Články: Pre študentov
O projekte

Slovenský jazyk a literatúra

Čítanie s porozumením v 1. ročníku

Čítanie s porozumením v 1. ročníku


Dnešný pracovný list je zameraný na precvičenie čítania s porozumením u prvákov. Čítaj ďalej
Záverečné opakovanie pre druhákov – slovenský jazyk

Záverečné opakovanie pre druhákov – slovenský jazyk


Pracovný list s cvičeniami zameranými na súhrnné zopakovanie vedomostí z 2. ročníka.  Čítaj ďalej
Záverečné opakovanie pre prvákov – slovenský jazyk

Záverečné opakovanie pre prvákov – slovenský jazyk


Tento pracovný list obsahuje cvičenia zamerané na súhrnné zopakovanie vedomostí z 1. ročníka. Čítaj ďalej
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v 2. ročníku

Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v 2. ročníku


Pracovný list na rozvoj čitateľskej gramotnosti u druhákov. Čítaj ďalej
Slovné druhy - opakovanie pre tretiakov a štvrtákov

Slovné druhy - opakovanie pre tretiakov a štvrtákov


Pracovný list na opakovanie slovných druhov v treťom a štvrtom ročníku. Čítaj ďalej
Opakujeme so štvrtákmi slovesá

Opakujeme so štvrtákmi slovesá


Dnešný pracovný list je venovaný štvrtákom. Zameraný je na slovesá, s ktorými by sa žiaci vo štvrtom ročníku mali tiež zoznámiť. Čítaj ďalej
Zámená - zopakujte si ich s tretiakmi

Zámená - zopakujte si ich s tretiakmi


Tretiaci by mali vedieť aj základné informácie o zámenách. Nasledujúci pracovný list im môže pomôcť pri opakovaní práve tohto učiva. Čítaj ďalej
S prvákmi opakujeme slovenský jazyk

S prvákmi opakujeme slovenský jazyk


Nasledujúce úlohy môžu pomôcť vašej prváčke alebo prvákovi zopakovať učivo zo slovenského jazyka. Čítaj ďalej