Ako využívať vo vyučovaní pravú aj ľavú hemisféru mozgu?

Ako využívať vo vyučovaní pravú aj ľavú hemisféru mozgu?
Ako využívať vo vyučovaní pravú aj ľavú hemisféru mozgu? / Foto: Shutterstock

Čo sa týka štruktúry, obidve hemisféry sú takmer totožné, no ich funkcie sa líšia. Pravá a ľavá strana mozgu sú spojené s komplexnou sieťou neuronových vlákien, ktoré nazývame Corpus Callosum. Tento neurologický most je zodpovedný za prevod informácií medzi hemisférami, čo umožňuje mozgu fungovať v jednom celku. Väčšina ľudí ovláda viac ľavú stranu, a to pravdepodobne aj preto, že prevažujú tradičné metódy učenia, ktoré podporujú hlavne ľavú hemisféru. Tradičné metódy sú založené na učení sa naspamäť, opakovaní poučiek.  Ľavá hemisféra je racionálna a analytická, pravá intuitívna a syntetická. Ľavá je orientovaná na jazyk, komunikáciu a spracovávanie informácií krok za krokom. Pravá hemisféra je hemisférou kreativity, emócií, imaginácie a túžby a je určená aj na vnímanie priestoru a komplexné spracovávanie informácií. Pravá mozgová hemisféra vidí obraz ako celok, jej pohľad je holistický, je nositeľkou umeleckých schopností, vníma iba priestor a nie čas, pracuje s obrazmi, farbami, so symbolmi, je schopná neobmedzeného vnímania.

Aj keď je dokázaná prevaha žiakov s prevahou ľavej mozgovej hemisféry, existuje stále viac aj tých žiakov, ktorým sa lepšie pracuje pomocou pravej mozgovej hemisféry. Kvôli tomuto sa v škole dostávajú aj do problémov, pretože pracujú viac holisticky a intuitívne. Existuje však mnoho možností a príležitostí, ktoré podporujú taký spôsob výučby, ktorý je prispôsobený individuálnym potrebám, sebavyjadreniu, kritickému a kreatívnemu uvažovaniu, ktorý tiež umožňuje žiakom  prichádzať s novými riešeniami a ich praktickou aplikáciou.

 

Medzi tieto spôsoby vyučovania patria nasledujúce:

 • interaktívna práca v skupine,
 • prezentácia vizuálnych informácií,
 • brainstorming,
 • asociácia s obrázkami,
 • využívanie počítača,
 • využívanie predstavivosti pri rôznych výskumoch a laboratórnych prácach,
 • hranie rolí,
 • simulácia,
 • hry, tanec
 • čítanie kníh,
 • využívanie hudby a výtvarných techník pri vyučovaní, sochárstvo,
 • ručné práce (vyšívanie, pletenie, výrobky z papiera),
 • výučba jazykov pomocou metódy superlearning (superlearning je metóda, ktorá bola inšpirovaná vedeckým výskumom profesora G. Lozanova a ktorá využíva techniky zvýšenej koncentrácie, zapájanie oboch hemisfér, prepojenie krátkodobej a dlhodobej pamäti a zapájanie viacerých zmyslov),
 • kreslenie pomocou pravej hemisféry (autorkou metódy je americká výtvarníčka Betty Edwardsová)  Betty Edwardsová prišla na to, že kreslenie je nielen  o zručnosti, ale hlavne o schopnosti správne vidieť, a tak vytvorila logický postup skladajúci sa z nenáročných lekcií a zapracovala doň viacero cvičení slúžiacich na uvoľnenie pravej hemisféry,
 • pobyt a vyučovanie v prírode,
 • meditácia,
 • sociálne a emočné učenie.

 

Pozrime sa na jeden príklad, ktorý aspoň trošku môže pomôcť učiteľovi odlíšiť žiakov podľa toho, k používaniu ktorej hemisféry inklinujú. Žiaci prečítali knihu. Ich úlohou sa je vyjadriť sa k tejto knihe a môžu si vybrať z viacerých možností, Tí, ktorí inklinujú k pravej hemisfére, si pravdepodobne vyberú nakreslenie obrázka podľa textu v knihe, navrhnú plagát na jej predaj, vymyslia nový záver alebo vymyslia pre spolužiakov nejakú hru podľa knihy. Tí, ktorí inklinujú k využívaniu ľavej hemisféry, si pravdepodobne  vyberú napísaniu obsahu do zošita alebo porozprávanie obsahu ústnou formou. Každý žiak je výnimočný a každý má svoj štýl učenia. Dôležité je tiež si uvedomiť, že ak žiak preferuje len jednu hemisféru, je užitočné podporiť ho v rozvíjaní aj tej druhej. Dôležité je, aby obidve hemisféry pracovali v súlade a aby sa navzájom integrovali. Práve integrita  vedie ku schopnosti pripraviť sa na nepredvídateľné situácie a tiež nové výzvy. Zlepšuje tiež kreativitu a emocionalitu.

 

Na scénu opäť prichádza počítadlo

Vedci z inštitútu  Behaviorálných a společenských vied z americkej armády ve Fort Benning a inštitútu v Melbourne v Austrálii zistili, že matematiku najlepšie zvládame vtedy, keď pracujú obidve hemisféry spoločne. Tiež je dokázané, že použitie počítadla s metodológiou VAK (vizuálne, sluchové a kinetické prijímanie a suchovávanie informácií) umožňuje využívanie obidvoch hemisfér a ich koordináciu. Keď si žiaci precvičujú príklady s počítadlom, vyvíjajú si predstavivosť, čo je funkcia pravej hemisféry. To v kombinácii s hovoreným slovom v rytmoch a rýmoch aktivuje funkcie ľavej hemisféry. Takéto cvičenie aspoň 15 minút denne sa stáva veľmi efektívnym tréningom pre mozog. Vďaka tomuto precvičovaniu si dieťa formuje predstavivosť, sústredenosť, pamäť, rýchlosť a presnosť.

 

Neuróny sa najrýchlejšie vytvárajú v prvých rokoch života

Podľa názorov expertov v oblasti mozgu u detí sú v prvých rokoch života neuróny schopné vytvárať nové spoje obdivuhodnou rýchlosťou 700-1000 spojení za sekundu. Takéto tempo sa v živote už nikdy neopakuje. Integrácia mozgu znamená, že sa určité oblasti  s unikátnymi vlastnosťami prepájajú s inými cez synaptické spojenia. Tieto  spojenia umožňujú formovať u dieťaťa uvedomelosť, empatiu, intuíciu a morálku.

 

Logická a kreatívna hemisféra

Teória pravého a ľavého mozgu pochádza z práce Rogera C. Sperryho , ktorý v roku 1981 získal  Nobelovu cenu. Jeho teória tvrdí, že ľavá hemisféra je zodpovedná za analytické uvažovanie, fakty, logiku, vedu, slová a verbálne vyjadrovanie, kritické uvažovanie, písanie a pravá hemisféra je zodpovedná za vnímanie či tvorbu hudby, za kreativitu, predstavivosť, pamäť, intuíciu, pocity a holistické uvažovanie.

Často sa táto problematika zjednodušuje tak, že sa povie, že  ľavá hemisféra je logická a pravá kreatívna. Toto je však len povrchné vnímanie. Dnes je už dokázané, že mozgové hemisféry nie sú úplne oddelené, ale navzájom spolupracujú v súvislosti od úloh, ktoré človek plní. Zistilo sa tiež je dominancia hemisféry sa mení približne každých 90 minút.

Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že podporovanie využívania obidvoch hemisfér je viac ako opodstatnené.

Čítajte viac o téme: Výskum, Mozog
Zdieľať na facebooku