Mozog

Aktivity, ktoré aj v škole pomáhajú naštartovať unavený detský mozog

Život detí sa dá pozitívne formovať aj tak, že sa trénuje ich mozog. Vďaka tomu môžu úspešne fungovať na sociálnej, emocionálnej a akademickej úrovni. Pozrime sa na niekoľko návodov, ako im v tejto oblasti čo najviac pomôcť.

Aktivity, ktoré pomáhajú precvičovať mozog a zlepšujú proces učenia

Existuje množstvo zaujímavých aktivít a cvičení, ktoré pomáhajú deťom precvičovať mozog a majú pozitívny vplyv na ich učenie. Pozrime sa na niektoré z nich.

Ako sa stať skvelým učiteľom? Dodržujte tieto zásady!

Hovorí sa, že skvelý učiteľ sa neberie príliš vážne, rozumie, že deti majú život aj mimo školy, pomôže im, keď majú problém a v neposlednom rade nielen rozpráva, ale aj skutočne počúva.

Cvičenia, ktoré pomáhajú deťom pri učení

Mozog obsahuje 100 miliárd nervových buniek, ktoré sú rôznym spôsobom prepojené a umožňujú vykonávať nespočetné operácie, úkony, aktivity. Práve od nich závisí naša inteligencia, šikovnosť a tvorivosť. Preto si treba neustále trénovať mozog.

Čo všetko by mal učiteľ rešpektovať v procese vzdelávania?

Podľa známej českej psychologičky existuje niekoľko základných vecí, ktoré by mal každý učiteľ pri učení detí rešpektovať. Len vtedy bude jeho učenie deťom prirodzené a aj efektívne.

Neurológ Stránský: Dobrý učiteľ núti deti robiť chyby

Dobrý učiteľ neprednáša žiakom fakty, ale vedie diskusiu, hovorí neurológ z Yale University a lektor Komenského inštitútu MARTIN JAN STRÁNSKÝ. Prečo mozog holé fakty nudia a ako naň vplývajú sociálne siete či čítanie z obrazovky? Čítajte v rozhovore.

Učitelia nevnímajú poznatky, ktoré prinášajú neurovedy. Čo všetko by sa mohli naučiť o učení?

Výskum neurovied nám postupne odhaľuje množstvo zaujímavých informácií o tom, ako funguje ľudský mozog. Tie môžu byť nápomocné aj učiteľom v školách na maximalizovanie ich úsilia. Mnohí ich však stále ignorujú.

Ako využívať vo vyučovaní pravú aj ľavú hemisféru mozgu?

Existuje mnoho možností a príležitostí, ktoré podporujú spôsob výučby, ktorý je prispôsobený individuálnym potrebám, sebavyjadreniu, kritickému a kreatívnemu uvažovaniu, ktorý tiež umožňuje žiakom prichádzať s novými riešeniami a ich praktickou aplikáciou.