Domáce úlohy. Ako na ne?

  

Existujú  školy, v ktorých domáce úlohy nedávajú, ale tých je minimum. Takmer v každej škole je zaužívaný systém zadávania domácich úloh, ktoré môžu byť rôzneho charakteru. Domáca úloha má vtedy zmysel, keď dieťa aj rodič presne vedia, čo majú robiť. Zrozumiteľnosť a primeranosť musia byť na prvom mieste. Akú úlohu zohráva rodič pri písaní domácich úloh? Rodičia by mali na prácu svojich detí len dohliadať. Domáca úloha nie je práca, o ktorú sa rodič s dieťaťom má deliť. Zodpovednosť za ňu má dieťa. Rodičia by mu však mali poskytovať optimálne prostredie, povzbudzovať ho a vysvetľovať prípadné nejasnosti. Schopnosť dieťaťa úlohu vypracovať samostatne sa mení v závislosti na jeho veku, zdravotnom stave, rodinnej situácii a ďalších okolnostiach. Aj keď sa vám niekedy budú zdať niektoré úlohy aj zbytočné, je potrebné, aby ste dohliadli na to, aby si ich dieťa napísalo presne a správne. Totiž, úlohy učia deti hlavne zodpovednosti.

 

Ako dieťaťu pomôcť?

Ideálny čas

Najideálnejšie je na úlohy nájsť čas, keď sú vaše deti v aktívnej fáze, nie v útlme. Keď sa  po príchode zo školy naolovrantujú, chvíľu si oddýchnu a pustia sa do toho. To však nemusí byť vždy jednoduché, pretože teória je jedna vec a bežný život s množstvom povinností je druhá vec. Vo všeobecnosti však platia určité zákonitosti striedania aktívnejších a útlmových fáz. V doobedňajších hodinách je človek aktívny, schopný učiť sa, pracovať. S približujúcim sa poludním aktivita ubúda, ťažšie sa nám sústredí. Po naobedovaní nasleduje útlm, telo sa sústredí na trávenie, na psychickú a fyzickú činnosť vyčleňuje menej energie. Ďalšia aktívna fáza príde popoludní, okolo pätnástej až sedemnástej hodiny.

 

Koľko času by malo vaše dieťa stráviť nad domácou úlohou?

 

Trieda

Doba venovaná úlohám denne

Počet úloh za týždeň

1 – 3

10 – 45 min

1 – 3

4 – 6

45 – 90 min

2 – 4

7 – 9

1 – 2 h

3 - 5

Stredná škola

1,5 – 2,5 h

4 - 5

 

Striedanie predmetov

Pri príprave dieťaťa do školy platí, že by malo striedať technické a humanitné predmety, teda matematiku, fyziku či chémiu so slovenčinou, s jazykmi alebo s dejepisom. Po 15 minútach  práce by si dieťa malo dopriať krátku prestávku, až potom pokračovať v práci, výskumy totiž hovoria, že preventívna prestávka v čase, keď ešte pozornosť nie je vyčerpaná, je účinnejšia ako dlhšia prestávka v čase, keď sa dieťa už vôbec nevie sústrediť.

 

Vhodný priestor

Dieťa by malo mať vyčlenený vhodný priestor na písanie úloh. Nemal by tam byť chlad, hluk a rozptyľujúce  predmety.

 

Vhodná odmena

Hlavne mladšie deti potrebujú byť vhodne motivované. Je to pre nich určite viac ako trest za nenapísanú domácu úlohu. Po napísaní úlohy im dovoľte urobiť niečo, na čo sa veľmi tešili alebo sa spoločne niečomu venujte. Psychológovia odporúčajú priamo im nepovedať, čo bude formou odmeny, ale odpoveď skryť napríklad do obálky, ktorú si deti po napísaní úlohy môžu otvoriť. So staršími deťmi sa väčšinou dá rozumne dohodnúť. Zoznam odmien nájdete aj v článku: Odmeny deti motivujú i vychovávajú. Ak to nejde, zaveďte si zošit, do ktorého budete vpisovať dobré a zlé body za úlohy. Za dobré body môže dieťa získať nejakú výhodu alebo vec, po ktorej túži. Alebo sa pokúste  dieťaťu rozdeliť prácu na niekoľko kratších úsekov a po úspešnom zvládnutí každej časti ho odmeňte. Je omnoho jednoduchšie snažiť naučiť sa naraz tri vymenované slová než dvadsať. Jeden cukrík po každých troch naučených slovách bude určite dostatočnou odmenou k ďalšiemu úsiliu. Ak má vaše dieťa spracovať dlhý projekt, bude mu daná úloha pripadať určite menej namáhavá, keď napíše jeden deň polovicu, dostane za to malú odmenu a druhý deň, motivovaný ďalšou odmenou, prácu dokončí. Čím je dieťa staršie, tým viac slobody mu ponechajte po vypracovaní úloh. Tínedžeri musia mať pocit, že po vypracovaní úloh na nich čaká úsek dňa, do ktorého im nikto nezasahuje. Ak sa nedá ani takto dohodnúť, je potrebné navštíviť odborníka.

 

Domáce úlohy - problémyHlavne staršie deti sa snažia niekedy vyhnúť svojim povinnostiam, a tak sa často snažia rodičov „presvedčiť“ o neexistencii úloh a slúžia im na to hlavne tieto výhovorky:

1. Nemáme žiadnu úlohu.

2. Úloha je pre mňa ťažká, ja to neurobím.

3. Urobím si úlohu potom.

4. Ja to sama (sám) neviem, musíš mi s tým pomôcť.

5. Mám urobiť veľký projekt, nejdem to ani začať robiť aj tak to nestihnem.

6. Zabudol(a) som si zadanie úlohy v škole.

7. Nebudem si robiť domáce úlohy aj tak to nemá zmysel.

8. Urobím si úlohu len vtedy, keď  budem môcť sledovať aj televízor.

 

Základné problémy súvisiace s písaním domácich úloh

1. Dieťa nad úlohou plače a protestuje si ju napísať.

2. Odkladá úlohy na poslednú chvíľu.

3. Potrebuje stále dohľad.

4. Dieťa je rozptýlené, odbieha od úloh fyzicky alebo v mysli.

5. Prácu nedokončí.

6. Úlohám sa venuje neúmerne dlho.

7. Príliš sa ponáhľa a dopúšťa sa chýb z nepozornosti.

8. Je nespokojné so svojou prácou, je perfekcionista.

 

Kedy sa máme začať znepokojovať?

V prípade, že je u vás doma každá úloha ťažko riešiteľnou záležitosťou a vás už ten neustále sa opakujúci súboj s vašou ratolesťou zmáha, potom by ste sa mali snažiť stav vecí nejako zmeniť. O nový prístup k problematike domácej prípravy by ste sa mali začať pokúšať tiež vtedy, keď sa od učiteľa dozviete, že dieťa sústavne nenosí domáce úlohy a pokiaľ áno, tak neúplné. Odborník vám pomôže vypracovať taký plán domácej prípravy, ktorý bude rešpektovať špecifické problémy vášho dieťaťa.  

Domáce úlohy sa asi nikdy nestanú ničím zvlášť príjemným ani pre vás, ani pre vaše dieťa. Buďte si však za všetkých okolností vedomí, že naučiť sa zodpovednosti a samostatnej práci nebýva ľahké pre žiadneho človeka. Vašou úlohou je predovšetkým dieťa povzbudzovať a vytvárať takú atmosféru, v ktorej môže pracovať a občas i zápasiť v záujme svojho budúceho úspešného života. Veď aj kvalitná príprava domácich úloh pomáha vášmu dieťaťu pri formovaní zdravého sebavedomia, zodpovednosti, vytrvalosti a samostatnosti.

 

Zdroje: Michael Martin, Cynthie Waltmanová-Greenwoodová – Ed.:  Jak řešit problémy dětí se školou – lexikon pro rodiče.  Koenig, Larry J.: Múdra výchova

 

Čítajte viac o téme: Domáce úlohy
Zdieľať na facebooku