Články: Pre študentov
O projekte

Mozog

Ako sa stať skvelým učiteľom? Dodržujte tieto zásady!

Ako sa stať skvelým učiteľom? Dodržujte tieto zásady!


Hovorí sa, že skvelý učiteľ sa neberie príliš vážne, rozumie, že deti majú život aj mimo školy, pomôže im, keď majú problém a v neposlednom rade nielen rozpráva, ale aj skutočne počúva. Čítaj ďalej
Cvičenia, ktoré pomáhajú deťom pri učení

Cvičenia, ktoré pomáhajú deťom pri učení


Mozog obsahuje 100 miliárd nervových buniek, ktoré sú rôznym spôsobom prepojené a umožňujú vykonávať nespočetné operácie, úkony, aktivity. Práve od nich závisí naša inteligencia, šikovnosť a tvorivosť. Preto si treba neustále trénovať mozog. Čítaj ďalej
Čo všetko by mal učiteľ rešpektovať v procese vzdelávania?

Čo všetko by mal učiteľ rešpektovať v procese vzdelávania?


Podľa známej českej psychologičky existuje niekoľko základných vecí, ktoré by mal každý učiteľ pri učení detí rešpektovať. Len vtedy bude jeho učenie deťom prirodzené a aj efektívne. Čítaj ďalej
Neurológ Stránský: Dobrý učiteľ núti deti robiť chyby

Neurológ Stránský: Dobrý učiteľ núti deti robiť chyby


Dobrý učiteľ neprednáša žiakom fakty, ale vedie diskusiu, hovorí neurológ z Yale University a lektor Komenského inštitútu MARTIN JAN STRÁNSKÝ. Prečo mozog holé fakty nudia a ako naň vplývajú sociálne siete či čítanie z obrazovky? Čítajte v rozhovore. Čítaj ďalej
Učitelia nevnímajú poznatky, ktoré prinášajú neurovedy. Čo všetko by sa mohli naučiť o učení?

Učitelia nevnímajú poznatky, ktoré prinášajú neurovedy. Čo všetko by sa mohli naučiť o učení?


Výskum neurovied nám postupne odhaľuje množstvo zaujímavých informácií o tom, ako funguje ľudský mozog. Tie môžu byť nápomocné aj učiteľom v školách na maximalizovanie ich úsilia. Mnohí ich však stále ignorujú. Čítaj ďalej
Ako využívať vo vyučovaní pravú aj ľavú hemisféru mozgu?

Ako využívať vo vyučovaní pravú aj ľavú hemisféru mozgu?


Existuje mnoho možností a príležitostí, ktoré podporujú spôsob výučby, ktorý je prispôsobený individuálnym potrebám, sebavyjadreniu, kritickému a kreatívnemu uvažovaniu, ktorý tiež umožňuje žiakom prichádzať s novými riešeniami a ich praktickou aplikáciou. Čítaj ďalej
Aktivity podporujúce pamäť

Aktivity podporujúce pamäť


Ak chcete proces zapamätávania zlepšiť, môžete využiť aj tieto tipy. Čítaj ďalej