Články: Pre študentov
O projekte

Efektívne učenie

Je vaše dieťa auditívny, vizuálny alebo kinestetický typ? Ako mu môžete pomôcť pri učení?

Je vaše dieťa auditívny, vizuálny alebo kinestetický typ? Ako mu môžete pomôcť pri učení?


Deti sa od seba odlišujú okrem iného i tým , ktoré zmysly prednostne uplatňujú pri prijímaní informácií a pri učení sa. Niekto sa lepšie učí počúvaním iných, iný čítaním, ďalší prezeraním obrázkov, grafov, schém a ďalší manipulovaním s predmetmi. Čítaj ďalej
Čo robiť, aby sa dieťaťu v škole darilo a zažívalo úspechy?

Čo robiť, aby sa dieťaťu v škole darilo a zažívalo úspechy?


V dnešnej dobe už máme k dispozícii množstvo údajov, ktoré jasne ukazujú, že úspešnosť a neúspešnosť žiakov ovplyvňujú nielen dedičné faktory, ale aj vlastnosti a postoje, ktoré môžu ovplyvniť rodičia i učitelia. Čítaj ďalej
Zoznámte vaše dieťa s efektívnymi metódami učenia

Zoznámte vaše dieťa s efektívnymi metódami učenia


V súčasnosti už existuje množstvo informácií o tom, ako sa správne učiť. Je dobré o nich informovať aj deti. Pozrime sa najznámejšie a najefektívnejšie spôsoby učenia sa. Čítaj ďalej
Ako môžu rodičia deťom uľahčiť učenie?

Ako môžu rodičia deťom uľahčiť učenie?


Aj napriek tomu, že dispozície na ľahšie alebo ťažšie učenie si dieťa prináša vo svojej vrodenej výbave, existuje niekoľko všeobecných pravidiel, ako učenie uľahčiť a dosiahnuť väčšiu spokojnosť na strane dieťaťa i rodičov. Čítaj ďalej
Grunnlaget - nórska metóda, ktorá pomáha deťom učiť sa

Grunnlaget - nórska metóda, ktorá pomáha deťom učiť sa


V Nórsku je v súčasnosti využívaná vo väčšine materských škôl a v prvých ročníkoch základných škôl. Jej podstatou je, že učí deti učiť sa. Čítaj ďalej
Nezačalo vaše dieťa školský rok ideálne? Skúste ho motivovať

Nezačalo vaše dieťa školský rok ideálne? Skúste ho motivovať


Možno ste nespokojní s tým, aký výkon vaše dieťa podáva v škole a práve premýšľate nad tým, čo robiť ináč, ako dieťa viac naštartovať a nastaviť ho tak, aby všetko fungovalo lepšie. Český psychológ Jiří Knoll sa venoval tejto téme a radí, ako svoje dieťa môžete motivovať. Čítaj ďalej
Mnohé deti sa dnes nevedia učiť. Ako im pomôcť?

Mnohé deti sa dnes nevedia učiť. Ako im pomôcť?


Učitelia zisťujú, že ak ich žiaci zlyhávajú pri testoch a písomkách, často za tým nemusí byť samotná téma, či štýl výučby. Problém môže byť niekde úplne inde. Niektoré deti jednoducho nevedia, ako sa osamote učiť. Čítaj ďalej
10 vecí, čo by mali vaše deti vedieť, aby sa učili lep­šie a rých­lej­šie

10 vecí, čo by mali vaše deti vedieť, aby sa učili lep­šie a rých­lej­šie


Už ako deti by sme mali vedieť, čo pomáha ľahšiemu učeniu. Poznajú vaše deti najdôležitejšie stratégie, ktoré by im mohli pomáhať v získavaní nových informácií? Čítaj ďalej