávnu kôpku, mu pripočítame päť sekúnd. Každý deň mu môžete porovnávať čas a zisťovať, či sa zlepšuje alebo zhoršuje.

 

Triedenie  ďalších predmetov

Deti si pozornosť môžu formovať aj pri triedení ďalších predmetov. Dovoľte im triediť napríklad gombíky, guličky podľa farieb, korálky  podľa tvaru alebo farby.

 

Skrývačky

V niektorých slovách alebo vetách môžu byť skryté aj iné slová. Hľadanie takých slov je zábavné, cvičí sa pri ňom pozornosť a koncentrácia a trochu sa namáha aj mozog. Pripravte svojmu dieťaťu takéto slová a pomáhajte mu pri hľadaní.

Môžu to byť napríklad tieto slová:

POLEVA

PRSTOKLAD

NA JAR KRY SAMY KVITNÚ

LETNÍCI

 

Porovnávanie obrázkov

Pripravte pre dieťa dva podobné obrázky. Povedzte mu, aby hľadalo rozdiely. Alebo nakreslite nedokončený obrázok nejakej známej veci a povedzte dieťaťu, aby daný obrázok dokreslilo.

 

Pastelky

Rodič položí za sebou na stôl niekoľko pasteliek. Povie dieťaťu, aby sa minútu na pastelky pozeralo. Potom ich rodič zakryje a jednu pastelku z radu vyberie. Zistí dieťa, ktorá farba chýba? Hrať sa môžete aj tak, že na určitú dobu dieťaťu ukážete poukladané pastelky, potom ich poprehadzujete a dieťa má za úlohu poukladať pastelky tak, ako ich predtým usporiadal rodič. Dobré je začať s menším počtom pasteliek.

 

Hádanie minúty

Úlohou dieťaťa je čo najpresnejšie odhadnúť počet minút, ktoré na hodinkách sleduje a určuje  rodič. Pri tejto aktivite sa dieťa dokáže upokojiť.

 

Niečo vidím a je to...

Rodič začne hru tak, že sa rozhliadne po miestnosti a povie: „Niečo vidím a je to žlté.“ Dieťa sleduje miestnosť a hľadá žltý objekt, ktorý pravdepodobne rodič vidí. Keď ho nájde, odpoveď povie. Táto aktivita sa dobre realizuje napríklad aj v meste, v nákupnom stredisku, keď sedíte na lavičke a na niečo čakáte, taktiež v čakárni u lekára a podobne.

 

Čo som si zapamätal?

Rodič položí na stôl niekoľko predmetov: ceruzky, kamienok, klinec, špendlík, strúhadlo, štetec atď. Stôl zakryje šatkou a zavolá dieťa, ktorému povie, aby si zapamätalo čo najviac vecí. Po minúte rodič šatku vráti na miesto  a dieťa si zapíše všetky predmety, ktoré na stole videlo a ktoré si zapamätalo. Hru sa môžete hrať niekoľko dní za sebou a dieťa si môže porovnávať, koľko veci si v ktorý deň zapamätalo.

 

Rozstrihnutý obrázok

Rozstrihajte jednoduchý obrázok (pohľadnicu, obrázok z časopisu) na niekoľko kusov a povedzte dieťaťu, nech ho poskladá. Postupne zvyšujte náročnosť a obrázky strihajte na menšie a nepravidelnejšie tvary.

 

Precvičujeme hmat

Na túto aktivitu potrebujete sáčok, do ktorého vložíte napríklad fixu, pero, malú hračku, loptičku, lyžičku a podobne. Dieťaťu podáte vrecko do ruky a počas 3 - 4 minút sa snaží hmatom zistiť, čo je jeho obsahom. Potom hovorí nahlas, čo si myslí, že tam bolo a vy postupne vyťahujte veci von a porovnávajte s tým, čo povedalo dieťa.

 

Čo sa zmenilo?

Túto hru môžete hrať v izbe. Pošlite dieťa von z izby a niečo v nej zmeňte. Úlohou dieťaťa je zistiť, čo sa v izbe zmenilo. Ak máte aspoň dve deti, hru môžete hrať aj tak, že jedno dieťa ide von a druhé niečo zmení na sebe. Úlohou dieťaťa, ktoré príde do izby, je zistiť, čo dieťa, ktoré zostalo v izbe, na sebe zmenilo. Potom si úlohy môžu vymeniť.

 

 

Ako sa dá ešte pomáhať deťom v zlepšovaní pozornosti v škole či doma?

1. Veľmi pomáha pochvala, uznanie, venovanie pozornosti

Pomáhajte dieťaťu pri prekonávaní rôznych situácií. Dieťa potrebuje cítiť, že ste nablízku a že mu v prípade potreby pomôžete, napríklad názornou ukážkou správania. Využite každú príležitosť pochváliť dieťa za pozitívne správanie.

 

2. Zadávajte úlohy, ktoré dieťa určite zvládne

Doprajte dieťaťu pocit úspechu. Taktiež v škole by mal učiteľ dať dieťaťu  príležitosť, aby pred ostatnými spolužiakmi ukázalo to, čo naozaj vie. Je veľmi dôležité, aby sa v triede zachovávala vzájomná úcta aj medzi žiakmi.

 

3. Dajte dieťaťu k dispozícii rôzne pomôcky

Doma aj v škole by malo dieťa používať rôzne druhy pomôcok. Predpokladá sa, že by sa tak mal zvýšiť jeho záujem o učenie. Učiteľ by mal  do výučby začleňovať názorné a praktické ukážky.

 

4. Nezabúdajte na relaxáciu

Napríklad relaxačné dychové cvičenia. Hlboký nádych a pomalý výdych. Povedzte deťom, nech si predstavujú, ako s výdychom odchádza aj ich hnev, zlosť, napätie. Dobré je využívať  relaxačná hudbu. (W. A. Mozart, L. Beethoven, B. Smetana, ezoterická hudba…),pohybové hry a cvičenia.

 

5. Pohyb, pohyb, pohyb...

Asi netreba o tom už asi hovoriť, aký je pohyb prospešný pre psychiku i fyzické zdravie. V škole môžu učitelia tiež zabezpečiť žiakom pohyb. Dajte im zotierať tabuľu, môžu zaniesť pomôcky do kabinetu, zvýšte počet hodín telesnej výchovy alebo si len tak  pár minút aj na matematike zacvičte so žiakmi.

 

6. Zbavte detskú izbu alebo triedu rušivých vplyvov

Pri učení odstraňujte z dosahu rušivé vplyvy. Najčastejšie počítač, televíziu, mobil, rôzne hry, obrázky, časopisy a podobne. Deti by mali mať dokonca rozdelené časti miestnosti, kde sa pracuje (robia domáce úlohy) a kde sa hrajú. Aj toto im pomáha v sústredení. Pri menšom dieťati je dobré chvíľu sedieť a sledovať jeho prácu. Učitelia by mali dbať na individuálny prístup.

 

7. Vysvetľujte jasne, pomaly a učivo rozdeľte na časti

Dieťa by malo mať možnosť striedať chvíle, keď sa musí sústrediť a keď môže jednoducho vypnúť a venovať sa voľnej hre či oddychu. Malo by ich vedieť zároveň somo rozlíšiť.

 


ZDROJE a odporúčaná literatúra:
zaostri.skclanky.rvp.cz
R. Portmannová: Hry pro tvořivé myšlení
Alison Munden, Jon Arcelus: Poruchy pozornosti a hyperaktivita
Oľga Križová, Eva Smiková: Čo robiť, keď...
Zdieľať na facebooku