Nejde vašim deťom slovenčina ľahko? Tieto hravé úlohy im pomôžu pri precvičovaní!

Slovenčina dokáže potrápiť aj tie najšikovnejšie deti. Pomôcť im môžete s precvičovaním aj online cvičeniami napr. na portáli Kozmix.
Slovenčina dokáže potrápiť aj tie najšikovnejšie deti. Pomôcť im môžete s precvičovaním aj online cvičeniami napr. na portáli Kozmix. / Foto: Shutterstock

Slovenčina nepatrí u detí medzi najľahšie predmety. Diktáty často potrápia aj tých najlepších žiakov. Preto je dôležité, naučiť sa hneď v úvode všetky jej pravidlá správne. Ak chcete deťom pomôcť nadobudnúť istotu pri rôznych gramatických javoch, môžu vám pomôcť aj tieto úlohy na vzdelávacom portáli Kozmix.

 

Portál Kozmix.sk je už mnohým deťom na prvom stupni základných škôl dobre známy. Využívajú ho doma i na vyučovaní spolu s učiteľmi. Nájdu na ňom množstvo vzdelávacích videí a hravých úloh, kde si môžu podľa úrovne svojho ročníka zopakovať nadobudnuté vedomosti, alebo sa naučiť niečo nové. Podľa Jána Machaja, riaditeľa neziskovej organizácie Edulab, ktorá obsah pripravovala, rozvíjajú tieto cvičenia u detí logické myslenie, poskytujú im okamžitú spätnú väzbu, posilňujú ich vnútornú motiváciu pracovať a predovšetkým robia učenie príjemnejším.

 

Na portáli Kozmix.sk sú momentálne dostupné úlohy až z 11 predmetov ako napr. prírodoveda, vlastiveda, etická výchova, matematika alebo slovenský jazyk. Od novembra pribúda na portál každý mesiac zo slovenského jazyka viacero nových cvičení, ktoré pokrývajú učivo, ktoré preberajú deti v školách.

Tieto úlohy ponúkajú širšie možnosti, aby si deti učivo zopakovali a pripravili sa ľahšie na školskú písomku či diktát.

 

Foto: screenshot Kozmix

 

Do konca školského roka by tak malo na portál postupne celkovo pribudnúť viac ako 300 interaktívnych cvičení zo slovenčiny. Už v novembri bolo na portáli publikovaných prvých 9 sád interaktívnych cvičení a počas decembra ďalších 15 sád pre 2. – 4. ročník. Všetky cvičenia kopírujú učivo, ktorému sa venuje učiteľ v škole a dieťa si ho týmto spôsobom môže precvičovať aj doma.

Prístup k novým cvičeniam zo slovenčiny majú deti i učitelia po zadaní aktivačného kódu licencie zdarma. Stačí, ak sa prihlásite na portáli www.kozmix.sk a zadáte aktivačný kód, ktorý získalo vaše dieťa zdarma vo svojej „kozmixovej žiackej knižke“ od svojho učiteľa alebo bol súčasťou hracej karty v Hviezdnej súťaži. Učitelia získali aktivačný kód v sprievodnom liste, ktorý dostali pred začiatkom školského roka spolu so žiackymi knižkami.

 

 

Foto: screenshot Kozmix

 

A aké nové úlohy tu deti zo slovenčiny čakajú? Pozrite sa detailnejšie, čo im môže pri zlepšovaní slovenskej gramatiky pomôcť.

 

Slovenčina pre druhákov

Druháci si na portáli môžu precvičovať, písanie samohlásky ä v slovách, používanie rozlišovacích znamienok, či spoznávať samohlásky a dvojhlásky. Deti si budú môcť zlepšovať aj svoju čitateľskú gramotnosť. Prečítaním krátkej rozprávky a následným vypracovaním úloh si overia, ako rozumejú prečítanému textu.

 

Všetky úlohy zo slovenčiny pre druhákov nájdete TU.

 

 

Slovenčina pre tretiakov

Tretiaci sa v úlohách zamerajú najmä na vybrané slová po m, p, r. Okrem toho, že ich budú hľadať, budú si môcť precvičiť aj správne písanie i, í, y, ý. Precvičia si aj priraďovanie vybraných slov k ich príbuzným slovám, či hľadanie slova, ktoré do radu slov nepatrí.  Čaká ich aj osemsmerovka plná vybraných slov alebo správne použitie MY a MI.

 

Všetky online cvičenia zo slovenčiny pre tretiakov nájdete TU.

 

Slovenčina pre štvrtákov

Štvrtáci sa v úlohách zamerajú na spodobovanie a vybrané slová po R, S, V, Z.         V jednotlivých cvičeniach ich budú musieť nájsť, ale aj označiť políčka, kde sa nenachádzajú. Dotvoria prirovnania a precvičia si opäť čítanie s porozumením. Tentokrát je pre nich pripravený text o najvyšších vrchoch Slovenska a v nasledujúcich úlohách s ním budú pracovať. Čaká ich aj pexeso, kde budú spájať vrchy s pohoriami alebo obrázky so správnymi výrazmi.

 

Všetky online cvičenia zo slovenčiny pre štvrtákov nájdete TU.

 

Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra, Diktáty
Zdieľať na facebooku