Slovenský jazyk a literatúra

Hry a aktivity, pomocou ktorých môžu rodičia pomáhať deťom precvičovať si pravopis

Ak chcete, aby vaše dieťa dobre ovládalo pravopis, je potrebné si ho neustále precvičovať. Väčšinou sa na to používajú diktáty alebo doplňovacie cvičenia. Vo voľných chvíľach však môžu pomôcť aj rôzne zábavné hry a aktivity.

Čítanie s porozumením v 1. ročníku

Dnešný pracovný list je zameraný na precvičenie čítania s porozumením u prvákov.

Záverečné opakovanie pre druhákov – slovenský jazyk

Pracovný list s cvičeniami zameranými na súhrnné zopakovanie vedomostí z 2. ročníka. 

Záverečné opakovanie pre prvákov – slovenský jazyk

Tento pracovný list obsahuje cvičenia zamerané na súhrnné zopakovanie vedomostí z 1. ročníka.

Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v 2. ročníku

Pracovný list na rozvoj čitateľskej gramotnosti u druhákov.

Slovné druhy - opakovanie pre tretiakov a štvrtákov

Pracovný list na opakovanie slovných druhov v treťom a štvrtom ročníku.

Opakujeme so štvrtákmi slovesá

Dnešný pracovný list je venovaný štvrtákom. Zameraný je na slovesá, s ktorými by sa žiaci vo štvrtom ročníku mali tiež zoznámiť.

Zámená - zopakujte si ich s tretiakmi

Tretiaci by mali vedieť aj základné informácie o zámenách. Nasledujúci pracovný list im môže pomôcť pri opakovaní práve tohto učiva.