22 vecí, ktoré by ste o deťoch s ADHD mali vedieť

Dnes sa s diagnostikovaním poruchy ADHD u detí stretávame čoraz častejšie. Nie vždy však musí mať pri poruche pozornosti i zvýšenú fyzickú aktivitu. \"Zasnené deti\" sú ďalším príkladom detí s poruchou pozornosti.
Dnes sa s diagnostikovaním poruchy ADHD u detí stretávame čoraz častejšie. Nie vždy však musí mať pri poruche pozornosti i zvýšenú fyzickú aktivitu. "Zasnené deti" sú ďalším príkladom detí s poruchou pozornosti. / Bigstock

ADD (Attention deficit disorder) je porucha pozornosti nielen u detí, ale aj u dospelých. Častejšie sa však v súvislosti s poruchou pozornosti dnes môžete stretnúť s výrazom ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder). Rozdiel spočíva iba v tom, že pri ADHD je na prvý pohľad u dieťaťa okrem nesústredenia prítomná aj výrazná fyzická aktivita. Pri ADD tento fyzický nepokoj prítomný nie je. Tu najčastejšie hovoríme o "zasnených deťoch."

(Pozn. Odborníci však uvádzajú, že ADD je len starým názvom pre ADHD a dnes by sa nemal používať. Pod diagnózu ADHD by sa správne mali zaraďovať aj deti bez problémov s impulzivitou.)  

Podobne ako u iných porúch, aj život s dieťaťom s ADD/ADHD, je ťažký. Nikdy neviete, čo povedať, ako sa zachovať, a tak len hľadáte a tápete, ako váš život dostať čo najviac do normálu. Je to ako prechádzka mínovým poľom. Kráčate po špičkách a nikdy neviete, ktorý krok je ten správny. Nikdy neviete, ktorý z tých krokov spôsobí obávanú explóziu emócií.

 

Ľudia, ktorí majú ADD alebo ADHD, naozaj trpia. Život je pre nich, ale aj pre ich rodičov, omnoho ťažší ako pre ľudí, ktorí tento problém nemusia riešiť. Všetko je pre nich ďaleko intenzívnejšie. Ich brilantné mysle sú neustále sústredené na tvorenie, myslenie a nikdy si nedokážu odpočinúť.

Ani pri budovaní vzťahov to deti s ADD/ADHD nemajú jednoduché. Je to tajomné spojenie protikladov a extrémov. Deti s ADD/ADHD sa nedokážu sústrediť, keď niečo emocionálne prežívajú alebo vtedy, ak sú ich myšlienky rozptýlené. Ak sa však zaujímajú o nejakú špecifickú tému, dokážu v nej ísť neuveriteľne do hĺbky, ba dokonca tak, že je ťažké ich odtiaľ vytiahnuť späť. Začať nejakú úlohu je pre nich veľkou výzvou, ale ukončiť ju, je výzvou ďaleko väčšou a neraz aj nemožnou.

 

Hovorí sa, že pravá láska je bezpodmienečná. ADD/ADHD však rodičom prináša do života situácie, ktoré ich limity určite poriadne otestujú. Porucha pozornosti v podstate otestuje vzťahy s kýmkoľvek. Najlepším spôsobom, ako priniesť pokoj do vzťahu s takýmto dieťaťom, je dozvedieť sa o jeho živote a videní sveta čo najviac. To vám umožní byť pokojnejší, trpezlivejší aj tolerantnejší voči jeho správaniu.

 

Prečítajte si tiež detailný článok o ADHD - Porucha pozornosti s hyperaktivitou u dieťaťa 

 

Čo by ste o deťoch s ADHD ešte mali vedieť?

1) Majú priveľmi aktívnu myseľ

Myseľ detí, ktoré majú ADD/ADHD, nie je možné zastaviť. Neexistuje u nich žiadne tlačidlo zapnúť/vypnúť. Neexistujú tu pauzy, ktoré by dieťaťu priniesli úľavu. Je to jednoducho vyčerpávajúca realita, s ktorou sa dieťa musí naučiť žiť.

 

2) Počúvajú, ale neabsorbujú, čo bolo povedané

Tieto deti sa často javia, akoby nepočúvali rodičov ani učiteľov. Dospelí z toho môžu byť frustrovaní. Deti s ADD však počúvajú veľmi pozorne. Omnoho pozornejšie. Nedokážu však rozlíšiť, čo je pre nich z toho množstva informácií dôležité. Nedokážu si z toho zapamätať tú najdôležitejšiu informáciu. Rozsah toho, na čo sa sústredia, je u nich neporovnateľne väčší ako u nás ostatných. Keď s nimi hovoríte, často napríklad sledujú, ako sa detailne otvárajú a zatvárajú vaše pery, aký máte na nich rúž, ako sa zvuk rozlieha priestorom a aj takéto detaily spôsobia, že ich myšlienky sa nechtiac upriamia niekde inde.

 

3) Majú problémy zostať pri jednej úlohe

Majú veľké problémy dokončovať úlohy, ktoré sú priamo pred nimi. Začnú jednu, vzápätí rozpracujú druhú. Začať a dokončiť niečo, udržať svoju pozornosť pri jednej úlohe je pre tieto deti jedna z najťažších vecí.

 

4) Majú tendenciu prehliadať detaily

Keď tieto deti nastúpia do školy, začnú byť problémy vypuklejšie. Nepoznačia si každú úlohu, prípadne pri teste neopisujú z tabule kompletné zadania. Robia nepozorné chyby, ktoré však v konečnom dôsledku majú dopad na ich výsledky. Po nahromadení týchto prejavov zväčša rodičia i pedagógovia pochopia, že niečo nie je v poriadku.

 

5) Ľahko sa stanú úzkostlivé

Sú to hlbokí filozofi a čokoľvek sa ich preto dotkne. Citlivo vnímajú tragické správy, ale aj hlučné prostredie, ktoré ich môže výrazne rozrušiť.

 

6) Nedokážu sa sústrediť na podstatné veci

Ak ich čosi rozruší, nedokážu sa sústrediť na niečo iné a svoje myšlienky od problému odpútať. Znemožňuje to ich sústredenie na prácu, konverzáciu i sociálny kontakt. Ak chcete dosiahnuť u týchto detí čo najlepšie výsledky pri učení, mali by ste čo najviac eliminovať rôzne podnety v ich okolí, ktoré môžu kradnúť ich myšlienky.

 

7) Dokážu sa koncentrovať priveľmi intenzívne na to, čo ich zaujme najviac

Ak sa dvere do ich hlavy otvoria, dieťa s ADD sa ponorí do  svojich myšlienok ako potápač do hlbokého oceána. Dokáže nad nejakou vecou stráviť na svoj vek neprimerane veľa času. Pod touto pomyselnou hladinou oceánu dokáže zostať celé hodiny. Dokonca aj vtedy, keď mu chýba kyslík, nechce sa vynoriť. Ak je vo svojom svete, len ťažko ho dokážete z neho vytiahnuť.

Emócie, myšlienky, slová i dotyk dieťaťa s ADD sú silné. Ak niečo toto dieťa robí, robí to celým srdcom a dušou. Dá do toho všetko, čo má. Ide do absolútnej hĺbky veci, a to je potom tá skutočnosť, ktorú na tomto dieťati budete milovať.

 

8) Nie sú schopné ovládať svoje emócie

Ich emócie lietajú hore a dole. Ak sa rozrušia, potrebujú oproti iným deťom čas navyše, aby sa upokojili a správali sa primerane. Predovšetkým hnev a frustrácia sú spúšťačom toho, že sa nedokážu ovládnuť. Prináša to so sebou nežiaduce pohľady iných a neraz i odsúdenie. Dieťa môžu začať považovať za neúctivé, čudné alebo rozmaznané.

 

9) Mávajú slovné výbuchy

Nedokážu ovládať svoje silné emócie. Často impulzívne povedia, čo si myslia. Neraz dokonca povedia veci, ktoré neskôr ľutujú. Je to však pre nich priam nemožné pod tlakom emócií triediť slová, ktoré z ich úst vychádzajú.

 

10) Neskôr mávajú úzkosť zo sociálnych vzťahov

Vediac, že majú ADD/ADHD, cítia sa tieto deti pri mnohých spoločenských situáciách nekomfortne. Majú obavy, že povedia niečo nevhodné, a preto sa radšej držia stranou.

Keď sú deti menšie, často sa stáva, že sa pýtajú v triede nepodstatné otázky, nevhodne pozorujú určité veci alebo dávajú nevhodné osobné otázky.

 

11) Sú výrazne intuitívne

Pre deti s ADD je priestor, do ktorého vstupujú, neviditeľný. Vidia až zaň. Toto je asi najradostnejší aspekt ADD. Táto črta z nich robí kreatívnych géniov. Vynálezcovia, umelci, muzikanti i spisovatelia vďaka tejto schopnosti zažívajú svoj najväčší úspech.

 

12) Myslia inak ako ostatní

To je ďalší úžasný aspekt ADD/ADHD, že ich myšlienky sú odlišné od tých ostatných. Ich abstraktná myseľ prináša riešenia, ktoré iní nevidia.

 

13) Sú netrpezlivé a neposedné

Ľahko sa nahnevajú, očakávajú, že veci sa stanú okamžite, stále si podupkávajú nohou alebo sa hrajú s vlasmi. Deti s ADHD potrebujú byť neustále v pohybe. Je to pre ne upokojujúca aktivita.

 

14) Sú fyzicky senzitívne

Ceruzky sú v ich ruke ťažké. Vlákna v látke sú pichľavé. Postele sú hrboľaté. Jedlo má textúru, akú si ani neviete predstaviť. Niečo ako princezná na hrášku. Cítia hrášok aj pod dvadsiatimi matracmi.

 

15) Sú nezorganizované

Zhŕňanie na kopu je ich obľúbenou metódou na upratovanie a organizovanie vecí. Ak je raz úloha urobená, putuje na kopu, ktorá sa stále zväčšuje. To je to, prečo sa cíti človek s ADD/ADHD prepracovaný a frustrovaný. Pri deťoch s ADD/ADHD by sme mali dbať na to, aby sa z nich nestávali škrečkovia vecí. Je pre ne ťažké udržať si v nich poriadok a ich mozog potom nedokáže dobre pracovať. Ideálne je pracovať stále na prázdnom stole a každú splnenú domácu úlohu pekne odložiť do zásuvky, aby sa mohlo dieťa plne sústrediť na ďalší predmet.

 

16) Potrebujú svoj priestor na pohyb

Ak s nimi telefonujete alebo iba hovoríte, deti s ADD myslia lepšie, ak sa môžu pohybovať. Pohyb ich upokojuje a prináša im jasnejšie myšlienky.

 

17) Vyzerajú, že im chýba pevná vôľa

Tieto deti nie sú lenivé alebo nezodpovedné. Mnohí si však môžu o nich vytvoriť tento mylný dojem. Robiť rozhodnutia a dokončovať úlohy je pre ne naozaj veľký boj. Ich mysle sú plné možností a vybrať si z nich jednu je pre pre tieto deti veľmi problematické. Často preskakujú z úlohy na úlohu. To, že nedokážu dokončiť úlohu, je teda problém mozgu a systému organizácie úloh v ňom.

 

18) Nedokážu si zapamätať jednoduché úlohy

Ďalším paradoxom je pamäť detí s ADD/ADHD. Tieto deti si nedokážu pamätať, že si majú vybrať oblečenie alebo si ísť umyť zuby. Na druhej strane si pamätajú detailne niektoré vyjadrenia ľudí alebo telefónne čísla, ktoré iba započuli. Vizuálne veci sú však pre ne ľahšie zapamätateľné.

 

19) Dokážu mať mnoho rozrobených úloh v jednom čase

Robiť na viacerých veciach je pre tieto deti úplne normálne. A presne preto si dokážu neskôr na internete prezerať aj 15 okien naraz.

 

20) Skôr ako vec dokončia, začne ich nudiť

Aj to je dôvod, prečo tieto deti pracujú na viacerých veciach súčasne. Tým, že nie sú vždy mysľou plne prítomné pri tom, čo robia, vyberajú si činnosť za činnosťou, kde sú ich nápady kreatívnejšie. Potom sa však unavia a nakoniec nedokončia nič.

 

21) Pravidelne strácajú veci

Stratená čiapka, rukavice, kniha alebo zošit je niečo, čo jednoducho patrí k nim.

 

22) Nevyrastú z toho

Deti s poruchou pozornosti môžu svoj stav vďaka pomoci odborníkov zlepšiť a minimalizovať prejavy, ktoré im znepríjemňujú život, no nikdy sa tohto problému úplne nezbavia.

 


Zdroj: Dr. Thomas E. Brown, Attention Deficit Disorder: The Unfocused Mind in Children and Adults helpguide.org

Zdieľať na facebooku