Mnohé deti sa dnes nevedia učiť. Ako im pomôcť?

Mnohé deti sa dnes nevedia učiť. Ako im pomôcť?
Mnohé deti sa dnes nevedia učiť. Ako im pomôcť? / Foto: Bigstock

Učitelia zisťujú, že ak ich žiaci zlyhávajú pri testoch a písomkách, často za tým nemusí byť samotná téma, či štýl výučby. Problém môže byť niekde úplne inde. Napríklad v prístupe študentov. Niektoré deti jednoducho nevedia, ako sa osamote učiť. Nepoznajú efektívne metódy učenia, nechajú sa ľahko rozptýliť, svoju efektivitu merajú časom, ktorý strávia nad úlohami a knihami, nie tým, ako uchopili látku. Ako im pomôcť, aby školu zvládali bez väčších ťažkostí?

 

Dôležité je aj prostredie

Domáce úlohy podporujú a rozširujú učenie v triede a pomáhajú deťom vyskúšať si nové zručnosti, či vedomosti. Podporujú učenie k zodpovednosti a prístupu k „práci“, čo sa im neskôr v živote môže zísť. Aby sa deťom dobre učilo v domácom prostredí, pokúste sa im ho čo najviac spríjemniť. Potrebujú tichší, dobre osvetlený priestor, bez televízora a rádia, ktoré ich môžu rozptyľovať. Ideálne je, ak nemajú pri sebe ani telefóny. Zapnúť ich môžu po skončení úloh. Domácim štúdiom by mali deti tráviť približne desať minút, podľa ročníka. Štvrtáci by sa teda mali učiť približne 40 minút. Keď sedíte s dieťaťom počas toho, ako si robí úlohy, pokúste sa odolať tomu, že mu hneď poviete riešenie. Skôr sa ho k správnej odpovedi pokúste naviesť, odpovedajte mu na otázky, skontrolujte odpovede. Aj z chýb sa učí, takže ho nechajte, nech sa pomýli.

 

Pomôžte deťom pochopiť systém samoštúdia

Kúpte mu veľký plánovací kalendár, zaveste na stenu alebo iné, dobre viditeľné a prístupné miesto a vyznačte do neho termíny veľkých, záverečných skúšok, ale aj menších, priebežných testov. Takto budete všetci vedieť, čo a kedy vás očakáva a môžete podporiť dieťa, nech sa učí skôr ako večer pred skúškou. Pripomínajte mu, aby malo k štúdiu pripravené všetky potrebné podklady ako poznámky, knižky a pod. Poznámky v kalendári kontrolujte každý večer, aby vám nič neušlo. Dieťa musí vedieť, že veci sa plánujú a na všetko máme deadliny. Nielen v škole, ale aj v práci. Aby sme stihli všetko načas, musíme si povinnosti detliť na menšie kroky a dávať si priebežné ciele.

Mnohí ľudia preferujú systém, že sa pustia najskôr do svojich najťažších úloh a na koniec si nechávajú najľahšie. Pre niektoré deti to však môže byť frustrujúce. Ak sa pustia do najťažšej úlohy a zaseknú sa pri jej spracovaní, nakoniec sa im môže stať, že nezvládnu včas dokončiť nič. Pomôžte dieťaťu nájsť systém, ktorý mu bude sedieť najlepšie, aby cítilo spokojnosť so svojím výkonom.

Pomôžte mu v zlepšovaní čítania s porozumením. Pýtajte sa ho, čo bola hlavná myšlienka nielen celku, ale aj jednotlivých častí, pozrite si spolu, čomu nerozumel. Ak mu to pomôže, môže si graficky stvárniť hlavné body, nakresliť diagramy a pod. Podporte ho, nech sám v krátkosti porozpráva, o čom učil a nech porozmýšľa, čo by, podľa neho, mohlo byť v blížiacom sa teste. Tiež pomôže, ak mu vysvetlíte jednoduché triky pomáhajúce ľahšiemu zapamätaniu, napríklad ako fungujú mnemotechnické pomôcky. Sú to slová, slovné spojenia, či slovné hračky, niekedy vety alebo celé súvetia, ktoré pomáhajú zapamätať si mnohé informácie. Medzi najpopulárnejšie patria napríklad rímske číslice LCDM, vysvetlené ako LaCo DoMa, alebo DEKA – vitamíny rozpustné v tukoch.

Pokiaľ ide o testy, nestačí poznať len termín, je dôležité vedieť, z akého učiva budú vytvorené, aká bude ich štruktúra, koľko otázok, aký dlhý čas budú mať deti k dispozícii, ako bude prebiehať hodnotenie a váhu tohto testu vo výslednej známke. Preto si do kalendára môžete poznačiť aj čiastkové kroky, ktoré vedú k tomu, aby dieťa nemuselo memorovať všetky informácie za jeden večer.

Podporujte spoločné štúdium. Ak má váš Peťko kamaráta a spolužiaka Paľka, navrhnite im, aby sa učili spolu. Spolupráca pomáha lepšie pochopiť učivo a rýchlejšie nájsť riešenia domácich úloh.

Upozornite deti, že učiteľ v škole počas výkladu často sám naznačí, čo bude v teste. Pri prednášaní látky povie, čo je dôležité, čo si treba zapamätať. Preto, ak ho pozorne nesledujú, takéto užitočné náznaky im môžu ujsť.

 

Myslite pozitívne a motivujte k tomu aj svoje dieťa. Pomôžte mu odstrániť strach a nepríjemné pocity z blížiaceho sa testu. Uistite ho, že má/malo dostatok času a venovalo sa štúdiu, preto sa nemusí znepokojovať. Dajte si záležať, aby bolo v škole načas a zbytočne sa nezaťažovalo stresom z neskorého príchodu. Otázky by si malo pozorne prečítať až do konca, bez toho, aby cítilo, že sa musí ponáhľať. Zle pochopené zadanie vedie k nesprávnemu vypracovaniu. Pokiaľ nevie odpovedať na otázku, je v poriadku, ak ju vynechá a na konci sa k nej ešte raz vráti. Niektoré otázky sadnú viac, iné menej.

 

Hravá forma na zvládnutie domácich úloh

  • Nakreslite si kartičky, napríklad na slovíčka z cudzieho jazyka
  • Skúšajte sa navzájom
  • Farebne si podčiarkujte hlavné myšlienky (pokiaľ je to možné)
  • Urobte záver, zhrnutie toho, čo ste sa naučili
  • Pripravte si všetky podklady tak, aby ste nemuseli od stola odbiehať a mali ich po ruke
  • Kreslite si – tvorte zoznamy, stĺpce, diagramy, množiny
  • Pripravujte rôzne projekty súvisiace s preberanou látkou
  • Pozrite si predchádzajúce testy a zistite, kde robí dieťa chyby
  • Porozprávajte si navzájom o čom je preberaná látka
Čítajte viac o téme: Domáce úlohy, Efektívne učenie
Zdieľať na facebooku