Efektívne učenie

Úspech nie je o talente. Stojí za ním táto vlastnosť

Čo oddeľuje úspešných ľudí od tých neúspešných? Talent to jednoznačne nie je.

3 spôsoby, ktoré pomáhajú formovať vytrvalosť starších detí

Vytrvalosť je kľúčovou vlastnosťou, ktorú potrebujú nielen dospelí, ale aj deti, lebo práve ona môže človeka motivovať alebo nasmerovať na správnu cestu. Nie neschopnosť učiť sa, ale nedostatok vytrvalosti a lenivosť sú často jedinou prekážkou, prečo deti v škole zlyhajú. Pozrime sa na niekoľko spôsobov, vďaka ktorým môžete u detí trénovať vytrvalosť.

Je vaše dieťa auditívny, vizuálny alebo kinestetický typ? Ako mu môžete pomôcť pri učení?

Deti sa od seba odlišujú okrem iného i tým , ktoré zmysly prednostne uplatňujú pri prijímaní informácií a pri učení sa. Niekto sa lepšie učí počúvaním iných, iný čítaním, ďalší prezeraním obrázkov, grafov, schém a ďalší manipulovaním s predmetmi.

Čo robiť, aby sa dieťaťu v škole darilo a zažívalo úspechy?

V dnešnej dobe už máme k dispozícii množstvo údajov, ktoré jasne ukazujú, že úspešnosť a neúspešnosť žiakov ovplyvňujú nielen dedičné faktory, ale aj vlastnosti a postoje, ktoré môžu ovplyvniť rodičia i učitelia.

Zoznámte vaše dieťa s efektívnymi metódami učenia

V súčasnosti už existuje množstvo informácií o tom, ako sa správne učiť. Je dobré o nich informovať aj deti. Pozrime sa najznámejšie a najefektívnejšie spôsoby učenia sa.

Ako môžu rodičia deťom uľahčiť učenie?

Aj napriek tomu, že dispozície na ľahšie alebo ťažšie učenie si dieťa prináša vo svojej vrodenej výbave, existuje niekoľko všeobecných pravidiel, ako učenie uľahčiť a dosiahnuť väčšiu spokojnosť na strane dieťaťa i rodičov.

Grunnlaget - nórska metóda, ktorá pomáha deťom učiť sa

V Nórsku je v súčasnosti využívaná vo väčšine materských škôl a v prvých ročníkoch základných škôl. Jej podstatou je, že učí deti učiť sa.

Nezačalo vaše dieťa školský rok ideálne? Skúste ho motivovať

Možno ste nespokojní s tým, aký výkon vaše dieťa podáva v škole a práve premýšľate nad tým, čo robiť ináč, ako dieťa viac naštartovať a nastaviť ho tak, aby všetko fungovalo lepšie. Český psychológ Jiří Knoll sa venoval tejto téme a radí, ako svoje dieťa môžete motivovať.