Čo spôsobuje, že sa dospelé dieťa nevhodne správa k svojim rodičom?

Existuje mnoho dôvodov, ktoré spôsobujú negatívne postoje a napäté vzťahy medzi dospelými deťmi a ich rodičmi.
Existuje mnoho dôvodov, ktoré spôsobujú negatívne postoje a napäté vzťahy medzi dospelými deťmi a ich rodičmi. / Foto: Bigstock

Existujú veľké množstvo dôvodov, kvôli ktorým sa dieťa odcudzí rodičom alebo sa k nim správa nevhodne. Problémové situácie a vyhrotené vzťahy sa väčšinou neobjavia zo dňa na deň, ale vytvárajú sa aj niekoľko rokov.

 

Keď deti vyrastú, môžu sa u nich sformulovať hodnoty alebo presvedčenia, ktoré sú v rozpore s hodnotami alebo presvedčeniami ich rodičov, čo často vedie k nezhodám a napätiu. Dokonca aj rodičia, ktorí to myslia dobre, môžu konať spôsobom, ktorý ubližuje ich dospelým deťom a sťažuje komunikáciu. Rodičia, ktorí majú napäté alebo nefunkčné vzťahy so svojimi dospelými deťmi, sa cítia smutní, úzkostliví, frustrovaní a vnútorne prázdni. Existuje mnoho dôvodov, ktoré spôsobujú negatívne postoje a napäté vzťahy medzi dospelými deťmi a ich rodičmi. Odborníci tvrdia, že ak rodičia chcú uskutočniť zmenu, musia si na prvom mieste osvojiť rastové myslenie a potom urobiť niekoľko krokov, vďaka ktorým sa postupne vzťahy môžu zlepšiť.

 

Fixné myslenie je také, pri ktorom si myslíme, že sme určitým spôsobom nastavení tak, že to, čo vieme, je už maximum a nič sa v našom živote nedá už zmeniťRastové myslenie je také, pri ktorom sme presvedčení, že zmeny sa môžu uskutočniť a my sa neustále môžeme posúvať ďalej. Touto problematikou sa podrobne zaoberá napríklad psychologička Carol DweckPri fixnom myslení myslíme na svoje vlastnosti a schopnosti. Naša predstava je taká, že tie sú dané, zdedené, nemenné. Nadobúdame pocit, že nič sa už nedá zmeniť. Pri rastovom myslení sa sústreďujeme na snahu niečo urobiť a snaha sa neustále mení. Buď je väčšia, alebo menšia. Úžasné však je to, že mozog je neuroplastický a ak chceme urobiť zmenu, dá sa to. Stačí pár týždňov a mozog môže začať fungovať po novom. Čiže také vlastnosti ako kreativita, optimizmus, odvaha, sila vôle, komunikatívnosť nie sú vrodené. Dajú sa naučiť. Človek s rastovým myslením sa môže neustále meniť, posúvať, pracovať na sebe. Povzbudzujúcou správou teda je to, že bez ohľadu na to, aký je vek vášho dospelého dieťaťa, rastové myslenie, teda ochota poučiť sa z neúspechov a chýb, je najlepší spôsob, ako začať budovať lepšie vzťahy. Pozrime na tri hlavné dôvody, prečo sa k vám vaše dospelé dieťa môže správať zle.

 

1. V rodine existuje nevyriešené emocionálne napätie

Napäté emócie medzi rodičmi a dospelými deťmi sa môžu vyskytnúť z mnohých dôvodov. Tieto problémy vznikajú preto, lebo deti, keď vyrastajú a rozvíjajú si svoju vlastnú identitu, môžu si rozvíjať hodnoty alebo presvedčenia, ktoré sú v rozpore s hodnotami alebo presvedčeniami ich rodičov. A práve táto skutočnosť potom vedie k nezhodám a napätiu. Staré konflikty alebo traumy, ktoré neboli nikdy úplne vyriešené, sa môžu neskôr v živote znovu objaviť a spôsobiť napätie medzi rodičmi a dospelými deťmi. Ďalším veľkým zdrojom nevyriešeného emocionálneho napätia medzi rodičmi a dospelými deťmi je model zlej komunikácie, ktorý môže viesť k nedorozumeniam a zraňujúcim hádkam. Napäté emócie môžu viesť k stresu, úzkosti a vzťahovým problémom na obidvoch stranách.

 

Čo môžete urobiť vy ako rodič? 

Ak chcete riešiť napäté emócie so svojím dospelým dieťaťom, uprednostňujte pozitívnu komunikáciu, empatiu a porozumenie. Snažte sa komunikovať otvorene a úprimne, aktívne počúvajte obavy svojho dieťaťa a snažte sa pochopiť jeho perspektívy. Vzdorovité dospelé deti potrebujú, aby ich rodičia boli pokojní, pevní a dostatočne zrozumiteľní. Typická veta takéhoto rodiča znie približne takto: „Vážim si tvoj názor, no nesúhlasím s ním. Zdá sa, že obaja silno obhajujeme svoju pravdu a vidíme ju inak. Súhlasil by si s tým, že pokojný a konštruktívny rozhovor bude pre nás oboch lepší? Snáď by nám pomohol problém lepšie pochopiť, prípadne vyriešiť alebo by nám pomohol sa na vec pozrieť z viacerých strán. Je to určite lepšie riešenie, ako sa opäť len hádať.“ Ideálne je, keď pochopíte nielen svoje vlastné emocionálne potreby, ale aj emocionálne potreby dieťaťa. Cielený osobný rast a spoznávanie samého seba predstavuje prvý dôležitý krok. Čím lepšie rozumiete sebe, tým máte väčšiu šancu porozumieť svojmu dieťaťu.Emócie tvoria základ kvality nášho života a radosti zo vzťahov. Ak ste ignorovali alebo nerešpektovali úlohu emócií vo svojom živote, je čas zmeniť tento postoj. V súčasnosti sú už k dispozícii rôzne kurzy, knihy, publikácie, články  na internete o tom, ako si rozvíjať emocionálnu inteligenciu.

 

2. Neuznávate zmeny 

Keď sa deti stanú dospelými, rodičia môžu mať problémy s prechodom z role dieťaťa do role nezávislého dospelého. To znamená, že niektorí rodičia majú problém vzdať sa svojej rodičovskej úlohy. Existuje niekoľko dôvodov, prečo rodičia môžu mať problém vidieť svoje deti ako dospelé. Jedným z nich je nostalgia. Rodičia môžu mať problém zbaviť sa spomienok na svoje deti ako na mladých, závislých jedincov a majú problém vidieť ich ako nezávislých dospelých. Ďalšou je, že rodičia môžu mať prirodzený sklon chrániť svoje deti a starať sa o ne, aj keď sa stanú dospelými a môžu mať tiež problém prispôsobiť sa novej skutočnosti, že ich dieťa je už sebestačné. Niektorí rodičia dospelých detí sa mylne domnievajú, že potrebujú mať pocit kontroly nad životom svojich už dospelých detí a môžu mať problém vzdať sa tejto kontroly. Ďalšími problémovými rodičmi sú tí, ktorí majú určité očakávania od života svojich detí a nevedia sa zmieriť s tým, že ich život neprebieha podľa ich predstáv.

 

Čo môžete urobiť vy ako rodič?

Vy a vaše dospelé dieťa musíte navzájom otvorene a úprimne komunikovať, aby ste si vybudovali vzájomné porozumenie a rešpekt. Pripomínajte si neustále, že vaše dieťa je teraz dospelé, aj keď nesúhlasíte s niektorými jeho voľbami. Povzbudzujte svoje dospelé dieťa, aby preukázalo nezávislosť a zodpovednosť vo svojich činoch. Naučte sa dospelé dieťa aktívne počúvať a naučte sa jeho názory rešpektovať. Niektoré dospelé deti sa prestanú zdôverovať svojim rodičom po opakovanom vzorci odpovedí, pri ktorých sa cítia ešte horšie, ako keď začali o nejakom probléme rozprávať. Môže k tomu dôjsť tak, že rodič ponúka nevyžiadané rady, keď dieťa potrebuje, aby ho len vypočul, robí si srandu z dospelého dieťaťa, zľahčuje jeho bolesť, podceňuje ho alebo odsudzuje. Čím častejšie sa dospelé dieťa dostáva do týchto situácií, tým je menej je pravdepodobné, že vyhľadá u rodiča podporu alebo jeho rady do života. Rodičia si možno ani neuvedomujú, že nevhodne reagujú a potom sa cítia úplne zmätení a zranení, keď sa dospelé dieťa z ich života zrazu vytratí.

 

3. Ste veľmi kritickí

Rodičia, ktorí sú veľmi kritickí alebo odmietajú pocity alebo úspechy svojho dospelého dieťaťa, môžu mu spôsobiť emocionálne rany. To môže tiež spôsobiť, že dieťa sa bude cítiť nedôležité alebo si bude myslieť, že nikdy nedokáže splniť štandardy svojich rodičov. Ak budete k svojmu dospelému dieťaťu pristupovať odmietavo, môže sa cítiť bezmocné a neschopné. To môže v konečnom dôsledku viesť k pocitom nedostatočnosti a nedostatku sebadôvery. V niektorých prípadoch dieťa dokonca cíti, že  je nechcené. Keď dospelé deti cítia kritiku, môžu sa u nich vyvinúť pocity opustenosti alebo odmietnutia. Používanie viny , hanby alebo inej manipulatívnej taktiky na kontrolu správania dospelého dieťaťa môže spôsobiť značnú emocionálnu ujmu. U dospelého dieťaťa to môže vyvolať pocit, že neovláda svoj vlastný život, čo môže vyústiť až k pocitom odporu a hnevu. Práve tí rodičia, ktorí nerešpektujú hranice a nezávislosť svojho dospelého dieťaťa, riskujú, že sa im ich dospelé dieťa odcudzí. Je to často aj preto, že dieťa má pravdepodobne pocit, že nemôže uniknúť vášmu vplyvu alebo kontrole.

 

Čo môžete ako rodič urobiť? 

Vžite sa do kože svojich dospelých detí a pokúste sa pochopiť ich perspektívu. To vám môže pomôcť byť voči nim empatickejší a budete ich menej kritizovať. Namiesto toho, aby ste poukazovali na to, čo vaše dospelé deti robia zle, zamerajte sa na to, čo robia správne. Pozitívne posilnenie môže byť silným motivujúcim prvkom. Uvedomte si, že vaše dospelé deti sú nezávislí jedinci schopní robiť vlastné rozhodnutia. Dajte im priestor, aby urobili vlastné chyby a poučili sa z nich.

 

Na záver je dôležité poznamenať, že tento problém sa môže vyskytnúť v akomkoľvek type rodiny a môže byť dokonca neúmyselný zo strany rodiča. Dopad na dospelé dieťa však môže byť značný. Buďte si teda vedomí svojho správania a toho, ako môžete ovplyvniť emocionálnu pohodu vášho dieťaťa. Ak chcete situáciu v rodine zmeniť a je pre vás náročné nadviazať emocionálne spojenie  so svojím dospelým dieťaťom, vyhľadajte pomoc odborníkov. Môžu vám pomôcť vyriešiť akékoľvek problémy. Po rokoch budete radi, že ste sa odhodlali problémy riešiť. Príjemná atmosféra v rodine bude odmenou pre všetkých.

 


Zdroje:
3 reasons your adult child treats you like dirt
13 signs toxic parent damage children without realizing
Tomáš Novák: Jak (ne)rozumět emocím stárnoucích rodičů
Nancy van Peltová: Umenie komunikovať bez zábran

Čítajte viac o téme: Rodina
Zdieľať na facebooku