Tipy, ako podporiť dieťa, aby sa rado učilo

Ako rodičia však máme taktiež veľkú zásluhu na tom, či bude dieťa motivované učiť sa.
Ako rodičia však máme taktiež veľkú zásluhu na tom, či bude dieťa motivované učiť sa. / Foto: Bigstock

Motivovať deti k učeniu leží zväčša na pleciach učiteľov a učiteliek. Ako rodičia však máme taktiež veľkú zásluhu na tom, ako sa dieťa k škole bude stavať.

 

To, aký bude dieťa k škole mať postoj, či tam bude chodiť rado, či sa bude rado učiť, čítať si nové knižky a pod. ovplyvňujeme aj my. Ako vychovať z našich detí motivovaných žiakov? Klinická psychologička, autorka knihy AHA! Rodičovství: Jak přestat křičet a začít žít s dětmi v harmonii, Dr. Laura Markhamová hovorí o tom, ako u detí vybudovať vzťah k učeniu a tým im pomôcť k úspechu v škole.

 

Intelektuálne skúmanie začína fyzickým prieskumom

Dieťa, ktorému sa hovorí neustále nie, keď lozí po svojej izbe a hľadá, s čím by sa hralo sa naučí, že sa voľne pohybovať nemá. Batoľa, ktoré je neustále obmedzované od šplhania sa vyššie sa naučí, že nemôže robiť aktivity samo. 4-ročné dieťa, keď mu neodpovedáme na otázky sa naučí, že otázky je klásť zbytočné. Čo z toho vyplýva? Namiesto toho, aby sme naše deti podporovali, aby boli prieskumníkmi a skúmali svoje okolie, limitujeme ich a stanovujeme im prísne hranice. Autorka hovorí, že čím viac obmedzení bude mať vnútorný svet dieťaťa, tým bude nižšie jeho IQ. Dieťa sa potrebuje samo naučiť kontrolovať svoju činnosť, potrebuje sa naučiť spoznávať svoje prostredie a tým sa vlastne vzdeláva. Však o tom hovoril už aj Jean Piaget, svetoznámy detský psychológ – dieťa je malým výskumníkom, ktorý chce objavovať svet.

 

Vyberajte vekovo primerané hračky

Neutrácajte peniaze na drahé vzdelávacie hračky. Väčšina sa ukázala ako kontraproduktívna. Poskytnite deťom také hračky, pri ktorých môžu byť kreatívne vo všetkých smeroch. Podporujete tým tzv. voľnú hru. Bez štruktúry, scenárov pravidiel – dieťa si vyberie, ako a s čím sa bude hrať. Týmto spôsobom sa podporuje nielen napríklad jeho kreativita, ale budujú sa aj nové nervové dráhy. Najlepšie hračky sú teda klasické – bábiky, autíčka, hlina, plastelína a podobne.

 

Podporujte experimentovanie

Deti sú malými vedcami a učia sa vlastnou aktivitou. Experimentujú preto, aby videli, čo sa stane. Najlepšie ich vlastnou zásluhou. Preto rady rozbíjajú vajíčka, aby videli, čo sa s nimi stane po dopade. Alebo miešajú farby, ktoré následne povylievajú po celom stole. Rešpektujte to. Doprajte deťom pocit kontroly nad ich vlastnou aktivitou. Aj tak sa učia zodpovednosti.

 

Emocionálny rozvoj a zážitok z učenia je dôležitejší ako akademický úspech

Pre deti je dôležité naučiť sa ovládať svoje emócie – hnev, smútok, radosť a porozumieť im. Keď sa v škole budú učiť čítať, ale nezvládnu regulovať svoje emócie, bude pre nich ťažké skĺbiť čo i len jednoduché školské povinnosti. Keď sa však deti naučia, čo majú rady a čo ich baví, svoju radosť prenesú aj na bežné veci, ako je písanie či počítanie.

 

Dieťa neskúšajte a netestujte

Nezáleží na tom, či skúšate batoľa, akej farby je auto alebo predškoláka, čo znamená značka stop. Pokiaľ dieťa nevie odpovedať, bude sa cítiť zle v každom veku. Je dobré, ak sa dieťa naučí, že pokiaľ niečo nevie, je to v poriadku. Má predsa dostatok času na to, aby sa všetko naučilo. Či už s našou pomocou, alebo s pomocou pani učiteľky v škole.

 

Inšpirujte otázkami namiesto zahŕňania faktami

Každá interakcia medzi vami a dieťaťom môže mať potenciál na učenie. Je však dôležité si uvedomiť, čo konkrétne chceme dieťa naučiť. Napríklad pri prechádzke prírodou je fajn, keď spoločne objavujete tajomstvá prírody, ale pomenovávať každú rastlinu či strom môže byť pre dieťa nudné až zaťažujúce. Tak sa môže prechádzka zmeniť na nezáživnú vedeckú lekciu. Zamerajte sa skôr na to, čo si o prírode deti myslia, čo sa im na nej páči a čo nepáči. Priblížte im, ako fungujú základné veci -  ako vzniká mráz na skle, alebo prečo zamŕza jazero. Pýtajte sa tiež na ich vlastné teórie o tom, preto sa veci dejú. Deti si takýmto spôsobom zapamätajú omnoho viac, keď im následne vysvetlíte, ako to v skutočnosti je.   

        

Vytvorte doma pre dieťa miesto na učenie

Po začatí školskej dochádzky je na mieste, aby malo doma dieťa svoje miesto na učenie a robenie si domácich úloh. Môže to byť v jeho izbe, alebo za stolom v kuchyni. Môže byť pri tom samo alebo s vami. Dôležité je, aby malo návyk, kde a ako si robí domáce úlohy. Aj to je spôsob, akým sa učí.

 

Zaujímajte sa o školskú prácu a úspechy vášho dieťaťa

Najdôležitejším faktorom úspechu v škole je podpora a záujem zo strany rodiča. Pýtajme sa detí na to, ako bolo v škole, o čom sa učili, aké majú domáce úlohy. Pomáhajme im s domácimi úlohami, dávajme im rady a tipy. Keď deti uvidia, že máme o ich škole a školskom výkone prehľad, budú sa cítiť sebavedome a budú o to viac motivované podávať v škole dobrý výkon. A samozrejme, zaujímajte sa o všetko - o vzťahy či atmosféru v triede, nielen o známky v žiackej knižke.

 

Pomáhajte deťom s domácimi úlohami, ale nerobte ich za nich

Tento bod súvisí s viacerými predchádzajúcimi, kde sme spomínali, že deťom môžeme s ich domácimi úlohami pomáhať, sedieť s nimi za stolom a spoločne na nich pracovať. Je tu ale jeden veľký rozdiel. Pomáhať s úlohami a robiť úlohy za deti je niečo úplne iné. Poskytnite štruktúru, návrhy, možnosti, nie odpovede. Nehodnoťte, na to je tu učiteľ a učiteľka. Povzbudzujte a oceňujte.   

 

Uistite sa, že rovesníci vášho dieťaťa poznajú hodnotu známok

V istom veku začnú byť všetky deti ovplyvniteľné ich kamarátmi, rovesníkmi. Týka sa to neodmysliteľne aj školy a všetkým, čo s ňou súvisí. Je dobré poznať kamarátov a spolužiakov nášho dieťaťa. Ak je vaše dieťa učenlivý typ, ale jeho kamaráti sa neučia radi a majú zlé známky, vysvetlite mu, že je to v poriadku, keď sú iní a že nemusí svoj prospech a postoj voči škole meniť len kvôli tomu, aby sa im zapáčil.

 

Povzbudzujte k čítaniu

Čítanie je jedna z najlepších vecí, akým zvýšiť IQ dieťaťa. Podporujte deti v tom, aby čítali, ale čítajte im aj vy. To, čo im prečítate vy, je iné, ako to, čo si vedia prečítať samy. Predsa len, ste starší a do príbehov viete zakomponovať aj niečo z vlastných skúseností.

  

Diskutujte

Deti rozvíjajú svoju zvedavosť, keď vyrastajú so zvedavými a zaujímajúcimi sa dospelými. Pýtajte sa otázky, dávajte odpovede, diskutujte.

 

Učte svoje deti, ako si vyhľadávať informácie

Veďte svoje deti k tomu, aby čítali knihy, aby v nich hľadali odpovede na svoje otázky a pátrali po kvalitných informáciách. Keď sú staršie, môžu používať aj internet. Je ale dôležité nezabudnúť na to, aby sme ich viedli k zodpovednému a správnemu používaniu internetu. Deti musia vedieť, že internet je z časti aj nebezpečné miesto a že neposkytuje vždy tie správne informácie. Učte deti kritickému mysleniu.

Čítajte viac o téme: Motivácia
Zdieľať na facebooku