Spoznajte zásady vnímavých rodičov

Dr. Aletha Solter na základe svojich dlhoročných skúseností zistila, že vnímaví rodičia vychovávajú súcitné, láskavé, nenásilné deti, ktoré nie sú závislé na drogách.
Dr. Aletha Solter na základe svojich dlhoročných skúseností zistila, že vnímaví rodičia vychovávajú súcitné, láskavé, nenásilné deti, ktoré nie sú závislé na drogách. / Foto: Shutterstock

Dr. Aletha Solter je presvedčená, že vnímavé rodičovstvo má tendenciu zmeniť svet. Na základe svojich dlhoročných skúseností zistila, že práve vnímaví rodičia vychovávajú súcitné, láskavé, nenásilné deti.

 

Dr. Aletha Solter, švajčiarsko-americká psychologička, spisovateľka, lektorka seminárov pre rodičov, zakladateľka Inštitútu pre vnímavé rodičovstvo a odborníčka na výchovu bez trestov, hovorí o týchto najdôležitejších princípoch rodičovstva:

 

1 | Vnímaví rodičia uspokojujú potrebu fyzického kontaktu svojho dieťaťa (držaním, nosením, hladkaním) a neboja sa, že takto rozmaznajú svoje dieťa.

 

Aj psychologička Jiřina Prekopová hovorí: „Tesné spojenie s dieťaťom je nenahraditeľnou skúsenosťou. Mali by sme často pestovať telesný kontakt dieťaťa s matkou (dieťaťa s otcom). Podobne ako strom, ktorý je svojimi početnými jemnými koreňmi pevne spojený so zemou, a tak v nej čerpá energiu pre celú korunu a plody, tak potrebuje dieťa čerpať podporu a energiu z pevného zjednotenia s matkou a otcom, aby neskôr mohlo byť samostatné..." V tehotenstve tvorí matka a dieťa jednotu, taktiež je v blízkom kontakte s otcom. Po pôrode nastáva pre dieťa veľmi ťažké obdobie, kedy sa musí prispôsobiť novým podmienkam. Práve tým, že si svoje novonarodené dieťatko matka privinie ihneď po pôrode na svoje telo, mu dáva nevýslovný pocit istoty a známeho bezpečia. Nemalo by to byť iné ani v ďalších dňoch. Dieťa potrebuje neustálu blízkosť a tú nezabezpečí ani ten najluxusnejší kočík alebo postieľka v samostatnej izbe.Dieťatko potrebuje predovšetkým veľa objatí, pohladení alebo už aj spomínané nosenie v šatke, ktorá je veľmi praktická a zároveň pomáha správnemu a šťastnému vývoju dieťatka.

 

2 | Vnímaví rodičia akceptujú plnú škálu emócií a bez odsudzovania prijímajú podobu všetkých emócií svojho dieťaťa.

Chápu, že nemôžu zabrániť smútku, hnevu či frustrácii a nepokúšajú sa svoje dieťa za každú cenu zastaviť, keď plače alebo má záchvat hnevu. Urobiť si čas naučiť dieťa porozumieť pocitom je dôležité. Výskumy ukazujú, že deti, ktoré rozumejú svojim pocitom majú tieto výhody:

 

  • Budujú si silnejšie priateľstvá s ostatnými deťmi.
  • Dokážu sa rýchlejšie upokojiť.
  • Školu zvládajú lepšie.
  • Zvládajú lepšie svoje nálady a menej prežívajú nepríjemné pocity.
  • Sú menej chorľavé.

 

Aj keď vynaložené úsilie je nemalé, môžeme hovoriť o dobre investovanom čase, lebo ide o konkrétnu formu sebapoznania. Ide o zvyšovanie sebauvedomenia a sebakontroly, o zvyšovanie osobnej zodpovednosti dieťaťa. Dieťa bude viac pripravené čeliť životným výzvam a v neposlednom rade vzťah rodič – dieťa sa posilní.

 

3 | Vnímaví rodičia poskytujú svojmu dieťaťu stimuláciu primeranú jeho veku a dôverujú mu, že sa bude učiť podľa vlastného rytmu.

Sledovať rast a vývin dieťaťa je pre rodiča jedinečná skúsenosť. Naučiť sa sedieť, chodiť a rozprávať, sú niektoré z vývinových míľnikov, ktoré dieťa na svojej ceste vývinom dosiahne. Vnímaví rodičia sa nepokúšajú dieťa nasilu do niečoho tlačiť. Nenútia ho, aby čo najrýchlejšie prešlo do ďalšej vývojovej fázy. Dobre chápu, že každé dieťa kráča po vlastnej ceste a každé je iné.

 

4 | Vnímaví rodičia povzbudzujú svoje dieťa, aby sa učilo novým schopnostiam, ale nehodnotia výsledky dieťaťa ani kritikou, ani prehnanou pochvalou.

Prieskumy ukazujú, že spôsob, akým vyjadrujeme deťom uznanie má veľký dopad na ich vývin. Claudia Mueller a Carol Dweck z Kolumbijskej univerzity zistili, že deti, ktoré boli chválené za svoju inteligenciu namiesto toho, aby bola vyzdvihnutá snaha, ktorú na nejaký výkon vyvinuli, sa časom samy začali sústreďovať len na svoje výsledky. Ak sa im niečo nepodarilo, strácali vytrvalosť a radosť z vykonávaného. Zlyhanie si vysvetlili ako svoju neschopnosť (žili v presvedčení, že tú nemožno zmeniť) a v ďalších pokusoch dosahovali slabý výkon. Chváliť deti pre ich inteligenciu je pre ne strašiakom, pretože si následný neúspech vykladajú ako svoju hlúposť. Najmä u malých detí je pochvala úplne zbytočná. Ak sa im niečo podarí, stačí to vyzdvihnúť. Aj nesprávne použitá kritika môže negatívne vplývať na deti. Problém s kritikou je ten, že na jednej strane môže dieťaťu pomôcť uvedomiť si chybu a posunúť ho vpred, no na druhej strane môže dieťa nadobudnúť pocit, že mnohé veci nemôže zmeniť. A to má zásadný vplyv na jeho sebavedomie.

 

5 | Vnímaví rodičia si každý deň vyhradia čas, kedy svoju pozornosť celkom venujú svojmu dieťaťu.

Počas tohto času rodičia počúvajú, reagujú a zapájajú sa do hry dieťaťa (ak ich dieťa zavolá), ale neobmedzujú aktivitu dieťaťa. Tento prístup je považovaný okrem iného aj  za spôsob prevencie pred zbytočnými konfliktmi a pomáha tiež udržiavať rodinnú pohodu. V rodinách, kde sa využíva táto metóda, bolo zistené, že deti sú nezávislejšie pri plnení každodenných povinností, znížila sa intenzita súrodeneckej rivality, poklesol čas strávený pri televízii a pri počítačoch, deti nechajú rodičov dokončiť svoju prácu, lebo vedia, že neskôr si rodičia pre ne urobia čas.

 

6 | Vnímaví rodičia chránia svoje dieťa pred nebezpečenstvom, ale nepokúšajú sa zabrániť všetkým chybám, problémom a ťažkostiam dieťaťa.

Nielen Dr. Aletha Solter, ale aj Dr. Gilboa tvrdí, že nie je potrebné sa sústavne vznášať nad deťmi ako vrtuľníky. Rodičia, ktorí tak robia, si vyslúžili už aj vlastné pomenovanie - helikoptéroví rodičia. Podľa odborníkov ale úplne stačí dozerať na deti jedným okom. A dopriať im, aby sa ocitli aj v zložitejších situáciách, ktoré si riešia samy. Zasiahnuť len vtedy, keď je to už naozaj nutné. Zlyhanie nepredstavuje vždy len katastrofu. Niekedy môže dieťa veľmi posilniť. Dôležité je, aby sme nechali deti samostatne plniť úlohy, ktoré sú psychicky a fyzicky schopné vyriešiť. Práve táto skutočnosť najviac formuje sebavedomie dieťaťa a  pocit jeho šťastia. Vnímaví rodičia tiež povzbudzujú dieťa, aby samostatne riešilo svoje problémy a pomôžu mu, iba ak je to potrebné.  Neriešia problémy svojho dieťaťa namiesto neho.

 

7 | Vnímaví rodičia určujú rozumné hranice, nežne vedú dieťa k prijateľnému správaniu a berú do úvahy potreby všetkých zúčastnených strán počas riešenia konfliktov.

Títo rodičia sa nepokúšajú dieťa kontrolovať úplatkami, odmenami, vyhrážkami alebo hocijakými trestami.

 

8 | Vnímaví rodičia sa o seba starajú a sú úprimní, keď je reč o ich potrebách a pocitoch. Neobetujú sa za hranicu, kedy by sa stali znechutenými.

Mnoho odborníkov upozorňuje na to, že starostlivosť o dieťa je vyčerpávajúca a ak rodičia nemyslia aj na seba, môžu veľmi rýchlo vyhorieť. Hrozí to hlavne matkám, a tak práve ony by mali myslieť aj na seba a relaxáciu. Tým, že žena dá na prvé miesto seba a bude si uvedomovať, čo potrebuje, aby sa cítila dobre a zároveň bude svoje potreby bez výčitiek zdieľať s okolím a snažiť sa ich napĺňať, bude sa cítiť spokojnejšie a šťastnejšie. Bude schopná s pohodou, pokojom a nadhľadom reagovať na nepríjemné udalosti dňa. A čo viac, túto pohodu bude prenášať aj na svoje okolie, predovšetkým na svoje deti, ktoré sú veľmi citlivé na to, v akom citovom rozpoložení sa ich mama nachádza. Často sa stáva, že deťom, ktorým zdanlivo nič k spokojnosti nechýba, chýba práve spokojnosť im mamy a harmónia vo vzťahu rodičov. Keď deti uvidia, že ich mama je vnímavá nielen k ich potrebám, ale aj sama k sebe, naučia sa ohľaduplnosti k sebe i k druhým.

 

9 | Vnímaví rodičia sa snažia zisťovať, akým spôsobom vplýva ich bolesť z detstva na ich schopnosť byť dobrými rodičmi a snažia sa vyhnúť tomu, aby prenášali vlastné zranenia na svoje deti.

Dnes máme k dispozícii množstvo vedeckých dôkazov o tom, ktoré konkrétne veci prenesené do modernej výchovy z minulosti nefungujú. To, čo sa naučíme v detstve, má veľkú silu. Jedným z dôvodov je, že tieto názory a postoje sa k nám dostanú ešte pred tým, než máme mozgovú kapacitu vyvinutú natoľko, aby sme ich dokázali odmietnuť alebo spochybniť. Ak vás vychovali rodičia, ktorí bez rozmyslu preberali výchovu od staršej generácie bez toho, aby sa nad ňou a jej negatívami zamysleli, iste viete, ako veľmi to ovplyvnilo vaše správanie a aké trvalé stopy zostali vo vašej duši. Nová generácia rodičov má potenciál na to, aby prelomila staré, často nefunkčné stereotypy vy výchove a využila príležitosti, ktoré ponúka doba nasýtená informáciami, vedeckými dôkazmi a štúdiami a pretavila prekonané výchovné metódy do väčšej otvorenosti, lásky a vzájomného rešpektu.

Čítajte viac o téme: Vývoj dieťaťa
Zdieľať na facebooku