Prečo používať aj pravú hemisféru mozgu?

  

Mozog je riadiace centrum tela zodpovedné za naše konanie. Každá mozgová hemisféra spracováva informácie úplne odlišným spôsobom. V roku 1981 získal neurochirurg Roger W. Sperry za výskum mozgových hemisfér Nobelovu cenu za fyziológiu a medicínu. Vďaka jeho výskumu vieme, že každá mozgová hemisféra spracováva informácie úplne odlišným spôsobom, pričom pravá má podceňované vlastnosti týkajúce sa toho, že rieši problémy skôr intuitívne, lebo nie je taká lineárna a orientovaná na čas ako pravá. Ľavá hemisféra je racionálna a analytická, pravá intuitívna a syntetická. Ľavá je orientovaná na jazyk, komunikáciu a spracovávanie informácií krok za krokom. Pravá hemisféraje hemisférou kreativity, emócií, imaginácie a túžby a je určená aj na vnímanie priestoru a komplexné spracovávanie informácií. Pravá mozgová hemisféra vidí obraz ako celok, jej pohľad je holistický, je nositeľkou umeleckých schopností, vníma iba priestor a nie čas, pracuje s obrazmi, farbami, so symbolmi, je schopná neobmedzeného vnímania.

Väčšina ľudí má dominantnú ruku, dominantnú nohu a dominantné oko. To isté platí aj pre mozgové hemisféry. U väčšiny z nás je dominantná ľavá mozgová hemisféra. Ľudia s dominantnou ľavou mozgovou hemisférou premýšľajú logicky a najlepšie sa učia prostredníctvom sluchu. Ľudia s dominantnou pravou mozgovou hemisférou myslia intuitívne a najlepšie sa učia cez videnie a cítenie. Ak ste zvedaví, ktorú hemisféru používate viac, urobte si tento krátky test.

 

Alebo skúste iný rýchly test. Ak sa vám tanečnica točí v smere hodinových ručičiek, používate viac pravú hemisféru, ak sa točí naopak, požívate viac ľavú hemisféru. 

Ako je to v našich školách?

Náš školský systém je založený hlavne na využívaní ľavej mozgovej hemisféry. Kvôli tomu žiaci nemôžu v dostatočnej miere využívať svoju kreativitu. Albert Einstein o kreativite  povedal: „Je to naozaj zázrak, že sa modernému výchovnému zariadeniu nepodarilo celkom udusiť posvätnú chuť bádať zo zvedavosti. Lebo táto krehká rastlinka potrebuje povzbudzovanie a najmä slobodu, inak odumrie. Kto si myslí, že k potešeniu z pozorovania a hľadania možno niekoho priviesť nátlakom alebo zmyslom pre povinnosť, veľmi sa mýli. Dokonca si myslím, že aj dravca v plnej sile možno zbaviť žravosti, ak ho nútia žrať, oháňajúc sa bičom, keď nie je hladný.“ Odborníci tiež tvrdia, že čím menej hudobnej, výtvarnej alebo telesnej výchovy bude na školách, tým viac nespokojných mladých ľudí vyrastie.

 

Rozvoj pravej hemisféry mozgu-eduworld.sk

 

Pravo-mozgové vzdelávanie

Podľa pedagógov pravo-mozgového vzdelávania, akými sú Glenn Doman a Makoto Schichida, sprístupnenie pravej časti mozgu umožní dieťaťu efektívne sa učiť, ale môže dokonca odomknúť schopnosti na úrovni génia.

Hlavnou myšlienkou pravo-mozgového vzdelávania je zmeniť spôsob, akým sa učíme a aj spôsob akým si informácie vybavujeme. Kľúčom k efektívnemu učeniu je vedieť zapojiť obidve mozgové hemisféry, a to sa dá len v hladine alfa. Je zaujímavé, že malé deti dokážu udržať svoj mozog pracovať po veľmi dlhú dobu práve v alfa hladine. Prečo? Jednoducho preto, že deti veci voňajú, chutnajú, dotýkajú sa, skúšajú a jednoducho skúmajú všetko, čo im príde pod ruky. Využívajú všetky možné štýly učenia sa (vizuálny, sluchový, kinestetický.)

 

V prvých rokoch života sa deti naučia a pochopia význam stovák až tisícov slov. Naproti tomu dospelý človek sa za rok naučí sotva desiatky nových slov, pokiaľ na sebe poctivo nepracuje.

Aby ste pri učení dokázali zapojiť obe mozgové hemisféry a ostali v alfa hladine čo najdlhšie, môžete počas učenia vyskúšať nasledovné techniky:

•          najviac si pamätáte informácie na začiatku učenia a na konci, preto si počas učenia robte viac páuz, ako sa učiť po veľmi dlhý čas bez prestávky,

•          krátke prestávky využívajte na cvičenie, konzumáciu správneho jedla a odreagovanie od učiva niečím pre vás podnetným a inšpirujúcim,

•          dôležité informácie si podčiarkujte rôznymi farbami,

•          tie najdôležitejšie informácie sa pokúste zakresliť do obrázkov ktoré učivo vysvetľujú, alebo do mentálnych máp, ktoré vám pomôžu rýchlejšie si zapamätať to najpodstatnejšie,

•          nesmiete zabudnúť na prehĺbené a pokojné dýchanie, ktoré aktivuje obe mozgové hemisféry a aktivuje v mozgu hladinu alfa,

•          a najdôležitejšie je pustiť si klasickú pokojnú hudbu (Bach, Mozart, inú klasiku) alebo pokojné meditačné piesne, pretože to zamestná pravú hemisféru, ktorá vás prestane vyrušovať a odvádzať pozornosť od predmetu učenia.

 

 

V niektorých školách sa na prepojenie pravej a ľavej hemisféry mozgu používa tzv.DRUM CIRCLE bubnovanie, ktoré nielenže prepája obidve hemisféry, ale pomáha aj uvoľňovať stres, synchronizuje pravé a ľavé časti tela, produkuje hormóny šťastia a navodzuje pocit celkovej pohody.

Viac si môžete pozrieť v krátkom videu:

 

 

Učenie sa ľavým mozgom vyžaduje vedomé úsilie, pravo-mozgové učenie je podvedomé a úplne bez námahy.

U malých detí je pravý mozog aktívny, čo vysvetľuje, prečo deti nasávajú informácie ako špongie. Je aktívny aj preto, lebo je dominantný. Pravá mozgová hemisféra sa vyvíja rýchlejšie ako ľavá a zostáva dominantná približne do tri a pol roka veku dieťaťa. Vzhľadom k tomu, že s pribúdajúcim vekom sa dominancia hemisfér mozgu postupne posúva z pravej do ľavej hemisféry, pravo-mozgové učenie je stále viac podmienené hlbokou relaxáciou a vizualizáciou.

Spôsob akým používame mozgy je nielen dôležitý pre naše prežite, ale taktiež rozhoduje o našom úspechu alebo neúspechu. Náš svet sa veľmi rýchlo mení, a preto sa používanie obidvoch hemisfér stáva stále viac dôležitejšie. Pravú časť nášho mozgu používame na to, aby sme vytvárali kreatívne nápady a nové prístupy v strategickom myslení. Ľavá časť mozgu vás klame v tom, že vás núti myslieť si, že nie ste kreatívny a nedokážete prichádzať s novými nápadmi. Ak si na to zvyknete, zostanete zaseknutý v tomto kruhu.

Ak je ľavá strana vášho mozgu dominantnejšia, neprepadajte jej trikom.  Pokúste sa otvoriť činnostiam, ktoré vám pomôžu zapojiť pravú stranu. Pridaním kreatívnej sily do vašej ľavej časti mozgu môžete vytvoriť tajnú zbraň, ktorá bude znamenať váš úspech v dnešnom rýchlo  meniacom sa svete.


Zdroj:

Libor Činka: Ovládněte svůj mozek

John Medina: Pravidla mozgu

Zdieľať na facebooku