Naučte študentov vyhľadávať a spoznať na internete kvalitné informácie

Ako hľadať kvalitné a hodnoverné informácie by sa mali naučiť deti už v škole.
Ako hľadať kvalitné a hodnoverné informácie by sa mali naučiť deti už v škole. / Foto: Unsplash

V súčasnosti na svete existuje viac ako 1,9 miliardy webových stránok. Keďže je k dispozícii toľko informácií a pretože tieto informácie môžu byť uverejnené rýchlo a jednoducho kýmkoľvek a kedykoľvek, je dôležité, aby boli opatrní pri výbere spoľahlivých zdrojov nielen dospelí, ale aj žiaci a študenti. Ako im v tom pomôcť?

 

Nájsť hodnoverné a kvalitné informácie na internete môže byť veľkou výzvou. Existuje obrovské množstvo informácií v online priestore, takže je občas veľmi ťažké vyhodnotiť, ktorým sa dá veriť, a ktorým nie. Neschopnosť rozlišovať medzi falošnými a skutočnými informáciami môže viesť až k nesprávnym rozhodnutiam. Je možné vyhnúť sa tomu tak, že naučíte študentov odlíšiť spoľahlivé zdroje dostupné na internete od tých menej spoľahlivých. Existuje zopár odporúčaní, ktoré môžu deťom pomôcť.

 

1) Začať s overenými stránkami

Základom je vyhľadávať informácie na dobre známych a už overených stránkach. Začať stránkou, ktorej sa dá dôverovať, je dobrý spôsob, ako zúžiť vyhľadávanie. Následne je možné vyhľadať informácie z iných zdrojov a prípadne porovnať s tými, ktoré už boli nájdené.

 

2) Neveriť prvému zdroju

Bez ohľadu na to, kde nájdu informáciu, vždy je dobré a prospešné overiť si danú informáciu a potvrdiť tak jej správnosť porovnaním s iným zdrojom. Môžu tak urobiť vykonaním ďalšieho online prieskumu alebo porovnaním informácie s informáciami publikovanými v tlačených knihách a časopisoch. Ak nájdu rovnaké informácie na niekoľkých iných webových stránkach, prípadne v tlačenej publikácii, zvyšuje sa pravdepodobnosť, že informácie sú presné a správne.

 

3) Skontrolovať autora

Kto napísal článok? Ide o človeka, ktorý má v tejto oblasti dostatočnú kvalifikáciu? S akou organizáciou alebo inštitúciou je autor spájaný? Informácie o autorovi je možné vyhľadať cez Google. Aké sú predchádzajúce uverejnené články a práce? Aké sú ohlasy na tieto články? Kontrola týchto informácií je skvelý spôsob, ako zistiť, či získané informácie sú zo spoľahlivého zdroja.

 

4) Skontrolovať dôveryhodnosť webovej stránky

Mnoho webových stránok ponúka obsah bez toho, aby uviedli autora. Ako teda zistiť, či sa informáciám dá veriť?  V tomto prípade treba hodnotiť samotnú webovú stránku a prípadnú spoločnosť, ktorá za ňou stojí. Skontrolovať diskusie na stránke a zistiť, či v nich ľudia súhlasia s uverejnenými informáciami. Preskúmať ich recenzie a overiť ich hodnotenia. V častí O nás sa dá skontrolovať, aký je hlavný cieľ, a z koho je zložený tím ľudí, ktorí na stránku prispievajú. Tieto informácie môžu pomôcť zistiť, do akej miery sú kompetentní vyjadrovať sa k danej téme.

 

5) Skontrolovať dátum

Je stránka dostatočne aktuálna? Ďalším užitočným tipom je pozrieť sa na dátum článku, ako aj dátumy priložené k  zdrojom v článku. Ľudia často šíria a zdieľajú informácie, ktoré sú už neaktuálne.

 

6) Skontrolovať fungujúce odkazy

Dobrým znakom toho, že článok môže byť neaktuálny, sú nefunkčné  linky. Mnohé články obsahujú odkazy, na ktoré môžu návštevníci kliknúť a získať viac informácií). Ak však tieto odkazy nefungujú, je pravdepodobné, že článok je starý. Jeden nefungujúci odkaz ešte nemusí nič znamenať, ak ich je však viac, stojí to určite za zamyslenie. Tvorcovia stránok často aktualizujú obsah a po nahlásení chýb aj chybné linky. V prípade, že linky nikam nevedú, pretože sú nefunkčné, je zrejmé, že o stránku sa už dlhšie nikto nestará a informácie na nej budú tiež zastarané.

 

7) Čítať vedecké práce

Vedecké články môžu byť plné ťažko pochopiteľných výrazov, no často sa dajú pochopiť aj tak, že jednoducho preskočíte mätúce slová alebo si ich so študentmi vyhľadáte v slovníku. Dôvodom, prečo sú práve vedecké práce hodnoverným zdrojom je fakt, že sú recenzované. Recenzovanie je proces, pomocou ktorého sú ostatní vedci v tejto oblasti požiadaní anonymne, aby kriticky zhodnotili výskum prezentovaný v rámci príspevku. Editor nakoniec rozhodne, či publikuje články alebo nie, na základe spätnej väzby od recenzentov.

 

Najjednoduchším zdrojom na vyhľadávanie vedeckých článkov na internete je Google Scholar. Služba Google Scholar umožňuje vyhľadávať články a knihy akademických vydavateľov a univerzít. Služba je bezplatná a poskytuje prístup k digitálnym zdrojom. Obsahuje citácie a poskytuje odkazy na recenzované akademické časopisy, abstrakty, technické správy a ďalšie.

V niektorých oblastiach platí, že najlepšie informácie sú tie najnovšie. Google Scholar umožňuje filtrovať výsledky podľa roku zverejnenia, takže je možné dostať sa k tým najaktuálnejším výskumom zo všetkých oblastí.

 

8) Hľadať primárny zdroj informácií

Internetové zdroje často navzájom kopírujú články. Podporujte študentov, aby našli originálny zdroj informácií. Vysvetlite im, čo znamená primárny zdroj informácií a prečo je dôležité, aby ho vedeli nájsť.

 

Primárnymi zdrojmi v online prostredí sú napríklad:

  • Verejné prieskumy
  • Výskumné dáta
  • Rozhovory
  • Údaje Štatistického úradu
  • Vládne dokumenty
  • Audio, video nahrávky
  • Výskumné články, monografie
  • Výborným zdrojom pôvodných informácií, z ktorých si médiá preberajú správy sú aj tlačové či spravodajské agentúry ako TASR či SITA, prípadne svetové agentúry.

 

V časoch dezinformácií, fake news a hoaxov je potrebné, aby sa študenti čo najskôr naučili, čomu na internete sa dá veriť a čomu nie. Je práve na rodičoch a učiteľoch, aby deti čo najskôr naučili, ako sa vyznať v záplave správ na internete, a aby každú z nich vedeli kriticky vyhodnotiť.

Zdieľať na facebooku