Vývoj dieťaťa

Ako môžete rozvíjať svoje päťročné dieťa?

Vývin každého dieťaťa je jedinečný. Napriek tomu, že máme definované vývinové míľniky pre daný vek, nie všetky deti ich musia dosiahnuť v rovnakom čase a rovnakým spôsobom. Pozrime sa, čo by podľa názorov odborníkov, malo päťročné dieťa ovládať.

Ako malé deti prejavujú rodičom svoju lásku? Často používajú týchto 10 spôsobov

Ak dieťa rodičov miluje, tak vie pre nich aj niečo urobiť a obetovať sa. Cíti, čo im robí radosť. Dieťa vie lásku dokazovať pozornosťou, slovami a činmi. Dokáže to vyjadriť mnohými spôsobmi. Vtipnými, k slzám dojemnými, šokujúcimi, úplne nečakanými alebo aj trochu drsnejšími. Pozrime sa na niektoré najznámejšie prejavy lásky malých detí.

Prečo je pri výchove dôležitý očný kontakt s dieťaťom?

Dieťa na to, aby sa mohlo dobre vyrovnať s dnešným svetom, potrebuje, aby ho rodičia milovali bezpodmienečnou láskou. V tomto im môže pomôcť aj jednoduchá, ale účinná metóda, ktorá umožňuje odovzdať dieťaťu dostatok lásky pomocou očného kontaktu.

Dr. Ross Cambell: Prečo je dôležité milovať deti bezpodmienečnou láskou?

Základ spoľahlivého vzťahu s dieťaťom pomáha vytvárať bezpodmienečná láska. Dr. Ross Cambell bližšie vysvetlil, v čom spočíva podstata tejto lásky.

Psychológovia H. Cloud a J. Townsend: Tri základné úlohy rodičov

Ľudia chápu rodičovstvo rôzne a každý si pod výchovou môže predstaviť niečo iné. Je dobré poznať názory viacerých odborníkov a rozhodnúť sa podľa toho, čo s vami najlepšie rezonuje. Dnes sa pozrieme na úlohy rodičov pri výchove z pohľadu klinických psychológov H. Clouda a J. Townsenda.

Detský psychoterapeut Peter Pöthe: Dieťa nemá byť zdrojom sebaúcty a hodnoty rodičov

Uznávaný český psychiater Peter Pöthe sa zaoberá psychoanalýzou traumatizovaných detí, vývinovou psychológiou, terapiou aj diagnostikou a poradenstvom pre rodičov. Ovplyvňovanie v detstve má podľa neho pre človeka celoživotný význam.

Ako sa u detí prejavujú poruchy sluchu?

Existujú viaceré signály, ktoré naznačujú, že dieťa má problémy so sluchom. Je dobré ich poznať a problémy so sluchom dieťaťa riešiť čo najskôr.

Spoznajte zásady vnímavých rodičov

Dr. Aletha Solter je presvedčená, že vnímavé rodičovstvo má tendenciu zmeniť svet. Na základe svojich dlhoročných skúseností zistila, že práve vnímaví rodičia vychovávajú súcitné, láskavé, nenásilné deti.