Diktáty

Diktáty pre štvrtákov - opakovanie učiva z 3. ročníka

Zopakujte si so štvrtákmi učivo z tretieho ročníka pomocou nasledujúceho diktátu. 

Renáta Stasová: Deti dnes potrebujú na správnej gramatike pracovať viac ako kedysi

S Renátou Stasovou z Edulabu sme sa rozprávali, ako vníma úroveň slovenčiny v dnešnej spoločnosti, ako vyzerá jej výuka na základných školách a tiež o novom exkluzívnom vzdelávacom obsahu zameranom na gramatiku slovenského jazyka na prvom stupni, na ktorého tvorbe sa podieľala.

Nejde vašim deťom slovenčina ľahko? Tieto hravé úlohy im pomôžu pri precvičovaní!

Slovenčina nepatrí u detí medzi najľahšie predmety. Diktáty často potrápia aj tých najlepších žiakov. Preto je dôležité, naučiť sa hneď v úvode všetky jej pravidlá správne. Ak chcete deťom pomôcť nadobudnúť istotu pri rôznych gramatických javoch, môžu vám pomôcť aj tieto úlohy na vzdelávacom portáli Kozmix.

Diktáty pre piatakov

V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra sú hodnotené tri zložky predmetu: jazyk, sloh a literatúra. Súčasťou hodnotenia žiakov sú aj kontrolné diktáty, ktoré deti nemajú veľmi rady. Prinášame vám zopár tipov na diktáty, ktoré vašim deťom môžu pomôcť pri precvičovaní.

Diktáty pre štvrtákov

V predchádzajúcich článkoch sme sa venovali diktátom a pravopisným cvičeniam v prvom, druhom a treťom ročníku. Dnes sa pozrieme na to, ako sa dá precvičovať pravopis v štvrtom ročníku základných škôl. Štvrtáci počas školského roka píšu 10 diktátov.

Precvičte si diktáty s tretiakmi

Tentokrát sme pre vás v závere roka pripravili opakovanie zo slovenského jazyka pre tretiakov.

Diktáty a pravopisné cvičenia pre prvákov

Diktáty pre prvákov môžete využiť aj pri koncoročnom opakovaní.

Diktáty a zlepšovanie pravopisu u druhákov

Diktáty pre druhákov môžete s deťmi trénovať aj doma. Ideálne je, ak pred tým pochopíte, ako ich pravopis hodnotí učiteľka a čo je pri nich podstatné.